ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΟΜΙΛΙΩΝ

ΚΑΤΑ  ΤΟΥΣ  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ

ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  2017

ΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΙΕΡΟΥΣ  ΝΑΟΥΣ  ΠΟΛΕΩΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

Κυριακή  τῆς  Τυρινῆς  26-2-2017,  ὥρα 6.00 μ.μ.

 

Ι­Ε­ΡΟΣ  ΝΑ­ΟΣ  Α­ΓΙ­ΩΝ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΙ  Ε­ΛΕ­ΝΗΣ

 

Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Γέρων Νίκων, Νέας Σκήτης Ἁγίου Ὄρους.

Θέμα: «Ἡ Μετάνοια».
 

Κυριακή  Α΄  Νηστειῶν  5-3-2017,  ὥρα 6.00 μ.μ.

 

Ι­Ε­ΡΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΝΑ­ΟΣ

 Α­ΓΙΟΥ  ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΥ

Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος κ. Ἀθανάσιος Γεωργιάδης.

Θέμα: «»Αὔτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν». Ἡ σημασία τῆς ὀρθῆς πίστεως γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας».
 

Κυριακή  Β΄  Νηστειῶν  12-3-2017,  ὥρα 6.00 μ.μ.

 

Ι­Ε­ΡΟΣ  ΝΑ­ΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΥ

 

Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Μιχαήλ Κρανιώτης.

Θέμα: «Ὁ λατρευτικός πλοῦτος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς».

 

 

Κυριακή  Γ΄  Νηστειῶν  19-3-2017,  ὥρα 6.00 μ.μ.

 

Ι­Ε­ΡΟΣ  ΝΑ­ΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

 

Ὁ­μι­λητής: Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Παναγιώτης Δουγαλῆς.

Θέμα: «Ὁ Σταυρός ὁδοδείκτης φιλανθρωπίας καί ἐλεημοσύνης».
 

Κυριακή  Δ΄  Νηστειῶν  26-3-2017,  ὥρα 6.30 μ.μ.

 

Ι­Ε­ΡΟΣ  ΝΑ­ΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Ὁ­μι­λητής: Ὁ Ἱερολογιώτατος Διάκονος κ. Μάξιμος Γεωργόπουλος.

Θέμα: «Ἡ δυναμική μετάβαση ἀπό τήν παρά φύσιν κατάσταση τῶν παθῶν καί τῆς ἀμαρτίας στήν κατάσταση τῆς ἀρετῆς καί τοῦ κατά φύσιν».
 

Κυριακή  Ε΄  Νηστειῶν  2-4-2017,  ὥρα 6.30 μ.μ.

 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ

 

 

Συναυλία ἀπό τόν Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἰάκωβος ὁ Ναυπλιώτης».

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10