Αναρτήσεις για February, 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) – 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) (Μαρκ. β΄ 1-12)   Ἡ φράση τοῦ Ἰησοῦ «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» ἀπευθύνεται στὸν παράλυτο, ποὺ τοῦ φέρνουν μπροστά του σὲ κάποιο σπίτι στὴν Καπερναούμ, ὅπως μᾶς διηγεῖται τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Κάνει ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ λόγια αὐτὰ ἀπευθύνονται σὲ ἕναν ἄνθρωπο σωματικὰ ἀσθενῆ. Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ A΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) – 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  A΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς  Ὀρθοδοξίας) (Ἰω. α΄ 44-52)   «Ἐκεῖνο τὸν καιρό, θέλησε ὁ Ἰησοῦς νὰ περάση στὴ Γαλιλαία· ἐκεῖ βρίσκει τὸν Φίλιππο καὶ τοῦ λέγει· Ἀκολούθησέ με. Ἦταν ὁ Φίλιππος ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδά, ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Ἀνδρέα  καὶ τοῦ Πέτρου. Βρίσκει ὁ Φίλιππος τὸ Ναθαναὴλ καὶ τοῦ λέγει· Αὐτὸν ποὺ ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς στὸ νόμο καὶ οἱ προφῆτες, τὸν βρήκαμε· εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ γιός τοῦ Ἰωσήφ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπε σ᾽ αὐτὸν ὁ Ναθαναήλ· Ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ μπορεῖ νὰ βγῆ κάτι καλό; Λέγει σ᾽αὐτὸν ὁ Φίλιππος· Ἔλα καὶ δές. Εἶδε […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2018 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ    Κυριακή  τῆς  Τυρινῆς  18-2-2018,  ὥρα 6.00 μ.μ. Ι­Ε­ΡΟΣ  ΝΑ­ΟΣ  Α­ΓΙ­ΩΝ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΙ  Ε­ΛΕ­ΝΗΣ Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος.

Εορτή της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας

Εορτή  της  Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας   Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι η Εορτή της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας μεταφέρεται την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ – 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΤΥΡΙΝΗΣ  (Μτθ. στ΄ 14-21)   Ἀγαπητοί χριστιανοί, Βρισκόμαστε στὸ κατώφλι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀνοίγεται μπροστὰ μας τὸ «στάδιο τῶν ἀρετῶν», στὸ ὁποῖο ὁ ὑμνωδὸς τῆς Ἐκκλησίας μᾶς καλεῖ νὰ εἰσέλθουμε «ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα». Ταυτόχρονα, μὲ τὸ συναξάρι τῆς ἡμέρας, θυμόμαστε τὴν ἐξορία τοῦ Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν Παράδεισο, καὶ ἀπὸ τὸ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ – 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΑΠΟΚΡΕΩ (Μτθ. κε΄ 31-46)   Τίποτ’ ἄλλο δὲν εἶναι τόσο βέβαιο στὴ ζωή μας, ἀγαπητοί ἀφελφοί, παρὰ ὅτι θὰ ἀποθάνωμε. Τὸ γεγονὸς ὅτι γεννηθήκαμε καὶ εἴμαστε σὲ τοῦτο τὸν κόσμο ὁδηγεῖ στὴ βεβαιότητα πὼς μιὰ μέρα θὰ φύγωμε. Κάθε μέρα τὸ βλέπομε καὶ τὸ διαπιστώνομε, πὼς ἄνθρωποι γεννιοῦνται κι ἄνθρωποι ἀποθνήσκουν· ἄλλοι ἔρχονται […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10