Υποτροφία Σωκράτειου Μπλιούρειου Ιδρύματος Υποτροφιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΠΛΙΟΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Σωκράτειο Μπλούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 υποτροφία σε δύο πρωτοετείς φοιτητές, ή φοιτήτριες, , με καταγωγή από την πόλη της Κοζάνης. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό και στο email : agiosgeorgioskozanis@gmail.com . Κατάθεση αιτήσεων έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Για το Ίδρυμα,

Ο Γραμματέας – Διαχειριστής,

π. Νικόλαος Κοντός

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10