Αναρτήσεις για Μάρτιος, 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρκ. ι΄ 32-45)   Ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς, ἀγαπητοί ἀδελφοί, καθώς πορεύεται μέ τούς δώδεκα μαθητές του στά Ἱεροσόλυμα, προλέγει σ’ αὐτούς τό ἐπικείμενο πάθος του, δύο ἀπό τούς μαθητές του, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, πού βρίσκονται ἀκόμη στήν πρό τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος περίοδο ὅπως ἄλλωστε καί οἱ ἄλλοι μαθητές […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρκ. θ΄ 17-31)   Ἕνας δυστυχισμένος πατέρας παρουσιάζεται στό Χριστό γονατιστός καί τοῦ λέει τό δράμα του. Ἔχει ἕνα γιό πού βασανίζεται ἀπό τό δαιμόνιο! Ὅταν τό παιδί καταλαμβάνεται ἀπό τίς δυνάμεις αὐτές, πέφτει καταγῆς, βγάζει ἀφρούς ἀπό τό στόμα του, τρίζει τά δόντια του καί τελικά μένει ἀναίσθητο. Πολλές φορές τήν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρκ. η΄ 34 – θ΄1)   Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ὁ Ἰησοῦς Χριστός μᾶς εἶπε «ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθεῖ ἄς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του, ἄς πάρει τό σταυρό του κι ἄς μέ ἀκολουθεῖ». Τί τάχα ἐννοεῖ ἀκριβῶς ὁ θεῖος Διδάσκαλος; Ὅτι ὁ ἀληθινός Χριστιανός καί πιστός μαθητής τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν ἀνήκει […]

Ισολογισμός και απολογισμός κληροδοτήματος Ελένης Μπαλού

Ισολογισμός Μπαλου Απολογισμός Μπαλου

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρκ. β΄ 1-12)   Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Ὅπως μᾶς λέγει τὸ ἅγιο καὶ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, ὕστερα ἀπὸ μία περιοδεία του, ξαναγύρισε στὴν Καπερναούμ. Ὅταν ἔμαθαν οἱ ἄνθρωποι ὅτι βρίσκεται σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ σπίτια τῆς πόλεως, συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ τόσοι πολλοί, ὥστε νὰ μὴν χωροῦν ὅλοι μέσα, ἀλλὰ ἔμειναν στριμωγμένοι […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰω. α΄ 44-52)   «Ἐκεῖνο τὸν καιρό, θέλησε ὁ Ἰησοῦς νὰ περάση στὴ Γαλιλαία· ἐκεῖ βρίσκει τὸν Φίλιππο καὶ τοῦ λέγει· Ἀκολούθησέ με. Ἦταν ὁ Φίλιππος ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδά, ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Ἀνδρέα  καὶ τοῦ Πέτρου. Βρίσκει ὁ Φίλιππος τὸ Ναθαναὴλ καὶ τοῦ λέγει· Αὐτὸν ποὺ ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς στὸ νόμο […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ – 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΤΥΡΙΝΗΣ (Μτθ. στ΄ 14-21)   «Θησαυρίζετε δέ ὑμῖν θησαυρούς ἐν Οὐρανῷ». Εἰσερχόμεθα μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ στὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Σὲ μιὰ ἐκκλησιαστικὴ περίοδο, τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀφιερώσουμε στὸ Θεό. Σὲ μιὰ ἐποχὴ προσοχῆς, προσευχῆς, νηστείας, ψυχικῆς ἀναγεννήσεως, ἀνατάσεως, σὲ μιὰ περίοδο ψυχικοῦ καθαρμοῦ καὶ καλύτερης χριστιανικῆς ζωῆς.

Δρίζειο Κληροδότημα Απολογισμός 2019 και Προϋπολογισμός 2020

ΔΡΙΖΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΙΖΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10