Αναρτήσεις για Σεπτέμβριος, 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ – 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ζ΄ 11-16)   Μία συνάντηση μεγάλης σημασίας γίνεται κατὰ τὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπῆ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στὴν πύλη τῆς πόλεως Ναΐν τῆς Γαλιλαίας: Ἡ πομπὴ ποὺ συνοδεύει τὸ νεκρὸ παιδὶ μίας χήρας γυναίκας στὸν τάφο συναντιέται μὲ τὴ συνοδεία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς συναντᾶ μπροστὰ του τὸ θάνατο. Τὸ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. στ΄ 31-36)   Ὁ ἄνθρωπος ἕνα πράγμα δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει: τὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὡστόσο ὁ ἄνθρωπος σὰν πλάσμα τοῦ Θεοῦ, μὲ προορισμὸ νὰ μοιάσει τὸ Δημιουργό του, σὲ ἕνα πράγμα καλεῖται νὰ Τοῦ μοιάσει: ἀκριβῶς σ΄ἐκεῖνο ποὺ δὲν καταλαβαίνει, δηλαδὴ στὴν καλοσύνη καὶ στὴν ἀγάπη. Ἡ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ε΄ 1-11)   Ὅσα, ἀγαπητοί μου, μᾶς λέει τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ἔγιναν στὴ Γαλιλαία. Κοντὰ στὴν πόλη Καπερναούμ, ποὺ ἦταν στὴ δυτικὴ ἀκτὴ τῆς λίμνης Γεννησαρέτ. Ἐκεῖ ἕνα πρωϊνὸ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς βρέθηκε περικυκλωμένος ἀπὸ τὸ λαό. Ἔτρεχαν νὰ τὸν ἀκούσουν καὶ νὰ θεραπευτοῦν ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες τους. Γιατί ἦταν πιὰ […]

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ   ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΛΕΥΣΕΙ:  ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ     Τετάρτη   11  Σεπτεμβρίου                         […]

Υποδοχή Παναγίας του Όρους των Ελαιών

Η Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από την Μικρή Γαλιλαία στην Κοζάνη την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου   Ανακοινώνεται στο χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι η θαυματουργή Ιερή Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών θα μεταφερθεί από τον ομώνυμο Ιερό Ναό της Μικρής Γαλιλαίας στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης την Τετάρτη […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (Μρκ. η΄ 34, θ΄ 1)   Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί. Ἡ Ἐκκλησία ἐπέλεξε γιὰ τὴ σημερινή, μετὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Κυριακή, ἕνα κείμενο ἀπὸ τὸν εὐαγγελιστὴ Μάρκο ποὺ ἀναφέρεται στὸ σταυρό, ποὺ φέρει στοὺς ὤμους του ὁ ἀληθινὸς μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ καὶ κερδίζει ἔτσι τὴν ἀληθινὴ ζωή.

Σχολή Βυζαντινής και Εκκλησιαστικής Μουσικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «Διονύσιος ὁ Ψαριανός»   Πληροφορίες – Ἐγγραφές Δευτέρα ἕως Παρασκευή 18:00-20:00 Στό Μπλιούρειο Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα Κοζάνης 1ος ὄροφος-Αἴθουσα Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου Τηλ. 24611-81068, 6976814401

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Ἰω. γ΄ 13-17)   «Εἶπε ὁ Κύριος· κανένας δὲν ἀνέβηκε στὸν οὐρανὸ παρὰ μονάχα Ἐκεῖνος ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι στὸν οὐρανό. Καὶ  ὅπως ὁ Μωϋσῆς ὕψωσε τὸ φίδι στὴν ἔρημο, ἔτσι πρέπει νὰ ὑψωθῆ καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, γιὰ νὰ μὴ χαθῆ κάθε […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ – 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (Λκ. δ΄ 16-22)   «Εὐαγγελίσαθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με…, κηρῦξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν». Πόσο παρήγορα καί ἐλπιδοφόρα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι τά λόγια αὐτά τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου! Γιά τούς ἀνθρώπους τούς πονεμένους, πού ζητοῦν λύτρωση ἀπό τά βάσανα τῆς ζωῆς, ἔρχεται ὁ Χριστός καί φέρει τό χαρμόσυνο μήνυμα. Κηρύττει ὅτι, ἀφ’ ὅτου ἦλθεν Ἐκείνος, […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10