Αναρτήσεις για Απρίλιος, 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ – 20 ΜΑΪΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΤΥΦΛΟΥ Ἰω. θ΄ 1-38         Ὅλα τὰ θαύματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι μεγάλα, ὅλα φανερώνουν τὴν θεότητα τοῦ Κυρίου· οἱ θεραπεῖες τῶν ἀσθενῶν μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν του, οἱ ἰάσεις τῶν παραλύτων μὲ ἕνα μόνο λόγο του («σήκω ἐπάνω καὶ περπάτα»), οἱ ἀναστάσεις τῶν νεκρῶν. Κάθε θαῦμα […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ – 13 ΜΑΪΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ἰω. δ΄ 5-42 «ὃς δ΄ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τόν  αἰῶνα»          Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ ποὺ φανερώθηκε στὸν κόσμο «ἐν σαρκὶ», ἔδωσε ἀντάλλαγμα τόν ἑαυτὸ Του γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ πολλοὶ καὶ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ – 6 ΜΑΪΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Ἰωάν. ε΄ 1-15 «Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω» Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀνάμεσα στά ἀναρίθμητα θαύματα τοῦ Κυρίου τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσθᾶ φέρνει ἕνα ἰδιαίτερο μήνυμα στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας. Δέν ἀποκαλύπτει μόνο τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, ἀλλά καί τό κρυφό δρᾶμα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου τῆς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ – 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Μαρκ. ιε΄43 – ιστ΄8)   Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Πέρασαν ἤδη δύο ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς λαμπρῆς καὶ πανεφρόσυνης ἡμέρας τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Κι ἐμεῖς ὡς μέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας συνεχίζουμε νὰ πανηγυρίζουμε καὶ νὰ ζοῦμε μέσα στὴν ἴδια ἀναστάσιμη χαρά. Αὐτὸ τὸ ἀναστάσιμο πανηγύρι εἶναι πανηγύρι διαρκείας. Δὲν εἶναι μόνον […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) – 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (τοῦ  Θωμᾶ) Ἰω. κ΄, 19-31 Κανένα ἀπό τά γεγονότα τῆς ἱστορίας δέν ἀμφισβητήθηκε ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅσο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μά καί κανένα ἀπό τά γεγονότα τῆς ἱστορίας δέ βεβαιώνεται ἀδιάσειστα, ὅσο πάλι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνο πού βεβαίωναν οἱ Ἀπόστολοι τό βράδι τῆς «μιᾶς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ Ἰω. ιβ΄, 1-18 Δύο γεγονότα μᾶς ἀφηγεῖται τό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων: τήν ἄλειψη τοῦ Ἰησοῦ μέ πολύτιμο μύρο ἀπό τή Μαρία, τήν ἀδελφή τοῦ Λαζάρου καί τή θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Ἰησοῦ στά Ἱεροσόλυμα. Στό ἐπεισόδιο τῆς ἀλείψεως μέ μῦρο βλέπει ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς ἕνα προανάκρουσμα τοῦ πάθους καί τοῦ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) Μρκ. ι΄, 32-45 Ἡ Πέμπτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἀφιερωμένη στή μνήμη τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Λίγο πρίν ἀπό τά ἄχραντα πάθη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί γιά τήν καλύτερη προετοιμασία μας, ὥστε νά μετάσχουμε ἄξια στήν κάμινο τοῦ Σταυροῦ καί στήν εὐφροσύνη […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) Λκ. α΄, 24-38   Σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιορτάζουμε τόν εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου. Ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς, στήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε, μᾶς διηγεῖται τήν ἱστορία τοῦ εὐαγγελισμοῦ. «Κατά τόν ἕκτο μήνα τῆς ἐγκυμοσύνης τῆς Ἐλισάβετ, ὁ Θεός ἔστειλε τόν ἄγγελο Γαβριήλ στήν πόλη τῆς Γαλιλαίας Ναζαρέτ σέ μιά παρθένο, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) Μρκ. β΄, 1-12  Τά Εὐαγγέλια συχνά μᾶς παρουσιάζουν ἕνα πλῆθος ἀρρώστων καί πονεμένων ἀνθρώπων πού προσφεύγουν στό Χριστό καί ζητοῦν τή γιατρειά τους. Κι Αὐτός, μπροστά στό πέλαγος τῆς ἀνθρώπινης δυστυχίας, συμπάσχει μέ τούς βασανισμένους, παίρνει τόν πόνο τους μέσα στήν καρδιά Του καί χαρίζει σ’ ὅλους τή θεραπεία. […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) – 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) Ἰω. α΄, 44-52  Στήν κλήση τῶν ἀποστόλων Φιλίππου καί Ναθαναήλ ἀπό τόν Χριστό μας ἀναφέρεται τό σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Μαζί μέ τούς ὑπολοίπους ἐκ τῶν δώδεκα οἱ ἀπόστολοι αὐτοί εἰκονίζουν τήν ἀνθρωπότητα πρός τήν ὁποία ἀπευθύνεται ὁ Ἰησοῦς προκειμένου νά πετύχει τήν σωτηρία της. Ὁ ἀπόστολος Φίλιππος καλεῖται […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10