Αναρτήσεις για Μάιος, 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ – 31 ΜΑΪΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰω. ιζ΄ 1-13)   Τρεῖς φορές τό χρόνο ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μνῆμες Πατέρων·τήν ἕκτη τώρα Κυριακή μετά τό Πάσχα, μιά Κυριακή μέσα στό μῆνα Ἰούλιο καί μιά Κυριακή μέσα στό μῆνα Ὀκτώβριο. Αὐτό δείχνει πόσο ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τούς ἁγίους Πατέρες, ἀφοῦ καί ὀνομάζεται χαρακτηριστικά Ἐκκλησία Πατέρων, τό ἴδιο ὅπως ὀνομάζεται […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ – 24 ΜΑΪΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΤΥΦΛΟΥ (Ἰω. θ΄ 1-38)   Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἔγινε ἀγώνας μεταξύ του πρώην τυφλοῦ καὶ τῶν Φαρισαίων. Ἕνας ἀγώνας ὁ ὁποῖος συνεχίζεται ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια πάνω στὴ γῆ. Εἶναι ὁ πόλεμος καὶ ἡ διαμάχη μεταξὺ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ – 17 ΜΑΪΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ἰω. δ΄ 5-42)   Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Ἡ περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου, ποὺ διανύουμε, εἶναι μία πορεία ἀπὸ τὸ Πάσχα πρὸς τὴν Πεντηκοστή, ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στοὺς Ἀποστόλους. Ὁ Χριστός, ποὺ νίκησε τὸν θάνατο καὶ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, ἀξιοποίησε τὸν χρόνο μέχρι καὶ τὴν […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10