Έναρξη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Αρχίζει η Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής

της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης

 

Το προσεχές Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018, αρχίζουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής «Διονύσιος Ψαριανός» της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ – 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ´  ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ζ΄ 11-16)

 

Ὁ Χριστὸς στὴν πύλη τῆς πόλεως Ναΐν ἀντίκρυσε μία απὸ τὶς τραγικότερες σκηνὲς τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Γυναίκα χήρα συνόδευε τὸ νεκρὸ μονογενή γιό της στὸν τάφο. Οἱ συνέπειες τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ζώντα Θεό στὴ σκληρότερη ἔκφρασή τους. Βέβαια σ᾽ αὐτὲς τὶς στιγμὲς δὲν εἶναι εὔκολο νὰ μιλᾶ κανεὶς στοὺς θλιμμένους γιὰ τὴν ἁμαρτία ποὺ εἶναι ἡ αἰτία τοῦ θανάτου. Ἡ θλίψη τους εἶναι σὰν ὁλοσώματη πληγὴ ποὺ ὁποιοδήποτε ἄγγιγμα σ᾽ αὐτὴν προκαλεῖ μεγάλο πόνο.

Παρότι οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων φοβοῦνται νὰ στέκονται καὶ νὰ μιλοῦν γιὰ θάνατο, εἶναι τὸ πιὸ βέβαιο στὴ ζωή μας. Γενικὰ οἱ ἄνθρωποι ἀναβάλλουν αὐτὴ τὴ συζήτηση κι ὁρισμένοι ζοῦν ὡς ἐπιγείως ἀθάνατοι. Ὑπάρχουν, βέβαια, πιστοὶ ποὺ προετοιμάζονται γιὰ τὸν θάνατο. Ὑπάρχουν μοναχοὶ ποὺ μνημονεύουν καὶ μελετοῦν καθημερινὰ τὸν θάνατο κι ἡ μνήμη τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ ψυχωφελῆ μελέτη. Ὑπάρχουν καὶ νέοι ἄνθρωποι, ὕστερα ἀπὸ κάποιο θανατηφόρο δυστύχημα ἤ τὸν θάνατο ἀγαπητῶν τους προσώπων, ποὺ δείχνουν ἕνα μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ μετὰ θάνατο ζωή. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β´  ΛΟΥΚΑ

(Λκ. στ΄ 31-36)

 

Ἡ ἐντολὴ τῆς ἀγάπης, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι ποὺ κυριαρχεῖ στὸ Εὐαγγέλιο. «Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», λέει κάπου ὁ Χριστός. Καὶ στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ γιὰ τὴν ἀγάπη μᾶς ὁμιλεῖ, γιὰ τὴ χριστιανικὴ ἀγάπη ποὺ δὲν ἔχει ὅρια, ποὺ φτάνει νὰ ἀγαπᾶ ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθρούς. Ἂς ἀκούσουμε τώρα τί μᾶς εἶπε ὁ Χριστὸς σήμερα. «Ὅπως θέλετε νὰ σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νὰ συμπεριφέρεσθε καὶ ἐσεῖς σ’ αὐτούς. Γιατί, ἂν ἀγαπᾶτε αὐτοὺς ποῦ σᾶς ἀγαποῦν, ποιὰ τάχα χάρη περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεό; Ἀφοῦ καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀγαποῦν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἀγαποῦν. Καὶ ἐὰν κάνετε καλὸ σ’ αὐτοὺς πού σᾶς κάνουν καλό, ποιὰ τάχα χάρη περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεό; Καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ ἴδιο κάνουν. Ἂν δανείζετε σ’ ὅσους ἐλπίζετε νὰ σᾶς τὰ ἐπιστρέψουν, ποιὰ τάχα χάρη περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεό; Καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ δανείζουν στοὺς ὁμοίους τους γιὰ νὰ τὰ πάρουν πίσω. Ἀντίθετα ἐσεῖς νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας, νὰ κάνετε τὸ καλὸ καὶ νὰ δανείζετε χωρὶς νὰ περιμένετε νὰ πάρετε πίσω τίποτα. Ἔτσι ὁ Θεὸς, ποὺ εἶναι καλὸς ἀκόμα καὶ μὲ τοὺς ἀχάριστους καὶ τοὺς κακοὺς, θὰ σᾶς ἀνταμείψει μὲ τὸ παραπάνω καὶ θὰ σᾶς κάνει παιδιά του. Νὰ εἶστε λοιπὸν σπλαχνικοί, ὅπως σπλαχνικὸς εἶναι καὶ ὁ Οὐράνιος Πατέρας σας». Read more »

Άφιξη Ιερών Λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Ιερά  λείψανα  των  Αγίων  Ραφαήλ,  Νικολάου  &  Ειρήνης

στην  Κοζάνη  την  Πέμπτη  20  Σεπτεμβρίου

 

Ανακοινώνεται ότι τεμάχιο ιερών Λειψάνων των Αγίων ενδόξων νεοφανών μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης θα φθάσουν από την Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ Μυτιλήνης στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Κοζάνης την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 στις 6 το απόγευμα.

