Εγκύκλιος Χριστουγέννων

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

 

Ποιμαντορικη  Εγκυκλιοσ

Επι  τῃ  Εορτῃ  τησ  του  Χριστου  Γεννησεωσ

 

 

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.

Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·

ὅτι δεδόξασται.

 

 

Χαρμόσυνα καί πανηγυρικά, ἀγαπητά μου παιδιά, θά ἠχήσουν καί πάλι οἱ καμπάνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν σέ πόλεις καί χωριά ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς, γιά νά διαλαλήσουν τό θεϊκό, ἅγιο καί κοσμοσωτήριο μήνυμα ὅτι γίνεται ἄνθρωπος, ὅτι προσλαμβάνει ὅλην τήν ἀνθρώπινην φύσιν· ὁ Θεός γίνεται ἕνας σάν καί ἐμᾶς, παρ’ ἐκτός ἀμαρτίας, γιά νά μᾶς σώσῃ, γιά νά ἀποπλύνῃ μέ τό Τίμιον αἷμα Του, μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του τό προπατορικό ἀμάρτημα, τήν πτώση δηλαδή τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας ἐξ’ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς. Read more »

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης

 

«…δι’ ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον, ο προ αιώνων Θεός»

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

από την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης

την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018, 6:30 μ.μ., στον «Φίλιππο»

 

Προκειμένου να προετοιμαστούμε και φέτος για τις γιορτές της Θείας Επιφάνειας, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης μας κ. Παύλος καλεί όλα τα μέλη της τοπικής μας Εκκλησίας στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώνει κατ΄ έτος το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(Ματθ. α΄, 1-25)

 

Τὴ στιγμή, ἀδελφοί, ποὺ παντοῦ καὶ ὅλοι στολίζουμε τὸ χριστουγεννιάτικο δέντρο, στὴν Ἐκκλησία προβάλλεται τὸ γενεαλογικὸ δέντρο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως καταγράφεται ἀπὸ τὸν εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο. Τὰ πολλὰ ὀνόματα ποὺ ἀκούγονται νὰ διαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο μέσω τῆς ἐπανάληψης τοῦ ρήματος «ἐγέννησεν» προκαλοῦν ἀπορία στοὺς ἀκροατὲς γιὰ τὸ τί ἐξυπηρετοῦν.

Ὁ κατάλογος ἐκπέμπει πολλὰ μηνύματα. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ – 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑ΄  ΛΟΥΚΑ

Λκ. ιδ΄, 16-24, Μτθ κβ΄14

 

Μεγάλη ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, δὲν περιμένει νὰ Τὸν πλησιάσει ὁ ἄνθρωπος. Δὲν μνησικακεῖ ὅταν Τὸν περιφρονοῦμε μὲ τὴν ἀπόκρουση τοῦ θελήματός Του. Ἐπανέρχεται καὶ μᾶς προσεγγίζει πρῶτος. Μᾶς καλεῖ, μᾶς συγχωρεῖ. Ἕνα ἐπιδιώκει: τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, τὴ λύτρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας. Ἐπιζητεῖ τὴν ἕνωσή μας μαζί Του. Συγκαταβαίνει στὶς ἀδυναμίες μας, θεραπεύει τὰ ἀσθενήματά μας, ἀναπληρώνει τὶς ἐλλείψεις μας. Ἔχει ἑτοιμάσει τὰ πάντα καὶ περιμένει νὰ ξεκινήσουμε ἐμεῖς. Νὰ κάνουμε τὸ πρῶτο βῆμα. Νὰ δείξουμε τὴ διάθεση τῆς καρδιᾶς μας. Τότε μᾶς δέχεται μὲ χαρά, σκύβει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ νὰ πραγματώσουμε ὅ,τι εἶναι ἐπιθυμία μας. Θέτει τὴ δύναμη καὶ τὴ χάρη Του στὴ διάθεσή μας. Read more »

