ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ – 26 ΜΑΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

 (Ἰω. δ΄ 5-42)

 

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἀπό τίς πιό ξεχωριστές τοῦ Εὐαγγελίου. Τά νοήματά της εἶναι πολλά καί ἐξαιρετικά σημαντικά, ὄχι βέβαια πώς ὑπάρχει καί κάτι λιγότερο σημαντικό στό λόγο τοῦ Θεοῦ. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ – 19 ΜΑΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

 (Ἰω. ε΄ 1-15)

 

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀναφέρεται στὸ θαύμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε που θεράπευσε τὸν παραλυτικὸ στὰ Ἰεροσόλυμα. Εἶναι τὸ τρίτο ἀπὸ τὰ θαύματα, γιὰ τὰ ὁποῖα ὁμιλοῦν τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια. Τὸ πρῶτο ἔγινε στὴν Κανά, τότε πού ὁ Ιησοῦς Χριστος βρέθηκε στὸ γάμο κι ἔκαμε τὸ νερὸ τὸ κρασί. Τὸ δεύτερο ἔγινε στὴν Καπερναούμ, τότε πού θεράπευσε τὸ γιὸ τοῦ βασιλικοῦ. Το τρίτο γίνεται τώρα στὰ Ἰεροσόλυμα, κι εἶναι ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ, ποὺ τριάντα ὀκτὼ χρόνια βασανιζότανε μέσα στὴν ἀρρώστια του. Ἡ σωματικὴ ἀρρώστια εἶναι κι αὐτή στὸν ἄνθρωπο κληρονομία τῆς ἀμαρτίας· τῆς πρώτης ἀμαρτίας τῶν πρωτοπλάστων στὸν παράδεισο, τότε ποὺ τοὺς ξεγέλασε ὁ διάβολος καὶ τοὺς ἔβαλε νὰ παραβοῦν τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Τότε μπῆκε ἡ ἀμαρτία στὸν κόσμο καὶ μὲ τὴν ἀμαρτία ἡ ἀρρώστια καὶ ὁ θάνατος· τότε ἀνατράπηκε ἡ ἀρμονία τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Μὰ γι’ αὐτό ἦλθε ὁ Χριστός, γιὰ νὰ καταργήσῃ τὸν θάνατο καὶ νὰ σηκώσῃ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τὸ βάρος τῆς κακῆς κληρονομίας. Σημεῖα τῆς παρουσίας τοῦ Μεσσία καὶ τῆς θεϊκῆς του δύναμης καὶ ἀποστολῆς ἦσαν τὰ θαύματα πού ἔκαμε καὶ μάλιστα οἱ θεραπεῖες τῶν ἀρρώστων. Ἄς ἀκούσωμε ὅμως τώρα στὴ γλώσσα μας τὴν αὐριανὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ κι ἄς δοῦμε πῶς ο εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης γράφει γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ στὰ Ἰεροσόλυμα. Read more »

IEPA MHTPOΠOΛIΣ ΣEPBIΩN KAI KOZANHΣ
IEPOΣ NAOΣ ΠANAΓIAΣ ΦANEPΩMENHΣ KOZANHΣ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
16 ΜΑΪΟΥ Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΪΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Γνωστοποιεῖται ὅτι τὴν Τετάρτη 15 Μαΐου τὸ βράδυ πρὸς Πέμπτη
16 Μαΐου θὰ τελεσθῆ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν ὁσιομαρτύρων
Σαββαϊτῶν Πατέρων τῶν ἀναιρεθέντων ὑπὸ τῶν Περσῶν τὸ ἔτος 614.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν πρὸς προσκύνηση ἱερὰ
λείψανα τῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοδοσίου τοῦ
Κοινοβιάρχου, οἱ ὁποῖοι καὶ αὐτοὶ μαρτύρησαν ἀπὸ τοὺς Πέρσες τὸ ἴδιο
ἔτος, 614.