Η υποδοχή θα γίνει με προεξάρχοντα τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παύλο. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α´  ΛΟΥΚΑ

(Λκ. ε΄ 1-11)

 

Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, βλέπουμε τὸ Χριστὸ νὰ καλεῖ τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη νὰ τὸν ἀκολουθήσουν μετὰ ἀπὸ ἕνα θαυμαστὸ γεγονὸς ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ πλοῖο τοῦ Πέτρου. Ἂς δοῦμε ὅμως πὼς περιγράφει τὴ σκηνὴ ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς: Ὁ Κύριος βρίσκεται στὴ λίμνη Γεννησαρὲτ καὶ πλῆθος κόσμου τὸν ἔχει περικυκλώσει καὶ τὸν πιέζει ἀσφυκτικά. Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ μιλήσει στὸ συγκεντρωμένο πλῆθος, ἀνεβαίνει στὸ πλοῖο τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ ἀπομακρυνθεῖ. Στὴ συνέχεια τῆς εὐαγγελικῆς διηγήσεως ὁ Κύριος, ἀφοῦ τελειώσει τὴν ὁμιλία Του, ζητᾶ ἀπὸ τὸν Σίμωνα νὰ ξανοιχτεῖ στὰ βαθιά τῆς λίμνης καὶ νὰ ξαναρίξει τὰ δίχτυά του γιὰ ψάρεμα. Ὁ Πέτρος, ἂν καὶ γνωρίζει ὅτι ἡ ὥρα εἶναι ἀκατάλληλη, κάνει ὑπακοὴ στὸ αἴτημα τοῦ Κυρίου. Καὶ πράγματι ἡ ψαριὰ ἦταν τόσο μεγάλη ποὺ ἀναγκάζεται νὰ καλέσει σὲ βοήθεια καὶ τὸ ἄλλο πλοῖο τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου κινδυνεύοντας ἀκόμη καὶ νά βυθιστοῦν ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἰχθύων. Ὁ Πέτρος ἀντιλαμβανόμενος ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔχει συμβεῖ εἶναι ἕνα θαυμαστὸ γεγονὸς καὶ ἀπόδειξη τῆς ἐξουσίας καὶ τῆς δύναμης τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ ζητᾶ νὰ κατέβει ἀπὸ τὸ πλοῖο του συναισθανόμενος τὴν ἁμαρτωλότητά του. Καὶ ἡ εὐαγγελικὴ διήγηση φτάνει στὸ τέλος της μὲ τὸν Ἰησοῦ νὰ ὁλοκληρώνει τὴν πρόσκλησή Του πρὸς τοὺς ἐπίδοξους μαθητὲς Του ζητώντας τους ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς νὰ μὴν ψαρεύουν ψάρια ἀλλὰ νὰ κερδίζουν ἀνθρώπους γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Καὶ οἱ μαθητὲς «ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ». Read more »

Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης

Σχολή  Βυζαντινής  Εκκλησιαστικής  Μουσικής

της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης

 

Η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης έχει την χαρά να γνωστοποιήσει ότι επαναλειτουργεί την Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής  Μουσικής.

Σκοπός της λειτουργίας της Σχολής είναι η εκμάθηση της πατρώας μας εκκλησιαστικής μουσικής, της ψαλτικής τέχνης, καθώς και η κατάρτιση, η εκπαίδευση  και  η στελέχωση  των ιερών αναλογίων  με  νέους  ιεροψάλτες.  Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

(Μρκ. η΄ 34 – θ΄ 1)

 

Ἐκεῖνο ποὺ κυριολεκτικὰ μαστίζει τὸν ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα τῆς ἐποχῆς μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι τὸ αἴσθημα τῆς ἀνασφάλειας καὶ ἀβεβαιότητας ὡς συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἐπαναστατικῆς δηλαδή προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου νὰ γίνει ὁ ἴδιος κυρίαρχος τοῦ ἑαυτοῦ του βγάζοντας τὸ Θεὸ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ δημιουργοῦ καὶ κυρίου του. Ἔτσι ὅμως δημιουργεῖται μέσα στὸν ἄνθρωπο ἕνα τεράστιο κενό, τὸ ὁποῖο, αἰσθανόμενος συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα καὶ τρομάζοντας μπροστὰ στὶς ἀβυσσαλέες διαστάσεις του, νομίζει ὅτι τὸ ἀντιμετωπίζει συλλέγοντας ὑλικὰ ἀγαθά, ὥστε νὰ ἐξασφαλίσει σιγουριὰ μέσα στὸν κόσμο καὶ νὰ ἀποφύγει τὴν ἐνοχλητικὴ σκέψη τοῦ θανάτου. Read more »

Εορτή  του  Γενεσίου  της  Θεοτόκου. Πανηγυρίζει και η Ιερά Μονή Ζιδανίου

Εορτή  του  Γενεσίου  της  Θεοτόκου.

Πανηγυρίζει και η Ιερά Μονή Ζιδανίου

Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, κατά το οποίο η Εκκλησία εορτάζει το Γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζουν στην Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης οι ομώνυμοι Ιεροί Ναοί των Ενοριών: Αλωνακίων, Θυμαριάς (Κίσσας), Νέας Νικοπόλεως (Σκαφιδίου), Πετρανών και Πλατανορεύματος. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΥΨΩΣΕΩΣ

(Ἰω. γ΄ 13-17)

 

Ἡ  σημερινὴ Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας λέγεται καὶ εἶναι ἡ «Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως», δηλαδὴ Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὴ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Γιατί ἡ Ἐκκλησία πάντα προμηνάει τὶς μεγάλες ἑορτὲς καὶ προετοιμάζει τοὺς πιστοὺς νὰ τὶς ὑποδεχθοῦν. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΔʹ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. κβ΄, 2-14)

 

Μὲ τὶς πολλὲς παραβολὲς ποὺ εἶπε  ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἄνοιξε μπροστὰ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων μὲ παραστατικὸ τρόπο πτυχὲς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ κάθε παραβολὴ εἶναι μία δυνατότητα ἀνοιχτὴ στὸν καθένα νὰ ἀνακαλύψει μὲ ποιὸν τρόπο ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ τὸν ἀφορὰ καὶ τὸν προσκαλεῖ. Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10