Αναρτήσεις για Μάιος, 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ – 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰω. 17, 1-13)  Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Ἡ σημερινὴ Κυριακή, πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, εἶναι ἀφιερωμένη ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στὴ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ ἔγινε τὸ325 μ.Χ. στὴν Νικαια τῆς Βιθυνίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Κυριακὴ αὐτὴ, μέσα στὸ λειτουργικὸ ἔτος […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ – 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΤΥΦΛΟΥ (Ἰω. 9, 1-38)          Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἔγινε ἀγώνας μεταξύ του πρώην τυφλοῦ καὶ τῶν Φαρισαίων. Ἕνας ἀγώνας ὁ ὁποῖος συνεχίζεται ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια πάνω στὴ γῆ. Εἶναι ὁ πόλεμος καὶ ἡ διαμάχη […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ – 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ἰω. 4, 5-42)  Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Σέ κάθε πίστη ἡ λατρεία προσδιορίζει τίς σχέσεις ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τόν Θεό. Ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει αἰσθάνεται πηγαῖα τήν ἀνάγκη νά λατρεύει τόν Θεό καί νά προσεύχεται σ’ Αὐτόν. Ὅσο μάλιστα πιό δυνατή εἶναι ἡ πίστη, τόσο πιό μεγάλη εἶναι καί ἡ ἀνάγκη γιά […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ – 26 ΜΑΪΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (Ἰω. 5, 1-15) «Ἰδε ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε»         Γιὰ τή θεραπεία τοῦ παραλύτου τῆς Βηθεσδᾶ, μᾶς μιλάει σήμερα ἀδελφοὶ μου, τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τά πολλὰ θαύματα ποὺ πραγματοποίησε ὁ Κύριος κατὰ τήν διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του. Συγχρόνως ὅμως, εἶναι καὶ ἀπὸ τὶς λίγες φόρες, ὅπου  […]

Υποδοχή Τιμίου Ξύλου

Συνέντευξη Σεβασμιωτάτου για την επικείμενη άφιξη τεμαχίου Τιμίου Ξύλου.

Λιτάνευση Ιερής Εικόνας Παναγίας Ζιδανιώτισσας

Άφιξη Τιμίου Ξύλου από τα Ιεροσόλυμα

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 18 Μαΐου 2013 θα αφιχθεί στην Κοζάνη τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, το οποίο είναι εγκιβωτισμένο στην ιερά Εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και φυλάσσεται στο Σκευοφυλάκιο του Πανίερου Ναού της Αναστάστεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Το μοναδικό αυτό κειμήλιο μεταφέρεται προς προσκύνηση, ευλογία και αγιασμό των κατοίκων της επαρχίας μας, […]

Η Ιερή Εικόνα της Παναγίας Ζιδανίου στην Κοζάνη.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας θα αγιάζει με την έλευσή της την πόλη της Κοζάνης, από την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 10 Μαΐου 2013. Στην Ιερή Μονή της Γενέσεως της Θεοτόκου Ζιδανίου θα ψαλεί εκείνη την ημέρα η εναρκτήρια Ακολουθία του Πάσχα, στις 4.00 μ.μ.. Στη συνέχεια […]

Ευχές Μητροπολίτου για το Άγιο Πάσχα

ΚΟΖΑΝΗ, ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2013   «…καί ἐξήγαγέ με ἐν πνεύματι Κύριος καί ἔθηκέ με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου, καί τοῦτο ἦν μεστόν ὀστέων ἀνθρωπίνων˙ καί περιήγαγέ με ἐπ’ αὐτά κυκλόθεν κύκλῳ, καί ἰδού πολλά σφρόδρα ἐπί προσώπου τοῦ πεδίου, ξηρά σφόδρα. Καί εἶπε πρός με˙ Υἱέ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τά ὀστᾶ ταῦτα;… Ἰδού ἐγώ φέρω […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10