ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ – 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

(Ἰω. 5, 1 – 15)

 

Ἐνῶ οἱ ἡμέρες καὶ οἱ ἑβδομάδες περνοῦν καὶ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς λαμπρῆς καὶ πανεφρόσυνης ἡμέρας τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς ὡς μέλη τῆς ἀγίας Ἐκκλησίας συνεχίζουμε νὰ πανηγυρίζουμε καὶ νὰ ζοῦμε μέσα στὴν ἴδια ἀναστάσιμη χαρά. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Εἶναι αὐτὴ ποὺ φωτίζει καὶ δίνει νόημα στὸν βίο μας. Γι’ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὅλη αὐτὴ τὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου μὲ τὸ λατρευτικό της πρόγραμμα, μὲ τοὺς ὕμνους καὶ μὲ τὰ ἀναγνώσματα, ἀγωνίζεται νὰ διατηρήση στὰ παιδιά της ἔντονη τὴν ἐμπειρία τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ – 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

(Μαρκ. ιε΄43 – ιστ΄8)

 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Πέρασαν ἤδη δύο ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς λαμπρῆς καὶ πανεφρόσυνης ἡμέρας τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Κι ἐμεῖς ὡς μέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας συνεχίζουμε νὰ πανηγυρίζουμε καὶ νὰ ζοῦμε μέσα στὴν ἴδια ἀναστάσιμη χαρά. Αὐτὸ τὸ ἀναστάσιμο πανηγύρι εἶναι πανηγύρι διαρκείας. Δὲν εἶναι μόνον οἱ τρεῖς ἡμέρες τὴς κύριας ἑορτῆς. Οὔτε μόνον οἱ σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴν Κυριακὴ τὴς Ἀναστάσεως. Εἶναι ὁλόκληρο τὸ ἔτος, ἀφοῦ κάθε Κυριακὴ μὲ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας γιορτάζουμε πανηγυρικὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καὶ μόνον αὐτὸ τὸ λατρευτικὸ πρόγραμμα τῆς Ἐκκλησίας ἀρκεῖ γιὰ νὰ δείξει ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Ἀναστάσεως στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν. Εἶναι αὐτὴ ποὺ φωτίζει καὶ νοηματοδοτεῖ τὸν βίο μας. Εἶναι αὐτὴ ποὺ δίνει ἀπαντήσεις καὶ λύσεις στὰ πιὸ ζωτικὰ προβλήματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν, ὅπως τὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου καὶ τῆς μετὰ θάνατον ζωῆς. Read more »

Εικόνα Παναγίας Ζιδανίου στην Κοζάνη

H Iερή Eικόνα της Παναγίας Ζιδανιώτισσας στην Κοζάνη.

Την Κυριακή η μεγάλη Λιτανεία.

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η θαυματουργή Ιερή Εικόνα της Παναγίας της Ζιδανιώτισσας θα αγιάζει με την έλευσή της την πόλη της Κοζάνης από την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 13 Απριλίου, έως και την 1η Αυγούστου 2018. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ

(τοῦ  Θωμᾶ)

Ἰω. κ΄, 19-31

 

Κανένα ἀπό τά γεγονότα τῆς ἱστορίας δέν ἀμφισβητήθηκε ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅσο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μά καί κανένα ἀπό τά γεγονότα τῆς ἱστορίας δέ βεβαιώνεται ἀδιάσειστα, ὅσο πάλι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνο πού βεβαίωναν οἱ Ἀπόστολοι τό βράδι τῆς «μιᾶς σαββάτων» ἐπαναλαμβάνεται ὅλο καί πιό ἠχηρό στό πέρασμα τῶν αἰώνων· «γέρθη Κύριος ντως». Read more »

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ)

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

    ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΝ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

(ΠΑΝΑΓΙΑΣ)

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

 

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΝ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

ΩΡΑ 7:00 μ.μ.  ΜΕΓΑΣ   ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤ’  ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

ΩΡΑ 7:30 π.μ. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ 2018

ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας

τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς

τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,

τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,

τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως

καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

«Ἰδού γάρ ἦλθεν διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ∙ Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.» (Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα)

 

Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε, λαμπροφορεμένε καί περιούσιε.

Ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς γῆς ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος ἑορτάζει καί πανηγυρίζει τήν ζωηφόρον Ταφήν καί Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ τό Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου φωτίζει τά σύμπαντα, τά ἐπουράνια καί τά καταχθόνια. Φῶς καί Ζωή, Ἀλήθεια καί θυσιαστική ἀγάπη, πλημμυρίζει τόν σύμπαντα κόσμο! Οὐρανός καί γῆ ἀγάλλονται. Read more »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΜΠΛΙΟΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ               

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

Το Σωκράτειο Μπλούρειο Ίδρυμα Υποτροφιών, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 υποτροφία ποσού 500€ ανά εξάμηνο σπουδών σε δύο πρωτοετείς φοιτητές, ή φοιτήτριες, που κατοικούν στην πόλη της Κοζάνης και είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια αυτής, και είναι άποροι. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό. Κατάθεση αιτήσεων έως και 01 Ιουνίου 2018.

 

Για το Ίδρυμα,

Ο Γραμματέας – Διαχειριστής,

π. Νικόλαος Γ. Κοντός

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΡΙΖΗ               

ΓΡΑΦΕΙΑ Ι.Μ.Σ.Κ

ΤΗΛ : 2461036050

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

 

Το Κληροδότημα Κωνσταντίνου Δρίζη, με έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει για το έτος 2017 έκτακτο βοήθημα γάμου σε πέντε ( 5 ) κοπέλες, ποσού 3.000€ εκάστη, καταγόμενες και διαμένουσες μόνιμα στην πόλη της Κοζάνης, οι οποίες έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 20ο έτος της ηλικίας τους, πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο και είναι πτωχές – άπορες. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης δίνονται στο τηλ. 2461036050 π. Νικόλαο Κοντό, στο email : nickkondos@gmail.com, και στις ενορίες της πόλεως. Κατάθεση αιτήσεων έως και 01 Ιουνίου 2018.

 

Για το κληροδότημα,

Ο Γραμματέας

π. Νικόλαος Γ. Κοντός

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ) – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(τοῦ Εὐαγγελισμοῦ)

(Λκ. α΄ 24-38)

 

Ἡ λειτουργικὴ παράδοση καὶ  ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα τοποθετοῦν σὲ ἰδιαίτερη θέση τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Γι’ αὐτὸ σήμερα, ἂν καὶ βρισκόμαστε στὴν τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, δὲν ψάλλεται  τίποτε ἀπὸ τὸ Τριώδιο καὶ δὲν φαίνεται πουθενὰ ὁ κατανυκτικὸς χαρακτήρας τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀντίθετα, ἡ σημερινὴ ὑμνολογία εἶναι γεμάτη ἀπὸ συναισθήματα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀφενὸς, καὶ γιὰ τὴν προαναγγελία τῆς σάρκωσης τοῦ Λόγου, ἀφετέρου. Ὁ Εὐαγγελισμός, ὅπως ψάλλουμε σὲ ἕνα τροπάριο τῆς ἑορτῆς, εἶναι ἡ ἀποκάλυψη καὶ ἡ φανέρωση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου: «Τὸ ἀπ’ αἰῶνος  μυστήριον  ἀποκαλύπτεται σήμερον». Ὡς ἐκ τούτου «Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια», γιατί ὁ Θεὸς ἔρχεται ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους ὡς ἐλευθερωτὴς καὶ σωτήρας. Τὸ πῶς καὶ τὸ γιατί μᾶς τὸ ἐξιστορεῖ ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ  σημερινὸ εὐαγγέλιο. Ἂς τὸν ξανακούσουμε στὴ νεοελληνικὴ γλώσσα: Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ

(Ἰω. 12, 1-18)

 

Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ πέρασε. Ἀπὸ σήμερα μπαίνουμε στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ὁ Χριστὸς πορεύεται πρὸς τὰ Ἅγια Πάθη Του καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Στὸ τέλος λοιπὸν τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς γιορτάζουμε δύο σημαντικὰ γεγονότα μὲ ξεχωριστὴ σημασία. Χθὲς τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, σήμερα τὴν πορεία τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸ θάνατο, χθὲς ὁ Χριστὸς χάρισε τὴ ζωὴ στὸ φίλο Του, σήμερα ὁ ἴδιος, αὐτὸς ποὺ εἶναι ἡ Ζωή, ὁ Ζωοδότης, βαδίζει ἑκούσια στὸ θάνατο. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς γιὰ νὰ καταστρέψει τὸ θάνατο κατεβαίνει στὸν τάφο, πεθαίνει ὁ ἴδιος σωματικὰ γιὰ νὰ ἐκμηδενίσει τὸ θάνατο καὶ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν αἰώνια Ζωή. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε πὼς ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου προαναγγέλλει καὶ εἶναι τὸ προανάκρουσμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς κοινῆς ἀνάστασης τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ψάλαμε στὸ Ἀπολυτίκιο. Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10