Αναρτήσεις για August, 2013

Η Ιερή Εικόνα της Παναγίας Ζιδανίου περιοδεύει σε Κοινότητες του Δήμου Σερβίων

Ανακοινώνεται ότι και φέτος η Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας θα ευλογήσει περιοδεύοντας τις Κοινότητες της περιοχής των Καμβουνίων και των Σερβίων από το Σάββατο 31 Αυγούστου ως και την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου. Κατά την παραμονή της Εικόνας στις Κοινότητες θα τελούνται ιερές ακολουθίες ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ (Ἰω. γ΄, 13-17)          Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί μου, ἀδελφοί, ὀνομάζεται πρό τῆς Ὑψώσεως, γιατί σέ λίγες μέρες θά γιορτάσουμε τή μεγάλη γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Αὐτή ἡ γιορτή μᾶς ὑπενθυμίζει καί μᾶς διδάσκει ἀλήθειες ὑψίστης σημασίας, γιατί ἀναφέρονται στή σωτηρία μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝΔΙΚΤΟΥ (Λουκ. δ΄, 16-22)  Στή σημερινή περικοπή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ Χριστός μπροστά στούς ἔκπληκτους Ἰουδαίους πού βρίσκονταν στή Συναγωγή τῆς Ναζαρέτ κατά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, λέει μέ ἁπλό καί φυσικό τρόπο ὅτι: «Σήμερα βρίσκει τήν ἐκπλήρωσή της ἡ προφητεία πού μόλις ἀκούσατε».

Πανηγυρίζει το εξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου στη Νέα Νικόπολη (Σκαφίδι)

Η Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις λατρευτικές συνάξεις με την ευκαιρία της μνήμης της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου την Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, στο ομώνυμο ιερό εξωκλήσι του μητροπολιτικού καθίσματος στη Νέα Νικόπολη (Σκαφίδι). Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  Θ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 14, 22–34)  Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ὡς πρώτιστο καὶ κύριο μέλημά της τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Ὅπως ὁ Θεός «θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία. Τὸ σημαντικώτερο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὄχι ἁπλῶς θέλει […]

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ   ΕΛΕῼ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ Ἀδελφοί μου καί πνευματικά μου παιδιά, εὔχομαι καί προσεύχομαι ἡ Χάρη καί η εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ νά μᾶς σκεπάζει διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Μητέρας μας, τῆς ὁποίας τήν Κοίμηση ἑορτάζει σήμερα καί λαμπρῶς πανηγυρίζει ὁλόκληρος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος.           Ἡ Παναγία μας διαχρονικῶς εἶναι […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιδ΄, 14-22)  Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς διηγεῖται τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων, ὥστε νά χορτάσουν πέντε χιλιάδες ἄνδρες χωρίς τίς γυναῖκες καί τά παιδιά. Γιά πολλούς ἀνθρώπους τό θαῦμα εἶναι ἕνας μαγικός τρόπος, μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς δυσάρεστες […]

Η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης προσέφερε κράνη σε Αστυνομικούς

Η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης αναγνωρίζοντας την υψηλή αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας και την ανάγκη κάλυψης στοιχειωδών αναγκών αυτής σε εξοπλισμό προσέφερε 5 κράνη για τους αναβάτες της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.).

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 9, 27–35)          Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, κατὰ τήν διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του, πραγματοποίησε πολλὰ θαύματα. Θέλησε μὲ τόν τρόπο αὐτὸ νὰ δείξει τήν ἄπειρη ἀγάπη Του πρὸς τόν ἄνθρωπο, τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ τόν  σκοπὸ τοῦ ἐρχομοῦ Του πάνω στὴ γῆ, ὁ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 9, 1–8) Τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καρπεναούμ ἔγινε ἀφορμή νά ἀποκαλυφθῆ γιά μιά ἀκόμα φορά ἡ θεία δύναμη καί ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ. Τά θαύματα του εἶναι βεβαίωση τῆς μεσσιακῆς ἰδιότητάς του, πιστοποιοῦν τήν ἀλήθεια καί τήν αὐθεντικότητα τοῦ λόγου του. Δηλώνουν κατά τόν σαφέστερο τρόπο τή νίκη […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10