Κυκλοφόρησε το Ημερολόγιον 2019

Το ‘’Ημερολόγιον 2019’’ της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης αφιερωμένο στο »Ιερό Εξωκκλήσιον Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας»

 

Κυκλοφόρησε το ‘’Ημερολόγιον 2019’’ της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. Το Ημερολόγιο 2019 ‘’αφιερούται στο Ιερό Εξωκκλήσιον Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας στη θέση ‘’Στενά Πόρτες’’ – γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. Read more »

Εορτή πολιούχου Κοζάνης Αγίου Νικολάου

Πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Κοζάνης,

το μεταβυζαντινό μνημείο της πόλης

Τον πολιούχο και προστάτη της Άγιο Νικόλαο, Αρχιεπίσκοπο Μύρων της Λυκίας τον θαυματουργό, τιμά με τη δέουσα λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη η Κοζάνη και σύμπασα η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, στον ομώνυμο Ιερό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό της πόλης. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ – 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄  ΛΟΥΚΑ

Λκ. ιγ΄, 10-17

 

Ἡ Ἐκκλησία μας ὅρισε σήμερα, Κυριακὴ Ι΄ (δεκάτη) Λουκᾶ νὰ διαβάζεται ἡ εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ μόλις ἀκούσαμε.

Ἕνα Σάββατο ὁ Ἰησοῦς διδάσκει σὲ μία συναγωγή. Σάββατο σημαίνει σταμάτημα τῆς ἐργασίας, ἀνάπαυση. Ἔξι ἡμέρες ὁ Δημιουργὸς κτίζει τὸν κόσμο, γιὰ νὰ τοποθετήσει μέσα σ’ αὐτὸν ὡς κόσμημα ἀλλὰ καὶ κυρίαρχό του τὸν λογικὸ ἄνθρωπο. Τὴν ἕβδομη ἡμέρα ὁ Θεὸς ἀναπαύεται. Ἡ ἀνάπαυση  δὲν εἶναι ἁπλῶς ξεκούραση καὶ παύση τῆς ἐργασίας, ἀλλὰ ἱκανοποίηση καὶ εὐχαρίστηση τοῦ ἐργάτη μετὰ τὴ σχόλη. Ἐπιθεωρώντας ὁ κάθε δημιουργὸς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν του, ἀφοῦ τὰ ὁλοκληρώσει, νιώθει τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία ὡς ἐπιβράβευση τῶν κόπων του. Πλασμένος ὁ ἄνθρωπος κατ’ εἰκόνα Θεοῦ συνεχίζει τὸ δημιουργικό Του ἔργο στὸν κόσμο. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, καὶ ὁ ἄνθρωπος κατὰ μίμηση Θεοῦ, ἀφοῦ ἐργαστεῖ ἔξι ἡμέρες, τὴν ἕβδομη ἀναπαύεται. Ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος, ποὺ θεσπίστηκε ἀπὸ τὸ Θεό, ὁρίζει στὴν τέταρτη ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου: «ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου». Ἡ ἀφιέρωση τῆς ἕβδομης ἡμέρας στὸ Θεὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχει ἀνάγκη ὁ ἀνενδεὴς Θεὸς ἀπὸ λατρεῖες, τιμὲς καὶ ἀφιερώσεις. Ἡ θέσπιση τῆς ἕβδομης ἡμέρας ὡς ἀργίας ἀποτελεῖ καταξίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ὡς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ – 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΔ΄  ΛΟΥΚΑ

Λκ. ιη΄, 35-43

 

«Υἱὲ Δαβδ λέησόν με»

 

