Εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Εορτασμός  της  Κοιμήσεως  της  Θεοτόκου

 

Για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας θα τελεσθούν πανηγυρικές ιερές ακολουθίες σε όλες σχεδόν τις Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΒ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιθ΄ 16-26)

 

«Λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσε-

λεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»

 

Ἀγαπητοί μου αδελφοί,

Ἦταν εὐσεβής καί καλός ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ὁ νεανίσκος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Τηροῦσε τίς θεῖες ἐντολές καί οἱ σχέσεις του μέ τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους ἦταν ἄψογες. Ζητοῦσε ὅμως τό τέλειο καί γι’ αὐτό πλησίασε τόν Χριστό καί τόν παρακαλοῦσε νά τοῦ ὑποδείξει τόν τρόπο τῆς κατακτήσεως τῆς αἰωνίου ζωῆς. Ὁ Κύριος τοῦ πρότεινε τήν τελεία ἀπογύμνωση ἀπό κάθε πρόσκαιρο θησαυρό. «Πώλησόν σου τά ὑπάρχοντα καί δός πτωχοῖς καί ἕξεις θησαυρόν ἐν οὐρανῷ καί δεῦρο ἀκολούθει μοι». Ὁ δρόμος τῶν τελείων περνᾶ ἀπό τήν ἐλεημοσύνη καί τήν ὑποταγή, τοῦ λέγει. Ὁ νεός ὅμως κλονίζεται. Ἀγαπᾶ περισσότερο τά κτήματά του ἀπό τόν Χριστό καί μέ τήν πικρία τῆς ἀπογοητεύσεως στρέφει τά νῶτα του καί ἀπομακρύνεται. Ἀλήθεια, πολύ δύσκολα πλούσιος θά εἰσέλθει στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙA΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΑʹ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιη΄, 23-35)

 

«Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴν ἐδῶ τὴν παραβολή· ὁμοιάζει ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μὲ ἄνθρωπο βασιλιά, ποὺ θέλησε νὰ λογαριαστῆ μὲ τοὺς δούλους του. Ὅταν ἄρχισε νὰ λογαριάζεται, τοῦ ἔφεραν ἕναν ποὺ χρωστοῦσε δέκα χιλιάδες τάλαντα. Ἐπειδὴ αὐτὸς δὲν μποροῦσε νὰ τὰ πληρώση, διέταξε ὁ κύριος του νὰ πωληθῆ αὐτὸς καὶ ἡ γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του καὶ ὅλα ὅσα εἶχε, γιὰ νὰ πληρώση αὐτὰ ποὺ χρωστοῦσε. Ἔπεσε τότε ὁ δοῦλος στὰ πόδια του, τὸν προσκυνοῦσε καὶ τοῦ ἔλεγε· Κύριε, γίνε μακρόθυμος σὲ μένα καὶ ὅλα θὰ σοῦ τὰ δώσω. Καὶ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου τὸν εὐσπλαγχνίστηκε, τὸν ἄφησε ἐλεύθερο καὶ τοῦ χάρισε τὸ δάνειο. Ἀφοῦ βγῆκε ἔξω ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, βρῆκε ἕναν ἀπὸ τοὺς συνδούλους του ποὺ τοῦ χρωστοῦσε ἑκατὸ δηνάρια, καὶ ἀφοῦ τὸν ἅρπαξε ἀπὸ τὸ λαιμὸ τοῦ ἔλεγε· δῶσε μου ὅ,τι μοῦ χρωστᾶς. Ἔπεσε τότε ὁ σύνδουλός του στὰ πόδια του, τὸν παρακαλοῦσε καὶ τοῦ ἔλεγε· Δεῖξε μακροθυμία σὲ μένα, καὶ ὅλα θὰ σοῦ τὰ δώσω. Καὶ αὐτὸς δὲν ἤθελε, ἀλλὰ πῆγε καὶ τὸν ἔβαλε στὴ φυλακὴ μέχρι νὰ τοῦ ξεπληρώση αὐτὸ ποὺ χρωστοῦσε. Ὅταν εἶδαν οἱ σύνδουλοί του αὐτὰ ποὺ ἔγιναν, λυπήθηκαν πάρα πολύ, καὶ ἀφοῦ ἦλθαν τὰ ἐξήγησαν στὸν κύριο τους ὅλα ὅσα ἔγιναν. Τότε τὸν προσκάλεσε ὁ κύριος του, καὶ τοῦ εἶπε· Δοῦλε πονηρέ, ὅλα ὅσα χρωστοῦσες σοῦ τὰ χάρισα, ἐπειδή μὲ παρεκάλεσες· δὲν ἔπρεπε καὶ σὺ νὰ ἐλεήσης τὸν σύνδουλό σου, ὅπως κι ἐγὼ σὲ ἐλέησα; Καὶ ὀργίστηκε ὁ κύριός του, καὶ τὸν παρέδωσε στοὺς βασανιστές, μέχρι νὰ πληρώση ὅλα ὅσα τοῦ χρωστοῦσε. Ἔτσι καὶ ὁ Πατέρας μου ὁ ἐπουράνιος θὰ σᾶς κάνη, ἐὰν δὲν σγχωρήσετε ὁ καθένας τὸν ἀδελφό του μέσα ἀπ᾽ τὴν καρδιά του».