Τὸ πρόγραμμα ἔχει ὡς ἑξῆς·

1. Τρίτη 14 Μαΐου 6. 30 μ.μ. Ἑσπερινός, Ἱερὸν Εὐχέλαιον.
2. Τετάρτη 15 Μαΐου τὸ βράδυ πρὸς Πέμπτη 16 Μαΐου
ἀγρυπνία· Ἑσπερινὸς, Ἀρτοκλασία, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.
8 π.μ. μὲ 2 μετὰ τὰ μεσάνυχτα.
3. Πέμπτη 16 Μαΐου 6. 30 μ.μ. Ἑσπερινός, Χαιρετισμοὶ τῶν
ἁγίων Ἀββάδων

TO EKKΛHΣIAΣTIKON ΣYMBOYΛION

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ – 12 ΜΑΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

 (Μρκ. ιε΄ 43-ιστ΄8)

 

Στὰ χρόνια τῆς ἐπίγειας ζω­ῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν Αὐτὸς κήρυττε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς δικαιοσύνης καὶ ἔκανε ἀμέ­τρητα θαύματα, μαζί Του βρίσκονταν συνεχῶς οἱ ἅγι­οι ἀπόστολοι καὶ οἱ μυροφόρες γυναῖκες. Οἱ ἀπό­στολοι τοὺς ὁποίους ὁ ἴδιος διάλεξε ἦταν περισσό­τεροι ἀπὸ τὶς μυροφόρες. Καὶ μόνο τοὺς ἀποστόλους ἔστελνε ὁ Κύριος νὰ κηρύττουν τὸ Εὐαγγέλιο. Μό­νο στοὺς ἀποστόλους ἔδωσε τὴν ἐξουσία νὰ διώ­χνουν τὰ δαιμόνια καὶ νὰ θεραπεύουν τοὺς ἀσθενεῖς. Οἱ μυροφόρες, ἂν καὶ δὲν τὶς ἀγαποῦσε ὁ Κύριος λι­γότερο ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους, δὲν ἔλαβαν ἀπ’ Αὐτὸν τέτοια χαρίσματα. Read more »

Λιτανεία Παναγίας Ζιδανίου

 Λιτανεία της Iερής Eικόνας της Παναγίας Ζιδανιώτισσας.

 

Την Κυριακή του Θωμά, 5 Μαΐου, στον Ι. Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Κοζάνης θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμ. Μητροπολίτου Ελασσώνος κ. Χαρίτωνα.

Το απόγευμα και ώρα 7.30 μ.μ. θα τελεστεί πολυαρχιερατικός Εσπερινός και στις 8.00 μ.μ. θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ι. Εικόνας της Παναγίας Ζιδανιώτισσας από τον Ι. Ναό των Αγίων Κων/νου & Ελένης προς τον Ι. Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Σημειώνεται, ότι την λιτανεία θα λαμπρύνουν με την συμμετοχή τους 3 Φιλαρμονικές συνολικά καθώς και αντιπροσωπείες από τοπικούς Συλλόγους.

 

 

Από την Ιερά Μητρόπολη

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ – 5 ΜΑΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΘΩΜΑ

 (Ἰω. κ΄ 19-31)

 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Χριστός Ἀνέστη !

Ἀπὸ τὴν περασμένη Κυριακὴ, τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀναστάσεως, διανύουμε ἐκκλησιαστικὰ τὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου. Πρόκειται γιὰ μία περίοδο πενήντα ἡμερῶν, ποὺ διαρκεῖ ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα μέχρι καὶ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Καθ’ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί πανηγυρίζουμε παρατεταμένα καὶ ἐντατικὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Read more »

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ 2019

ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξοτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ…»

Μέ αὐτούς τούς θείους καί ἱερούς λόγους ἡ ἁγιωτάτη μας Ἐκκλησία διασαλπίζει καί συνεγείρει τίς καρδιές τῶν πιστῶν διά τοῦ μεγάλου καί ἀνεπανάληπτου γεγονότος τῆς ἑορτῆς τοῦ ΠΑΣΧΑ.

Τί εἶναι τό Πάσχα ἀδελφοί; Μήπως εἶναι ἕνα γεγονός ἱστορικό, πολιτιστικό, ἤ φιλοσοφικό, ἀπόρροια τῆς ἀνθρώπινης σκέψης καί τοῦ ὀρθοῦ λόγου; ΟΧΙ. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ

(Ἰω. ιβ΄, 1-18)

 

Κυριακή τῶν Βαΐων σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν θριαμβευτική εἴσοδο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα, στήν πόλη, ἡ ὁποία «ἀπέκτεινε τούς Προφῆτες καί λιθοβόλησε τούς ἀπεσταλμένους πρός αὐτήν». Read more »

Απολογισμός Μπλιούρειου Ιδρύματος Υποτροφιών 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Απολογισμός 2018 Δρίζειου Κληροδοτήματος

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10