Αναρτήσεις για Μάρτιος, 2017

Το ιερό λείψανο του Αγ. Χαραλάμπους και ο Ακάθιστος Ύμνος στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου. Την Κυριακή η Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής.

Το ιερό λείψανο του Αγ. Χαραλάμπους και ο Ακάθιστος Ύμνος στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου. Την Κυριακή η Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής.   Η Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου τελείται την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στους Ιερούς Ναούς. Στον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης η Ακολουθία θα τελεστεί στις 7.00 μ.μ., χοροστατούντος του […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) (Μαρκ. ι΄ 32-45) «’Ιδοὺ, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα…». Μπαίνομε στὴν τελευταία ἑβδομάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Ὁ καιρὸς τοῦ Πάθους πλησιάζει. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τοὺς μαθητές του, ὅπως ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ἀνεβαίνουν στὰ Ἱεροσόλυμα. Στὸ τελευταῖο αὐτὸ ταξίδι ὁ Χριστὸς γιὰ μιὰ φορὰ ἀκόμη προλέγει στοὺς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – Ἰωάννου τῆς Κλίμακος – Μρκ. θ, 17-31 Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι κατεξοχὴν περίοδος πνευματικῶν ἀγώνων. Ἡ ζωὴ τοῦ πιστοῦ, μέσα σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς ἀσθένειας, τοῦ κακοῦ καὶ τῆς φθορᾶς, εἶναι ἕνας συνεχὴς ἀγώνας. Αὐτὸ μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ περίοδος ποὺ διανύουμε. Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀναφέρεται στὴ […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Ποιμαντορική  Εγκύκλιος Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Λαέ τοῦ Θεοῦ Εὐλογημένε, Ἡμέρα χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, σήμερα, ἡμέρα πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, ἀναδημιουργίας καί ἀνακαινισμοῦ τοῦ πεπτοκώτος ἐξ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς του ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλησε νά γίνει Θεός χωρίς τόν Θεόν. Σήμερα «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριὴλ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) – 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – τῆς Σταυροπροσκυνήσεως – (Μρκ. 8,34 – 9,1) Ἀδελφοί, στὴ μέση της Μεγάλης Σαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὴ γιορτὴ τῆς Σταυροπροσκύνησης. Ἀκολουθεῖ ἐορτολογικὰ ἡ Ἐκκλησία τὴν πρακτική τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐνόψει τῆς δίωξής του, τῆς καταδίκης του καὶ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου του, ἀπευθύνει πρὸς τοὺς μαθητές του καὶ τὸ λαὸ ποὺ τὸν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) – 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) (Μαρκ. β΄ 1-12) Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀδελφοί μου, βλέπουμε τὸ Χριστὸ νὰ κηρύττει σ’ ἕνα μεγάλο πλῆθος τοῦ λαοῦ εὐρισκόμενος σὲ κάποιο σπίτι στὴν Καπερναούμ. Καὶ ὁ Ἰησοῦς «ἐλάλει λόγον», ὅταν ἔρχονται τέσσερεις ἄνθρωποι «παραλυτικὸν φέροντες». Ἐπειδή, ὅμως, ἦταν ἀδύνατον νὰ φτάσουν ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, παίρνουν τὴν παράτολμη […]

Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Ιερές  Ακολουθίες  της  Μεγάλης  Τεσσαρακοστής   Προς εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών των πιστών, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελούνται στον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης δύο ακολουθίες των Χαιρετισμών της Θεοτόκου (αρχής γενομένης από τους Α΄ Χαιρετισμούς, την Παρασκευή 18 Μαρτίου). Η πρώτη Ακολουθία θα αρχίζει στις 6.30 μ.μ. […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10