* * * Read more »

Εορτή Των Αγίων Πᾳίδων των Μακκαβαίων

ΕΟΡΤΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΕΠΤΑ  ΠΑΙΔΩΝ  ΤΩΝ  ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ

 

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, μνήμη των Αγίων επτά παίδων των Μακκαβαίων, πανηγυρίζει ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός των Αγίων Αναργύρων Κοζάνης.

 

Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν ως εξής:

Τρίτη 31 Ιουλίου:  

7.30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας.

Τετάρτη 1 Αυγούστου:

7.30 π.μ., Όρθρος, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Αγιασμός.

7.30 μ.μ., Εσπερινός και Ιερά Παράκληση της Παναγίας.

 

 

Από το Ιερό Προσκύνημα

Επιστροφή Εικόνας της Παναγίας Ζιδανίου

H  Iερή  Eικόνα  της  Παναγίας  Ζιδανιώτισσας

επιστρέφει στο Μοναστήρι της

 

Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Ζιδανίου, η οποία αγιάζει την πόλη της Κοζάνης από την Διακαινήσιμη εβδομάδα, επιστρέφει στην Ιερά Μονή την Τετάρτη 1η Αυγούστου 2018.

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης θα ψαλεί Ιερά Παράκληση στις 3.30 μ.μ.

Στη συνέχεια η ιερά Εικόνα θα αναχωρήσει με τιμές, συνοδευόμενη από δύναμη της Τροχαίας, από κληρικούς και λαϊκούς και θα διέλθει, μέσω των χωρίων, ώστε να αγιασθεί ο πιστός λαός.

Το πρόγραμμα διέλευσης έχει ως εξής:

ώρα 4.30 μ.μ: ΚΡΟΚΟΣ

ώρα 5.00 μ.μ: ΑΝΩ ΚΩΜΗ

ώρα 5.30 μ.μ: ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ

ώρα 6.00 μ.μ: ΚΗΠΟΣ

ώρα 6.30 μ.μ: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ

ώρα 6.45 μ.μ: ΡΥΜΝΙΟ

Η πομπή θα καταλήξει στην Ιερά Μονή στις 7.00 μ.μ, όπου και θα τελεσθεί Ιερή Παράκληση.

 

 

Από την Ιερά Μητρόπολη

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ιʹ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματθ. ιζ΄, 14-23)

 «Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν;»

 

Συχνά, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, προσευχόμαστε οἱ ἄνθρωποι στόν Θεό. Τόν παρακαλοῦμε γιά κάτι, πού τελικά ὅμως δέν πραγματοποιεῖται. Τό αἴτημά μας δέν ἐκπληρώνεται. Ἡ ἰκεσία μας δέν βρίσκει ἀνταπόκριση.