Κλῆρος τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στὸν κόσμο αὐτὸ μετὰ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων εἶναι ἡ θλίψη. Δὲν θὰ βρεθεῖ ἄνθρωπος ποὺ νὰ ἔζησε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ νὰ μὴν δοκίμασε θλίψη. Αὐτὸς  ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ νὰ ἔγινε υἱὸς ἀνθρώπου, δοκίμασε καὶ γεύθηκε τὸ ποτήριο τῆς θλίψεως περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο ἄνθρωπο. «Κύριε, τί πληθύνθησαν ο θλίβοντες με!» λέγει περὶ αὐτοῦ προφητικῶς ἡ θεία Γραφή. Καὶ δὲν παρέλειψε νὰ προειδοποιήσει τοὺς Ἀποστόλους περὶ τῆς θλίψεως καὶ αὐτῶν καὶ τῶν χριστιανῶν γενικῶς: «ν τ κόσμω θλίψιν ξετε», εἶπε. Ἀλλὰ ἡ θλίψη σὰν κοινὸς κλῆρος τῶν ἀνθρώπων, μετὰ τὴν πτώση βρίσκεται μέσα στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Read more »

Εορτή Αγίας Αικατερίνης

Πανηγυρίζει

το  Επισκοπικό  Παρεκκλήσιο  της  Αγίας  Αικατερίνης

 

Την Κυριακή 25η Νοεμβρίου 2018, εορτή της Αγίας Αικατερίνης της μεγαλομάρτυρος, πανηγυρίζει το ομώνυμο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου Κοζάνης. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ – 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Λκ. ιη΄, 18-27

 

Ἂς ἀκούσουμε καὶ πάλι, ἀδελφοί, τὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, στὴ δική μας ἁπλοελληνικὴ γλώσσα.

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ κάποιος ἄρχοντας πλησίασε τὸν Ἰησοῦ καὶ τοῦ εἶπε: «Ἀγαθὲ Διδάσκαλε, τί νὰ κάνω γιὰ νὰ κληρονομήσω τὴν αἰώνια ζωή;». Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: «Γιατί μὲ ἀποκαλεῖς ‘‘ἀγαθό’’; Κανένας δὲν εἶναι ἀγαθός, παρὰ μόνο ἕνας, ὁ Θεός. Ξέρεις τὶς ἐντολές: μὴ μοιχεύσεις, μὴ σκοτώσεις, μὴν κλέψεις, μὴ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴ μητέρα σου’’. Κι ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: ‘‘Ὅλα αὐτὰ τὰ τηρῶ ἀπὸ τὰ νιάτα μου’’. Ὅταν τ’ ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: ‘‘Ἕνα ἀκόμη σου λείπει: πούλησε ὅλα ὅσα ἔχεις καὶ δῶσε τὰ χρήματα στοὺς φτωχούς, κι ἔτσι θὰ ἔχεις θησαυρὸ κοντὰ στὸ Θεὸ, κι ἔλα νὰ μὲ ἀκολουθήσεις’’. Μόλις ἐκεῖνος τ’ ἄκουσε αὐτά πολὺ στενοχωρήθηκε γιατί ἦταν πάμπλουτος. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς τὸν εἶδε τόσο στενοχωρημένο, εἶπε: ‘‘Πόσο δύσκολα θὰ μποῦν στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ χρήματα! Εὐκολότερο εἶναι νὰ περάσει καμήλα μέσα ἀπὸ βελονότρυπα, παρὰ νὰ μπεῖ πλούσιος στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ’’. Ὅσοι τὸν ἄκουσαν εἶπαν: ‘‘Τότε ποιὸς μπορεῖ νὰ σωθεῖ;’’. Κι ἐκεῖνος τοὺς ἀπάντησε: ‘‘Αὐτὰ ποὺ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ἀδύνατα, γιὰ τὸ Θεὸ εἶναι δυνατά’’. Read more »

Η τιμία Κάρα του Οσίου Δαυίδ σε Βελβεντό καί Κοζάνη

Η  τίμια  Κάρα  του  Οσίου  Δαυίδ

σε  Βελβενδό  (14-17/11)  και  Κοζάνη  (17-20/11)

 

Ανακοινώνεται ότι η τίμια Κάρα του Οσίου πατρός Δαυίδ του εν Ευβοίᾳ, που φυλάσσεται στην ομώνυμη Ιερά Μονή στις Ροβιές Ευβοίας, θα αφιχθεί σε Βελβενδό και Κοζάνη.

