Χορήγηση έκτακτου βοηθήματος γάμου από το «Δρίζειο» κληροδότημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΙΖΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

Το κληροδότημα Κωνσταντίνου Δρίζη, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το έτος 2014 έκτακτο βοήθημα γάμου σε πέντε ( 5 ) κοπέλες, ποσού 7.000€ εκάστη, καταγόμενες και διαμένουσες μόνιμα στην πόλη της Κοζάνης, οι οποίες έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 20ο έτος της ηλικίας τους, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο και είναι πτωχές – άπορες. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό, και στις ενορίες της πόλεως. Κατάθεση αιτήσεων έως και 15 Μαίου 2014.

Για το κληροδότημα,

Ο Γραμματέας 

π. Νικόλαος Γ. Κοντός

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10