Αναρτήσεις για Ιούνιος, 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. η΄ 5-13)   «Κύριε, οὐκ εἰμί ἱκανός ἵνα μου ὑπό τήν στέγην εἰσέλθεις»   Τό κήρυγμα τῆς ἐκκλησίας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δέν μπορεῖ νά εἶναι  τίποτε ἄλλο καλύτερο παρά ἑρμηνεία τῆς θείας Γραφῆς. Καθώς λοιπόν τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἁπλό, ἔτσι κι ἐμεῖς ἁπλά προσπαθοῦμε νά κηρύττομε τό θεῖο λόγο.

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. στ΄ 22-33)   Ἀγαπητοί ἀδελφοί. Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Ματθαῖο ἀνήκει στήν ἐπί τοῦ Ὅρους Ὁμιλία τοῦ Χριστοῦ. Εἶπεν ὁ Κύριος. Ὁ λύχνος τοῦ σώματος εἶναι τό μάτι. Ἄν λοιπόν τό μάτι σου εἶναι ἀπονήρευτο, ὅλο τό σῶμα σου θά εἶναι στό φῶς. Ἄν ὅμως τό μάτι σου […]

Χορήγηση έκτακτου βοηθήματος γάμου

Έκτακτο βοήθημα γάμου από το κληροδότημα Κωνσταντίνου Δρίζη

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μτθ. δ΄ 18-23)   «Ἐκεῖνο τὸν καιρό, καθὼς περπατοῦσε ὁ Ἰησοῦς στὴν παραλία τῆς θάλασσας τῆς Γαλιλαίας εἶδε δυὸ ἀδέλφια, τὸν Σίμωνα ποὺ λέγεται Πέτρος καὶ τὸν ἀδελφό του τὸν Ἀνδρέα, νὰ ρίχνουν τὸ δίχτυ στὴ θάλασσα· διότι ἦταν ψαράδες· καὶ τοὺς λέγει· ἀκολουθῆστέ με καὶ θὰ σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων. Αὐτοὶ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΝΤΩΝ (Μτθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30)   Τή σημερινή ἡμέρα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, Κυριακή μετά τήν Πεντηκοστή, «τήν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης ἐν Ἀσίᾳ, Λιβύῃ καί Εὐρώπῃ, Βορρᾶ τέ καί Νότῳ, Ἁγίων Πάντων ἑορτήν ἑορτάζομεν». Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων εἶναι ἡ τελευταία Κυριακή τοῦ Πεντηκοσταρίου. Μέ αὐτήν τελειώνει ὁ […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10