Αναρτήσεις για Οκτώβριος, 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ – 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιστ΄ 19-31)   «Πτωχός δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος» Μεγάλο χάσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὑπῆρχε ἀνάμεσα στόν πλούσιο καί στόν πτωχό Λάζαρο, στούς ὁποίους ἀναφέρεται ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ὄχι μόνο μετά τό θάνατό τους, ἀλλά ἀκόμα ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Ὁ πρῶτος ζοῦσε μέσα στήν χλιδή καί στήν καλοπέραση. Ὁ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ – 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 27-39)   Κάποτε στή Σαμάρεια, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μετά τόν μικρό διάλογο πού εἶχε ὁ Χριστός μέ τή γνωστή ἐκείνη γυναίκα, βγῆκαν τά πλήθη ἀπό τήν πόλη καί τόν παρακαλοῦσαν νά μείνει μαζί τους. «Ὡς οὔν ἦλθον πρός αὐτόν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτόν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς…». Τώρα, μετά τή θεραπεία τοῦ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΛΟΥΚΑ  ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Λκ. ι΄ 16-21)   Ἡ Ἐκκλησία σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἑορτάζει καί τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστή Λουκᾶ. Ἀντί τοῦ Εὐαγγελίου τῆς σειρᾶς διαβάζεται στή μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστῆ ἡ περικοπή πού ἀκούσαμε. Ἄς τήν ἀκούσουμε ξανά καί στήν ἁπλή γλώσσα: «Εἶπε ὁ Κύριος. Ὅποιος ἀκούει ἐσᾶς ἀκούει ἐμένα, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ – 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 5-15)   Οἱ παραβολές εἶναι φτιαχτές ἱστορίες ἀπό τήν καθημερινή ζωή πού χρησιμοποιεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός γιά νά διδάξει τούς ἀκροατές του καί νά κατανοήσουν τά λεγόμενά του. Ἔτσι πάντοτε πίσω ἀπό τήν διήγηση κρύβεται ἕνα βαθύτερο νόημα γιά τόν καινούριο κόσμο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ πού ἐγκαινιάζει ὁ Ἰησοῦς […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10