Αναρτήσεις για December, 2015

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ  Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  Ποιμαντορική Ἐγκυκλιος ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει 2016   Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἡ ἀνακύκλισις τοῦ χρόνου, οἱ αἰῶνες, τά ἔτη, οἱ μῆνες, οἱ ἡμέρες, οἱ ὥρες καί οἱ ὑποδιαρέσεις […]

Κάλαντα & Eυχές για την Πρωτοχρονιά στο Επισκοπείο Κοζάνης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλος θα δέχεται επισκέψεις για τις ευχές και τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς την Πέμπτη 31η Δεκεμβρίου, από τις 10.00 π.μ., στο ιστορικό Επισκοπείο Κοζάνης.

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Ἐπί τῇ Ἑορτῃ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως   Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστούγεννα, καί οἱ καμπάνες ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς γῆς σημαίνουν καί διαλαλοῦν τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας»· σημαίνουν καί γλυκόηχα ψάλλουν μαζί μέ τούς ἀγγέλους τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ […]

Κάλαντα Χριστουγέννων στο Επισκοπείο Κοζάνης και Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών

Εν όψει της επερχόμενης μεγάλης εορτής της του Χριστού Γεννήσεως η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης ανακοινώνει τα εξής: 1. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος θα δέχεται επισκέψεις για τις ευχές και τα κάλαντα των Χριστουγέννων την Πέμπτη 24η Δεκεμβρίου, από τις 10.30 π.μ., στο ιστορικό Επισκοπείο Κοζάνης. 2. Την ημέρα των Χριστουγέννων, 25η Δεκεμβρίου, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ – 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ (Ματθ. β΄, 13-23) Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τὴ μνήμη τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, τοῦ γιοῦ τοῦ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καὶ τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ. Εἶναι τρία πρόσωπα ποὺ σηματοδοτοῦν τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ νόμο στὴ χάρη· εἶναι πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν μιὰ στενὴ σχέση μὲ […]

Ο Έρανος της Αγάπης στην Ιερά Μητρόπολη

Ο  ΕΡΑΝΟΣ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ από 17 έως 24 Δεκεμβρίου 2015 Η Εκκλησία τηρώντας τις εντολές του Κυρίου, που δεν μας επιτρέπουν να ζούμε σύμφωνα προς τα πάθη και τις επιθυμίες μας αλλά μας διδάσκουν τη μέγιστη προς τον πλησίον Αγάπη, ασκεί τη φιλανθρωπία αθόρυβα και διακριτικά, βρίσκοντας πάντα να δώσει στους ενδεείς που πρσφεύγουν κοντά […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Ματθ. α΄, 1-25) Ἀφοῦ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς μίλησε πρῶτα γιὰ τὸ γενεαλογικὸ δέντρο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνθρώπου, ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ μέχρι καὶ τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα τῆς Μαρίας, «Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ», μᾶς μίλησε ἀμέσως καὶ γιὰ τὸ πῶς γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία. Μᾶς εἶπε: […]

Εορτή του Πολιούχου και Προστάτου της Ιεράς Μητροπόλεως και της πόλεως της Κοζάνης Αγ. Νικολάου

Από την ακολουθία του Πανηγυρικού πολυαρχιερατικού Εσπερινού Απο την ακολουθία της Πανηγυρικής  πολυαρχιερατικης Θείας Λειτουργίας

Συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως στο συλλαλητήριο

Ανακοινώνεται ότι στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης “Μαμάτσειο” συμμετέχει και η Ιερά  Μητρόπολις Σερβίων & Κοζάνης, η οποία και καλεί το πλήρωμα της Επαρχίας της σε πάνδημη συμμετοχή την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015, στις 11.00 π.μ., στο χώρο της Πλατείας Νίκης της Κοζάνης.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ – 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 14, 16-24) Τὴν παραβολὴ τοῦ μεγάλου δείπνου ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν Κύριο σήμερα, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ὅπου μᾶς εἶπε τὰ ἑξῆς: «Κάποιος ἄνθρωπος, ἑτοίμασε ἕνα μεγάλο δεῖπνο καὶ κάλεσε πολλούς. Ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ πῆ στοὺς καλεσμένους ὅτι τὰ πάντα ἦταν ἕτοιμα. Τότε οἱ καλεσμένοι ἄρχισαν ὁ […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10