Αναρτήσεις για Δεκέμβριος, 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ – 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Μάρκ. 1, 1-8 Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, βρισκόμαστε στὴν παραμονή τῆς μεγάλης καὶ ἐπιφανοῦς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἔχει ἰδιαίτερη καὶ βαρύνουσα σημασία, ἐπειδὴ ἔχει ὡς βάση της τὴν χειροπιαστὴ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀληθινὸς Θεός, ἦλθε καὶ σκήνωσε ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους μὲ σάρκα […]

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στο Επισκοπείο

Το υλικό είναι μια ευγενική παραχώρηση του κ. Δημήτρη Στραβού και της ιστοσελίδας του www.parapatsi.gr.

Κάλαντα Χριστουγέννων στο Επισκοπείο Κοζάνης και Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών

Εν όψει της επερχόμενης μεγάλης εορτής της του Χριστού Γεννήσεως η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης ανακοινώνει τα εξής: 1. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος θα δέχεται επισκέψεις για τις ευχές και τα κάλαντα των Χριστουγέννων την Τρίτη 24η Δεκεμβρίου, από τις 10.30 π.μ., στο ιστορικό Επισκοπείο Κοζάνης. 2. Την ημέρα των Χριστουγέννων, 25η Δεκεμβρίου, […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Ποιμαντορική Ἐγκυκλιος ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει 2014 «Ὁ ἀρρήτω σύμπαντα, δημιουργήσας σοφία, καί καιρούς ὁ θέμενος …» (Κοντάκιον τῆς Ἰνδίκτου).   Θείῳ πνεύματι φωτισθείς ὁ ἀοίδημος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως     Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως «Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται. Αἱ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ – 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ Λκ. ιθ΄, 1-10  Ὁ Ζακχαῖος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅπως πολὺ παραστατικὰ μᾶς τό περιγράφει ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, σώθηκε μέσα σὲ μία στιγμή. Σώθηκε, διότι τό ἐπιθυμοῦσε ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἡ μετάνοια του ἦταν εἰλικρινὴς καὶ ἔμπρακτη. Καὶ αὐτὸ εἶναι πραγματικὰ μία μεγάλη ἀλήθεια, πὼς ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νὰ σωθῆ ἀπὸ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ IB΄ ΛΟΥΚΑ Λκ. ιζ΄, 12-19   «Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν…»  Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς, καὶ ἂν δὲν θυμόμαστε συνεχῶς τὴν ἀνάγκη ποὺ ἔχουμε νὰ εἴμαστε εὐγνώμονες, πῶς μποροῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε μὲ εὐγνωμοσύνη σ’ ὅ,τι τὸ Εὐαγγέλιο φέρνει στὴ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ – 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μτθ. δ΄, 12-17  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ποὺ πρὶν λίγες μέρες γιόρτασε ἡ Ἐκκλησία μας, ἀποτελεῖ τὴν ἀνατολὴ τοῦ «ἡλίου τῆς δικαιοσύνης» καὶ σημαίνει τὴν ἀπαρχὴ ὑπαρξιακοῦ καὶ σωστικοῦ διαλόγου μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸ σκοτάδι τοῦ μίσους, τοῦ φθόνου καὶ τῆς καταστροφῆς καὶ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ματθ. β΄, 13-23  Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τὴ μνήμη τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, τοῦ γιοῦ του Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καὶ τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ. Εἶναι τρία πρόσωπα ποὺ σηματοδοτοῦν τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ νόμο στὴ χάρη· εἶναι πρόσωπα τὰ ὁποῖα εἶχαν μιὰ στενὴ σχέση […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ματθ. α΄, 1-25 Μερικές ἡμέρες πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀκούσαμε τήν ἀρχή τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Εἶναι ὁ γνωστός κατάλογος τῶν προγόνων τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλα ἀπό τά ὀνόματα πού ἀκούσαμε μᾶς εἶναι γνωστά –ὅπως τά ὀνόματα τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Δαυίδ- τά πιό πολλά […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10