Έρανος Αγάπης

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

από 13 έως 19 Δεκεμβρίου 2018

 

Η Εκκλησία τηρώντας τις εντολές του Κυρίου, που δεν μας επιτρέπουν να ζούμε σύμφωνα προς τα πάθη και τις επιθυμίες μας αλλά μας διδάσκουν τη μέγιστη προς τον πλησίον Αγάπη, ασκεί τη φιλανθρωπία αθόρυβα και διακριτικά, βρίσκοντας πάντα να δώσει στους ενδεείς που πρσφεύγουν κοντά της. Από τα αποστολικά χρόνια με τις λογίες, τους εράνους δηλαδή για τους φτωχούς, μέχρι και σήμερα με τον Έρανο της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ», η Εκκλησία δεν λησμονεί το χρέος της Αγάπης. Ένα χρέος που μένει ανεξόφλητο όσο υπάρχει δίπλα μας η φτώχεια, η αρρώστια, η ένδεια κι ο πόνος, τα οποία δυστυχώς πλήττουν όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας. Read more »

Εορτή πολιούχου Κοζάνης Αγίου Νικολάου

Πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Κοζάνης,

το μεταβυζαντινό μνημείο της πόλης

Τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Νικόλαο, Αρχιεπίσκοπο Μύρων της Λυκίας τον θαυματουργό, τιμά με τη δέουσα λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη η Κοζάνη και σύμπασα η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, στον ομώνυμο Ιερό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό της πόλης. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ – 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄  ΛΟΥΚΑ

Λκ. ιγ΄, 10-17

 

Ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε σήμερα, Κυριακὴ Ι΄ (δεκάτη) Λουκᾶ νὰ διαβάζεται ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ μόλις ἀκούσαμε.

Ἕνα Σάββατο ὁ Ἰησοῦς διδάσκει σὲ μία συναγωγή. Σάββατο σημαίνει σταμάτημα τῆς ἐργασίας, ἀνάπαυση. Ἔξι ἡμέρες ὁ Δημιουργὸς κτίζει τὸν κόσμο, γιὰ νὰ τοποθετήσει μέσα σ’ αὐτὸν ὡς κόσμημα ἀλλὰ καὶ κυρίαρχό του τὸν λογικὸ ἄνθρωπο. Τὴν ἕβδομη ἡμέρα ὁ Θεὸς ἀναπαύεται. Ἡ ἀνάπαυση  δὲν εἶναι ἁπλῶς ξεκούραση καὶ παύση τῆς ἐργασίας, ἀλλὰ ἱκανοποίηση καὶ εὐχαρίστηση τοῦ ἐργάτη μετὰ τὴ σχόλη. Ἐπιθεωρώντας ὁ κάθε δημιουργὸς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν του, ἀφοῦ τὰ ὁλοκληρώσει, νιώθει τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία ὡς ἐπιβράβευση τῶν κόπων του. Πλασμένος ὁ ἄνθρωπος κατ’ εἰκόνα Θεοῦ συνεχίζει τὸ δημιουργικό Του ἔργο στὸν κόσμο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, καὶ ὁ ἄνθρωπος κατὰ μίμηση Θεοῦ, ἀφοῦ ἐργαστεῖ ἔξι ἡμέρες, τὴν ἕβδομη ἀναπαύεται. Ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος, ποὺ θεσπίστηκε ἀπὸ τὸ Θεό, ὁρίζει στὴν τέταρτη ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου: «ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου». Ἡ ἀφιέρωση τῆς ἕβδομης ἡμέρας στὸ Θεὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχει ἀνάγκη ὁ ἀνενδεὴς Θεὸς ἀπὸ λατρεῖες, τιμὲς καὶ ἀφιερώσεις. Ἡ θέσπιση τῆς ἕβδομης ἡμέρας ὡς ἀργίας ἀποτελεῖ καταξίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ – 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΔ΄  ΛΟΥΚΑ