Καί αὐτό πού ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό δέν εἶναι κάτι τό παράλογο ἤ ἀθέμιτο. Διότι ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε ὅτι δέν δικαιούμαστε, δέν εἶναι κάν ἐπιτρεπτό νά παρακαλοῦμε τόν Θεό γιά πράγματα πού εἶναι ἀντίθετα πρός τό Εὐαγγέλιό Του˙ γιά πράγματα τῶν ὁποίων ἡ ἐκπλήρωση ἱκανοποιοῦν τόν ἐγωϊσμό καί τήν ἀρρωστημένη φαντασία μας. Read more »

Συγκέντρωση Βοήθειας για την Αττική

Συγκέντρωση  Βοήθειας  για  την  Αττική

 

Η Ιερά Μητρόπολις Σερβίων & Κοζάνης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει βοήθεια για τον δοκιμαζόμενο από την πρόσφατη πυροπληξία λαό της Αττικής.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος, απευθυνόμενος με Εγκύκλιό του στο ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, αναφέρει σχετικά: «…. Κανέναν από εμάς δεν αφήνει ασυγκίνητους η τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι άνθρωποι εκεί. Τα γεγονότα αυτά πέρα από τις ζημιές και τις πολλαπλές περιπέτειες στις οποίες υποβάλλουν τους πληγέντας, γίνονται αιτία και αφορμή για να αποδειχθεί για μία ακόμη φορά η παντελής αδυναμία και το ανίσχυρο του ανθρώπου έναντι των δυνάμεων της φύσεως και των νόμων τους οποίους έθεσε και κατευθύνει ο Θεός. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Θ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτθ. ιδ΄ 22-34)

«Τό δέ πλοῖον μέσον τῆς θαλάσσης ἦν

βασανιζόμενον ὑπό τῶν κυμάτων»

 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Μετά τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πεντακισχιλίων, γιά τό ὁποῖο ἔκαμε λόγο ἡ Ἐκκλησία μας τήν προηγούμενη Κυριακή, βλέποντας ὁ Ἰησοῦς τόν ἐνθουσιασμό τοῦ λαοῦ καί θέλοντας νά ἀποφύγει μειωτικές γιά τό κῦρος τῆς διδασκαλίας του ἐκδηλώσεις, ἀφοῦ ἤδη σχεδιαζόταν ἡ ανακήρυξή του σέ βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, τούς μέν Μαθητάς του ἀνάγκασε νά μποῦν σέ ἕνα πλοιάριο καί νά περάσουν στήν απέναντι ὄχθη τῆς λίμνης, τό δέ λαό ἀπέλυσε κι ἀνέβηκε σέ βουνό γιά νά ἡσυχάσει καί νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν οὐράνιο Πατέρα του. Συχνά ὁ Ιησοῦς αἰσθανόταν τήν ανάγκη τῆς προσευχῆς· γι’ αὐτό τό λόγο κατέφευγε στήν ἠρεμία τῆς ἐρήμου ὅπου σάν ἄνθρωπος ἀνανεωνόταν κι ἔπαιρνε τίς ἀποφάσεις του. Ἦταν μεσάνυχτα. Ὁ Ἰησοῦς ἦταν παραδομένος στή γαλήνη τῆς προσευχῆς κι οἱ Μαθηταί κωπηλατοῦσαν ταξιδεύοντας στό μέσο τῆς λίμνης. Καί ξαφνικά ξέσπασε καταιγίδα. Βροντές κι ἀστραπές ἀπό τή μία ἄκρη τ’ οὐρανοῦ ὥς τήν ἄλλη προμηνοῦσαν τή θύελλα. Δυνατός ἀέρας αὐλάκωνε τή θάλασσα τῆς λίμνης, τά κύματα τῆς ὁποίας μέ μανία κτυποῦσαν στά πλευρά τοῦ πλοιαρίου. Λυσσασμένος σφύραγε ὁ Βοριάς. Οἱ Μαθηταί ἀπεγνωσμένα προσπαθοῦσαν νά κρατηθοῦν. Τό ἱερό Εὐαγγέλιο μέ λίγα λόγια μᾶς περιγράφει τή δεινή θέση τους τήν ὥρα ἐκείνη: «Τό δε πλοῖον μέσον τῆς θαλάσσης ἦν βασανιζόμενον ὑπό τῶν κυμάτων· ἦν γάρ ἐνάντιος ὁ ἄνεμος». Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτθ. ιδ΄ 14-22)

