Αναρτήσεις για Απρίλιος, 2020

Απολογισμός 2019 κληροδοτήματος Χατζηδάκη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2020

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2020 ΠΑΥΛΟΣ  ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντας τούς ἐνδοξοτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς, τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ (Ἰω. ιβ΄ 1-18)   Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι ἕνα πνευματικὸ ταξίδι ποῦ προορισμὸς του εἶναι τὸ Πάσχα. Ἤδη ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῶν προηγούμενων ἡμερῶν ἔγινε γνωστὸ ὅτι «…τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστὴν καὶ τὴν Ἁγίαν Ἑβδομάδα τοῦ πάθους σου, αἰτοῦμεν κατιδεῖν Φιλάνθρωπε». Καὶ ἂν στὸ ξεκίνημα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς ἡ προσπάθειά […]

Περί της Τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος

Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Κάντε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://imsk.gr/wp-content/uploads/2020/04/741-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-3018.pdf

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10