Λκ. ιη΄, 35-43

 

«Υἱὲ Δαβδ λέησόν με»

 

Κλῆρος τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στὸν κόσμο αὐτὸ μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων εἶναι ἡ θλίψη. Δὲν θὰ βρεθεῖ ἄνθρωπος ποὺ νὰ ἔζησε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ νὰ μὴν δοκίμασε θλίψη. Αὐτὸς  ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ νὰ ἔγινε υἱὸς ἀνθρώπου, δοκίμασε καὶ γεύθηκε τὸ ποτήριο τῆς θλίψεως περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο ἄνθρωπο. «Κύριε, τί πληθύνθησαν ο θλίβοντες με!» λέγει περὶ αὐτοῦ προφητικῶς ἡ θεία Γραφή. Καὶ δὲν παρέλειψε νὰ προειδοποιήσει τοὺς Ἀποστόλους περὶ τῆς θλίψεως καὶ αὐτῶν καὶ τῶν χριστιανῶν γενικῶς: «ν τ κόσμω θλίψιν ξετε», εἶπε. Ἀλλὰ ἡ θλίψη σὰν κοινὸς κλῆρος τῶν ἀνθρώπων, μετὰ τὴν πτώση βρίσκεται μέσα στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Read more »

Εορτή Αγίας Αικατερίνης

Πανηγυρίζει

το  Επισκοπικό  Παρεκκλήσιο  της  Αγίας  Αικατερίνης

 

Την Κυριακή 25η Νοεμβρίου 2018, εορτή της Αγίας Αικατερίνης της μεγαλομάρτυρος, πανηγυρίζει το ομώνυμο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου Κοζάνης. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ – 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Λκ. ιη΄, 18-27

 

Ἂς ἀκούσουμε καὶ πάλι, ἀδελφοί, τὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, στὴ δική μας ἁπλοελληνικὴ γλώσσα.

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ κάποιος ἄρχοντας πλησίασε τὸν Ἰησοῦ καὶ τοῦ εἶπε: «Ἀγαθὲ Διδάσκαλε, τί νὰ κάνω γιὰ νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνια ζωή;». Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: «Γιατί μὲ ἀποκαλεῖς ‘‘ἀγαθό’’; Κανένας δὲν εἶναι ἀγαθός, παρὰ μόνο ἕνας, ὁ Θεός. Ξέρεις τὶς ἐντολές: μὴ μοιχεύσεις, μὴ σκοτώσεις, μὴν κλέψεις, μὴ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴ μητέρα σου’’. Κι ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: ‘‘Ὅλα αὐτὰ τὰ τηρῶ ἀπὸ τὰ νιάτα μου’’. Ὅταν τ’ ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: ‘‘Ἕνα ἀκόμη σου λείπει: πούλησε ὅλα ὅσα ἔχεις καὶ δῶσε τὰ χρήματα στοὺς φτωχούς, κι ἔτσι θὰ ἔχεις θησαυρὸ κοντὰ στὸ Θεὸ, κι ἔλα νὰ μὲ ἀκολουθήσεις’’. Μόλις ἐκεῖνος τ’ ἄκουσε αὐτά πολὺ στενοχωρήθηκε γιατί ἦταν πάμπλουτος. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τὸν εἶδε τόσο στενοχωρημένο, εἶπε: ‘‘Πόσο δύσκολα θὰ μποῦν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ χρήματα! Εὐκολότερο εἶναι νὰ περάσει καμήλα μέσα ἀπὸ βελονότρυπα, παρὰ νὰ μπεῖ πλούσιος στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ’’. Ὅσοι τὸν ἄκουσαν εἶπαν: ‘‘Τότε ποιὸς μπορεῖ νὰ σωθεῖ;’’. Κι ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε: ‘‘Αὐτὰ ποὺ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ἀδύνατα, γιὰ τὸ Θεὸ εἶναι δυνατά’’. Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10