Αναρτήσεις για Μάρτιος, 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΜΠΛΙΟΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ                ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ ΤΗΛ : 2461036050  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ   Το Σωκράτειο Μπλούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 υποτροφία ποσού 500€ ανά εξάμηνο σπουδών σε δύο πρωτοετείς φοιτητές, ή φοιτήτριες, που κατοικούν στην πόλη της […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΙΖΗ                ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ ΤΗΛ : 2461036050   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ   Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Δρίζη, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το έτος 2017 έκτακτο βοήθημα γάμου σε πέντε ( 5 ) κοπέλες, ποσού 3.000€ εκάστη, καταγόμενες και διαμένουσες μόνιμα […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ) – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τοῦ Εὐαγγελισμοῦ) (Λκ. α΄ 24-38)   Ἡ λειτουργικὴ παράδοση καὶ  ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα τοποθετοῦν σὲ ἰδιαίτερη θέση τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Γι’ αὐτὸ σήμερα, ἂν καὶ βρισκόμαστε στὴν τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, δὲν ψάλλεται  τίποτε ἀπὸ τὸ Τριώδιο καὶ δὲν φαίνεται πουθενὰ ὁ κατανυκτικὸς χαρακτήρας τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀντίθετα, ἡ σημερινὴ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ (Ἰω. 12, 1-18)   Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ πέρασε. Ἀπὸ σήμερα μπαίνουμε στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ὁ Χριστὸς πορεύεται πρὸς τὰ Ἅγια Πάθη Του καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Στὸ τέλος λοιπὸν τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς γιορτάζουμε δύο σημαντικὰ γεγονότα μὲ ξεχωριστὴ σημασία. Χθὲς τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – Ἰωάννου τῆς Κλίμακος – Μρκ. θ, 17-31   Ταυτόχρονα μὲ τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου στὸ ὅρος Θαβώρ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Ἰησοῦς ἔχει πάρει τρεῖς ἀπὸ τοὺς μαθητές Του καὶ μεταμορφώνεται «ἔμπροσθεν αὐτῶν», στὴν Κοιλάδα τοῦ ὅρους ἕνας πατέρας ἀπελπισμένος ζητᾶ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου νὰ θεραπεύσουν τὸ δαιμονισμένο παιδί του. […]

Απολογισμός 2017 Κληροδοτήματος Ελένης-Νικολάου Μπαλού

Απολογισμός Κληροδοτήματος 2017

Απολογισμός 2017 Κληροδοτήματος Χατζηδάκη

Απολογισμός Κληροδοτήματος 2017

Απολογισμός 2017 Δρίζειου Κληροδοτήματος

Απολογισμός Κληροδοτήματος 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – τῆς Σταυροπροσκυνήσεως – (Μρκ. η΄34 – θ΄1)   Ἀδελφοί, στὴ μέση της Μεγάλης Σαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὴ γιορτὴ τῆς Σταυροπροσκύνησης. Ἀκολουθεῖ ἐορτολογικὰ ἡ Ἐκκλησία τὴν πρακτική τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐνόψει τῆς δίωξής του, τῆς καταδίκης του καὶ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου του, ἀπευθύνει πρὸς τοὺς μαθητές του καὶ τὸ λαὸ ποὺ […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10