Εγκύκλιο Σημείωμα σχετικά με την επίσκεψη του Πατριάρχη

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ὅπως ὅλοι καλά γνωρίζετε καί ἔχετε ἤδη πληροφορηθεῖ, τό διάστημα ἀπό 27 ἕως 30 Ἰουνίου θά βρίσκεται στή Μητροπολιτική μας περιφέρεια ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α΄.

Στά πλαίσια τῆς ἐπισκέψεώς Του ἔχουν ὀργανωθεῖ πλῆθος ἐκδηλώσεων, τίς ὁποῖες μπορεῖτε νά πληροφορηθεῖτε ἀπό τά φυλλάδια καί τίς ἀφίσες πού βρίσκονται στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ.

Θά ἤθελα νά τονίσω τό γεγονός ὅτι Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέπτεται τήν περιοχή μας μετά ἀπό πενήντα (50) χρόνια. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο ἡ συμμετοχή μας σέ ὅσο τό δυνατόν περισσότερες ἐκδηλώσεις εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ἰδιαίτερα, ὅμως, πρέπει ΟΛΟΙ ἀνεξαιρέτως νά συμμετάσχουμε στήν ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, ἡ ὁποία θά γίνει τήν Τετάρτη 27 Ἰουνίου στίς 5.30 τό ἀπόγευμα, στήν κεντρική πλατεία τῆς Κοζάνης.

Ἡ ἔνθερμη συμμετοχή ὅλων μας στήν παλλαϊκή ὑποδοχή τοῦ Πατριάρχη τοῦ Γένους θά εἶναι ἡ ἐλάχιστη ἀπόδοση τιμῆς, ὀφειλῆς καί εὐχαριστίας τόσο πρός τό πρόσωπο τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὅσο καί πρός τό θεσμό πού Αὐτός ἐκπροσωπεῖ.

Σᾶς ἀναμένω, λοιπόν, ΟΛΟΥΣ τήν Τετάρτη 27 Ἰουνίου στις 5.30 τό ἀπόγευμα στήν Κεντρική Πλατεία τῆς Κοζάνης, γιά νά ὑποδεχθοῦμε ὅλοι μαζί τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10