Αναρτήσεις για Δεκέμβριος, 2020

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2021

ΠΑΥΛΟΣ  ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντας καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   «Μορφήν ἀναλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες θεός ὤν κατ΄ οὐσίαν πολυεύσπλαχνε, Κύριε• καί Νόμον ἐκπληρῶν, περιτομήν, θελήσει καταδέχῃ σαρκικήν, ὅπως παύσης τά σκιώδη καί περιέλῃς τό κάλυμμα […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ – 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΩΝ  ΦΩΤΩΝ (Μτθ. α΄ 1-8)   Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, βρισκόμαστε κοντά στήν μεγάλη καὶ ἐπιφανῆ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἔχει ἰδιαίτερη καὶ βαρύνουσα σημασία, ἐπειδὴ ἔχει ὡς βάση της τὴν χειροπιαστὴ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀληθινὸς Θεός, ἦλθε καὶ σκήνωσε ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους μὲ σάρκα […]

Κληροδότημα Χατζηδάκη – Προϋπολογισμός 2021

Χατζηδάκη Κληροδ., Προϋπολογισμός 2021

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2020

ΠΑΥΛΟΣ  ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε• Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε. Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε, Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καί ἐν εὐφροσύνη, ἀνυμνήσατε λαοί• ὅτι δεδόξασται.» (Εἰρμός, Ὡδή α΄)   […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ – 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΙΝ (Μτθ. β΄ 13-23)   Ἡ ἐκκλησία ἑορτάζει τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τό ἀνερμήνευτο θαῦμα καί τό ἱστορικό γεγονός, πού ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς ἱστορίας καί τό μεταίχμιο μεταξύ τοῦ ἀρχαίου καί τοῦ νέου κόσμου. Κανένα πρόσωπο καί κανένα γεγονός δέν ἄσκησαν τόσο μεγάλη καί ἀποφασιστική ἐπίδραση καί μεταβολή ἐπί τοῦ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Μτθ. α΄ 1-25)   Τή στιγμή, ἀδελφοί, πού παντοῦ καί ὅλοι στολίζουμε τό χριστουγεννιάτικο δέντρο, στήν Ἐκκλησία προβάλλεται τό γενεαλογικό δέντρο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως καταγράφεται ἀπό τόν εὐαγγελιστή Ματθαῖο. Τά πολλά ὀνόματα πού ἀκούγονται νά διαδέχονται τό ἕνα τό ἄλλο μέσω τῆς ἐπανάληψης τοῦ ρήματος «ἐγέννησεν» προκαλοῦν ἀπορία στούς ἀκροατές […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ – 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιδ΄ 16-24)   «Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴν ἐδῶ τὴν παραβολή· κάποιος ἄνθρωπος ἑτοίμασε μεγάλο δεῖπνο καὶ κάλεσε πολλούς· καὶ ἔστειλε τοῦ δοῦλό του τὴν ὥρα τοῦ δείπνου νὰ πῆ τοὺς καλεσμένους· ἐλᾶτε, διότι ἤδη εἶναι ὅλα ἕτοιμα. Καὶ ἄρχισαν ὅλοι μαζὶ μὲ μιᾶς νὰ παραιτοῦνται. Ὁ πρῶτος εἶπε σ᾽αὐτόν· ἀγόρασα ἀγρὸ […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10