 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, μαθαίνουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀποκεφάλιση τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ἀνεχώρησε μὲ πλοιάριο καὶ πῆγε σὲ ἔρημο τόπο. Τὸ ἔκανε αὐτὸ γιὰ νὰ βρεθῆ μακρυὰ ἀπὸ τοὺς κακοπροαίρετους Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους, ποὺ σκόπευαν νὰ τὸν θανατώσουν. Ὅταν οἱ ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι ἔμαθαν ὅτι ὁ Χριστὸς βρίσκεται στὴν ἔρημο ἔφυγαν ἀπὸ τὶς πόλεις καὶ πῆγαν περπατώντας γιὰ νὰ τὸν συναντήσουν. Ὁ Χριστὸς τοὺς σπλαχνίστηκε καὶ θεράπευσε τοὺς ἀρρώστους, ποὺ εἶχαν μαζί τους. Καθὼς περνοῦσε ἡ ἡμέρα καὶ πλησίαζε τὸ βράδυ, τὰ πλήθη τῶν ἀνθρώπων δὲν ἀποφάσιζαν νὰ φύγουν ἀπὸ τὸν τόπο ἐκεῖνο. Ἤθελαν νὰ βλέπουν καὶ νὰ ἀκοῦνε τὸν Ἰησοῦ. Οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ ἀνησύχησαν καὶ τοῦ εἶπαν νὰ ἀφήση τοὺς ἀνθρώπους νὰ πᾶνε στὰ γύρω χωριὰ γιὰ νὰ ἀγοράσουν τρόφιμα καὶ νὰ φᾶνε. Ἐκεῖνος τοὺς ἀπήντησε πὼς δὲν χρειάζεται νὰ φύγουν, ἀλλὰ ἔδωκε ἐντολὴ στοὺς μαθητές του νὰ τοὺς προσφέρουν τροφή. Οἱ μαθηταὶ διαμαρτυρήθηκαν πὼς δὲν εἶχαν παρὰ μόνον πέντε ψωμιὰ καὶ δύο ψάρια. Τότε ὁ Χριστὸς ζήτησε νὰ τοῦ τὰ δώσουν. Ἀμέσως διέταξε τοὺς ἀνθρώπους νὰ καθίσουν στὸ χορτάρι κατὰ ὁμάδες. Ὕστερα, παίρνοντας τὰ πέντε ψωμιὰ καὶ τὰ δύο ψάρια καὶ ὑψώνοντας τὰ μάτια του στὸν οὐρανό, τὰ εὐλόγησε, τὰ ἔκοψε σὲ κομμάτια καὶ τὰ ἔδωκε στοὺς μαθητές του νὰ τὰ μοιράσουν στοὺς ἀνθρώπους. Ἔτσι ἔφαγαν καὶ χόρτασαν ὅλοι ὅσοι ἦταν ἐκεῖ, πέντε χιλιάδες ἄνδρες, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά. Κι ἀφοῦ χόρτασαν ὅλοι περίσσεψαν καὶ δώδεκα κοφίνια γεμάτα μὲ ψωμιά. Read more »

Η  ΤΙΜΙΑ  ΚΑΡΑ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑ  ΠΕΤΡΑΝΑ

Η  ΤΙΜΙΑ  ΚΑΡΑ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΣΤΑ  ΠΕΤΡΑΝΑ

 

Ανακοινώνεται ότι η Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευθερίου, που φυλάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος, θα αφιχθεί το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό Γενέσιου της Θεοτόκου Πετρανών, όπου και θα τελούνται οι εξής ιερές ακολουθίες Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10