Η υποδοχή του Ιερού λειψάνου θα γίνει στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  Βελβενδού την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στις 4.30 το απόγευμα. Η τίμια Κάρα θα παραμείνει στον Ναό μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου, οπότε και θα μεταφερθεί στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης (θα ακολουθήσει σχετικό πρόγραμμα). Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ – 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

Λκ. ιβ΄, 16-21

 

«Εἶπε ὁ Κύριος αὐτὴν ἐδῶ τὴν παραβολή· κάποιου ἀνθρώπου πλούσιου τὰ χωράφια του τὸν ἔδωσαν πολλὴ σοδειά· σκεφτόταν μέσα του καὶ ἔλεγε· Τί νὰ κάνω, διότι δὲν ἔχω, ποὺ νὰ ἀποθηκεύσω τοὺς καρπούς μου; Καὶ εἶπε· Αὐτὸ θὰ κάνω· Θὰ χαλάσω τὶς ἀποθῆκες μου καὶ θὰ οἰκοδομήσω μεγαλύτερες, καὶ θὰ ἀποθηκεύσω ἐκεῖ ὅλα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ θὰ πῶ στὴν ψυχή μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ ἀποθηκευμένα γιὰ πολλὰ χρόνια· ἀναπαύου, φάγε, πιές, εὐφραίνου. Εἶπε δὲ σ᾽ αὐτὸν ὁ Θεός· Ἄφρονα, αὐτὴν ἐδῶ τὴ νύχτα ἀπαιτοῦν ἀπὸ σένα τὴν ψυχή σου· ὅσα δὲ ἑτοίμασες τίνος θὰ εἶναι; Ἔτσι παθαίνει αὐτὸς ποὺ θησαυρίζει γιὰ τὸν ἑαυτό του, καὶ δὲν πλουτίζει στὸ Θεό. Καὶ ἐνῶ ἔλεγε αὐτὰ φώναξε· αὐτὸς ποὺ ἔχει αὐτιὰ νὰ ἀκούη, ἄς ἀκούη». Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ – 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ

Λκ. ι΄, 25-37

 

Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα νὰ μᾶς διηγεῖται τὸ Εὐαγγέλιο, ἔχει βαθύ ἐκκλησιολογικό περιεχόμενο, δείχνει τὴν πραγματικὴ ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μέσα στὸν κόσμο. Εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ, μὲ σκοπὸ νὰ ἀπαντηθεῖ τὸ ἑρώτημα: «καὶ τὶς ἐστί μου πλησίον;», ποὺ διατύπωσε κάποιος νομικὸς, θέλοντας νὰ πειράξει τὸν Ἰησοῦ. Read more »

Άφιξη Κάρας Οσίου Νικάνορος

 

Η τίμια κάρα του Αγίου Νικάνορα στην Κοζάνη (6-8/11)

για τα 100χρονα από το θαύμα σωτηρίας της πόλης

Οι Ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικάνορος Κοζάνης σας καλούν να συμμετάσχετε στην υποδοχή της τιμίας κάρας του Οσίου πατρός ημών Νικάνορα του θαυματουργού (από την Ι. Μονή Ζάβορδας Γρεβενών) και στις εορταστικές λατρευτικές εκδηλώσεις σε ανάμνηση των εκατό χρόνων από το θαύμα διασώσεως της πόλης της Κοζάνης από επιδημία γρίπης (Οκτώβριος/Νοέμβριος 1918 – Νοέμβριος 2018). Read more »

Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού

Πανηγυρίζει ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός

των Αγίων Αναργύρων Κοζάνης

 

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (των εκ της Ασίας) πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Προσκυνηματικός Ναός της Κοζάνης, όπου και θα τελεσθούν οι εξής ιερές ακολουθίες:

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου:

6.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου.

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου:

6.45 π.μ.: Αγιασμός.

7.00 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμ. κ. Παύλου.

5.00 μ.μ.: Εσπερινός – Ιερό Ευχέλαιο.

 

Από το Ιερό Προσκύνημα

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10