Πρόγραμμα παραμονής Παναγίας Ζιδανιώτισσας στους Ιερούς Ναούς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΕΙΚΟΝΟΣ  ΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΖΙΔΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΣΤΟΥΣ  ΙΕΡΟΥΣ  ΝΑΟΥΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΕΩΣ  ΤΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ  2012

ἀπό 20 ἕως 22/4: εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

ἀπό 22/4  ἕως  14/5: εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου.

ἀπό 14/5  ἕως  28/5: εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου.

ἀπό 28/5 ἕως  5/6 : εἰς τόν Ἱ. Ν Ἁγίων Ἀναργύρων.

ἀπό  5/6  ἕως   15/6: εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς.

ἀπό  15/6  ἕως   18/6: εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ.

ἀπό 18/6  ἕως  29/6: εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικάνορος.

ἀπό 29/6  ἕως  2/7: εἰς τόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

ἀπό 2/7  ἕως  9/7: εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου.

ἀπό  9/7  ἕως   16/7:  εἰς τόν Ἱ.Ν. Παναγίας Φανερωμένης.

ἀπό  16/7  ἕως   1/8: εἰς τόν Ἱ. Ν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

                              Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10