Αναρτήσεις για Ιούλιος, 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. ιδ΄ 14-22)   Τό θαῦμα πού ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί χριστιανοί, γίνεται λίγο μετά τή θανάτωση τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ, ἀπό τόν Ἡρώδη. Ὁ Χριστός μέ τούς μαθητές του ἀναχωρεῖ μέ πλοιάριο σέ ἔρημο τόπο. Ὁ λαός πού λαχταρᾶ τήν κοινωνία μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού θέλει νά βρίσκεται […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. θ΄ 27-35)   Μὲ τὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἔρχεται νὰ τονίσει τὴν σημασία τῆς πίστεως ἀλλὰ καὶ τοῦ θαύματος στὴ ζωή μας. Ὅταν οἱ δύο τυφλοὶ συναντοῦν τὸν Ἰησοῦ καὶ τοῦ ζητοῦν νὰ τοὺς θεραπεύσει, ὁ Κύριος τοὺς ρωτᾶ: «Πιστεύετε πῶς μπορῶ νὰ τὸ κάνω […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ – 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ (Μτθ. ε΄ 14-19)   Μνήμη σήμερα τῶν 630 ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία διατύπωσε τό Χριστολογικό δόγμα, μέ ἀφορμή τίς αἱρέσεις, ὁμολογώντας τήν πίστη της ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τέλειος Θεός ἀλλά καί τέλειος ἄνθρωπος.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για εγκατάσταση μονάδων ψύξης – θέρμανσης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης

http://imsk.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-1.pdf   http://imsk.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf   http://imsk.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   http://imsk.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΑΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΧΕΔΙΑ.pdf    

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. η΄ 28 – θ΄1)   Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, διδάσκει ὅτι ὁ Θεός πρίν δημιουργήσει τόν ὑλικό κόσμο, δημιούργησε τόν πνευματικό κόσμο, τούς Ἀγγέλους δηλαδή, πού εἶναι λογικά, ἀσώματα καί ἐλεύθερα ὄντα. Κάποιοι Ἄγγελοι ὅμως ἔκαναν ἀνταρσία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ ἀπό ὑπερηφάνεια. Ἔτσι ἀπό Ἄγγελοι τοῦ Φωτός ἔπεσαν καί ἔγιναν […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10