ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΙΖΗ               

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

 

Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Δρίζη, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το έτος 2017 έκτακτο βοήθημα γάμου σε πέντε ( 5 ) κοπέλες, ποσού 3.000€ εκάστη, καταγόμενες και διαμένουσες μόνιμα στην πόλη της Κοζάνης, οι οποίες έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 20ο έτος της ηλικίας τους, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο και είναι πτωχές – άπορες. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό, στο email : nickkondos@gmail.com, και στις ενορίες της πόλεως. Κατάθεση αιτήσεων έως και 01 Ιουνίου 2018.

 

Για το κληροδότημα,

Ο Γραμματέας

π. Νικόλαος Γ. Κοντός

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10