ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΙΖΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΙΖΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

Το κληροδότημα Κωνσταντίνου Δρίζη, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι βάσει τη με αριθμ. 40/2015 απόφασης της Διοικούσης αυτό Επιτροπής θα χορηγήσει για το έτος 2015 έκτακτο βοήθημα γάμου σε πέντε ( 5 ) κοπέλες καταγόμενες και διαμένουσες μόνιμα στην πόλη της Κοζάνης, ποσού 7.000€ έκαστη. Οι υποψήφιες θα πρέπει βάσει της διαθήκης και του νόμου να : 1ον. Κατοικούν μόνιμα , να είναι δημότες και να έλκουν την καταγωγή τους από τη πόλη της Κοζάνης, 2ον. Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 20ο έτος της ηλικίας τους, 3ον. Να πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο εντός τριών ετών από την έγκριση του βοηθήματος ( εάν για τον οποιονδήποτε λόγο ο γάμος δεν τελεστεί εντός της τριετίας, η επιλεχθείσα κοπέλα εκπίπτει του δικαιώματος της, το οποίο ως προσωποπαγές δεν μεταβιβάζεται σε καθολικούς και ειδικούς διαδόχους της ) και 4ον να είναι πτωχές – άπορες, με οριζόμενο οικογενειακό εισόδημα, εάν δεν υποβάλλουν οι ίδιες δήλωση, κάτω από 20.000€, ή προσωπικό, εάν υποβάλλουν κάτω από 12.000€.

Οι υποψήφιες θα πρέπει να προσκομίζουν επίσης και τα εξής δικαιολογητικά : 1ον. Φωτοτυπία ταυτότητας, 2ον. Εκκαθαριστικό Εφορίας, δικό της, εάν κάνει, και οικογενειακό, όπως και δήλωση Ε9 τόσο προσωπική όσο και των γονέων της, και δήλωση ΕΤΑΚ ομοίως. Εάν δεν υποβάλλει δήλωση εισοδήματος, τότε βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν υποβάλλει δήλωση εισοδήματος,. 3ον. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό Δημότη. 4ον. Οτιδήποτε άλλο η ίδια επιθυμεί ( πολυτεκνία, ασθένειες, αναπηρίες κτλ ) και αποδεικνύει ειδικές κοινωνικές –οικογενειακές ανάγκες και καταστάσεις που αντιμετωπίζει.

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να προσέλθουν στην ενορία τους, όπου και θα αναρτηθεί η παρούσα, για να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση το αργότερο εώς και την 15η Ιουνίου 2015.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από την Δ.Ε του κληροδοτήματος, κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, και εάν χρειαστεί κλήρωση, από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Για το κληροδότημα,

Ο Γραμματέας 

π. Νικόλαος Γ. Κοντός

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10