ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Χριστιανοί μου φιλέορτοι καί φιλάγιοι!

Μέ τή Χάρη τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ, τίς εὐχές τῶν ἁγίων μας, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως καί ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας μας, ἤδη ἔχουμε μπεῖ στήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου!

Κύρια χαρακτηριστικά τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου εἶναι: ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγηση,  ἡ ταπείνωση καί ἡ συνεχής προσέλευσή μας στό μυστήριο τῆς ζωῆς καί σωτηρίας, δηλαδή στή Θεία Κοινωνία. Καί σκοπός αὐτῶν, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας, πρέπει να εἶναι ἡ ἕνωση μέ τό Χριστό. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

– Ἰωάννου τῆς Κλίμακος –

Μρκ. θ, 17-31

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι κατεξοχὴν περίοδος πνευματικῶν ἀγώνων. Ἡ ζωὴ τοῦ πιστοῦ, μέσα σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς ἀσθένειας, τοῦ κακοῦ καὶ τῆς φθορᾶς, εἶναι ἕνας συνεχὴς ἀγώνας. Αὐτὸ μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ περίοδος ποὺ διανύουμε.

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀναφέρεται στὴ θεραπεία ἑνὸς δαιμονισμένου παιδιοῦ, τὸ ὁποῖο φέρνει ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ στοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ τὸ θεραπεύσουν ἀλλὰ ἀδυνατοῦν. Ὁ Χριστός, ὅμως, κατεβαίνοντας ἀπὸ τὸ ὅρος, ὅπου συνέβη τὸ γεγονὸς τῆς Μεταμόρφωσης, θεραπεύει τὸ ἄρρωστο παιδί. Ὅλο τὸ ἔργο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ πονηροῦ. Ἀλλὰ κι ἐμεῖς οἱ μαθητὲς τοῦ ὀφείλουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε ἐνάντια στὶς ἀντίθεες δυνάμεις. Τὰ ὄπλα ποὺ μᾶς προτείνει τὸ εὐαγγέλιο εἶναι ἡ πίστη ἀφενός, ἡ προσευχὴ καὶ ἡ νηστεία ἀφετέρου. Read more »

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Ποιμαντορική  Εγκύκλιος

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Λαέ τοῦ Θεοῦ Εὐλογημένε,

Ἡμέρα χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, σήμερα, ἡμέρα πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, ἀναδημιουργίας καί ἀνακαινισμοῦ τοῦ πεπτοκώτος ἐξ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς του ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλησε νά γίνει Θεός χωρίς τόν Θεόν. Σήμερα «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριὴλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται» ψάλλει ἡ ἁγιωτάτη μας Ἐκκλησία. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) – 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

– τῆς Σταυροπροσκυνήσεως –

(Μρκ. 8,34 – 9,1)

Ἀδελφοί, στὴ μέση της Μεγάλης Σαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὴ γιορτὴ τῆς Σταυροπροσκύνησης. Ἀκολουθεῖ ἐορτολογικὰ ἡ Ἐκκλησία τὴν πρακτική τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐνόψει τῆς δίωξής του, τῆς καταδίκης του καὶ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου του, ἀπευθύνει πρὸς τοὺς μαθητές του καὶ τὸ λαὸ ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσε λόγο σκληρό, ἀλλὰ ἀληθινό. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο: Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) – 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

(Μαρκ. β΄ 1-12)

Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀδελφοί μου, βλέπουμε τὸ Χριστὸ νὰ κηρύττει σ’ ἕνα μεγάλο πλῆθος τοῦ λαοῦ εὐρισκόμενος σὲ κάποιο σπίτι στὴν Καπερναούμ. Καὶ ὁ Ἰησοῦς «ἐλάλει λόγον», ὅταν ἔρχονται τέσσερεις ἄνθρωποι «παραλυτικὸν φέροντες». Ἐπειδή, ὅμως, ἦταν ἀδύνατον νὰ φτάσουν ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ, παίρνουν τὴν παράτολμη ἀπόφαση νὰ ξηλώσουν ἕνα μέρος τῆς σκεπῆς καὶ νὰ κατεβάσουν μὲ σχοινιὰ τὸν παράλυτο, ὁ ὁποῖος βρίσκεται πάνω σ’ ἕνα κρεβάτι, μπροστὰ στὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ γιὰ θεραπεία. Read more »

Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Ιερές  Ακολουθίες 

της  Μεγάλης  Τεσσαρακοστής

 

  1. Προς εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών των πιστών, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελούνται στον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης δύο ακολουθίες των Χαιρετισμών της Θεοτόκου (αρχής γενομένης από τους Α΄ Χαιρετισμούς, την Παρασκευή 18 Μαρτίου). Η πρώτη Ακολουθία θα αρχίζει στις 6.30 μ.μ. και η δεύτερη στις 8.30 μ.μ.
  2. Την προσεχή Κυριακή, 20η Μαρτίου 2016, Α΄ Κυριακή των Νηστειών (της Ορθοδοξίας), εορτάζεται η αναστύλωση των Ιερών Εικόνων, η οποία καθιερώθηκε το 843 μ.Χ..

Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ A΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) – 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ A΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(τῆς Ὀρθοδοξίας)

(Ἰω. α΄ 44-52)

Πρώτη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ σημερινή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀφιερωμένη στὴ νίκη καὶ τὸ θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τῶν αἱρέσεων. Ἡ εἰκονομαχία, ποὺ ταλαιπώρησε τὴν Ἐκκλησία γιὰ 120 περίπου χρόνια, τὸν 8ο καὶ 9ο αἰώνα, ἦταν ὁ πόλεμος ποὺ ἄνοιξαν κάποιοι ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων. Ὑποστήριζαν πὼς δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε τὶς εἰκόνες στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ τὶς προσκυνοῦμε γιατί, ἔλεγαν, αὐτὸ εἶναι εἰδωλολατρία καί τὶς ἀπομάκρυναν ἀπὸ τοὺς ναούς, τὶς ἔκαιγαν καὶ μαζὶ δίωκαν τοὺς ὀρθοδόξους. Read more »

Κατανυκτικοί Εσπερινοί και Ομιλίες την Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης ώρισε για την επερχόμενη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να τελούνται και φέτος, την Κυριακή της Τυρινής και τις πέντε Κυριακές των Νηστειών, οι Κατανυκτικοί Εσπερινοί μετά θείου Κηρύγματος στους Ιερούς Ναούς της πόλεως Κοζάνης.

Οι ομιλητές θα είναι δόκιμοι διάκονοι του λόγου, ώστε κλήρος και λαός να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν, μέσω αυτών των ομιλιών, την πνευματικότητα της κατανυκτικότερης περιόδου της Εκκλησίας μας.

Ο πρώτος Κατανυκτικός Εσπερινός («της συγχωρήσεως») θα τελεστεί την Κυριακή της Τυρινής, 26 Φεβρουαρίου 2017, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης και ώρα 6.00 μ.μ..

Ομιλητής θα είναι ο Γέροντας Νίκων, από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους, με θέμα: «Η Μετάνοια».

Από την Ιερά Μητρόπολη

Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι του Οσίου Βαραδάτου

Ανακοινώνεται στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2016, εορτή του Οσίου Βαραδάτου, πανηγυρίζει το ομώνυμο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο, που είναι κτισμένο στις όχθες της Λίμνης Πολυφύτου.

Το απόγευμα της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου και ώρα 5.00 μ.μ. θα τελεσθεί Μέγας Εσπερινός με Αρτοκλασία.

Το πρωΐ της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου θα τελεσθεί Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου.

Θα ακολουθήσει ευλογία κολύβων, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο του Ιερού Ναού.

Ο Όσιος Βαραδάτος ήταν από την Αντιόχεια καί διακρίθηκε για την ασκητικότητα, την ταπείνωση και την αγιότητα του βίου του (κατά τον 5ο αι.). Στα δυτικά της Προύσσας, κοντά στην κωμόπολη Κουβούκλια, υπήρχε Ναός και προσκύνημα του Οσίου. Οι πρόσφυγες Κουβουκλιώτες, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Κοζάνης, έχτισαν με πίστη και ευσέβεια το εν λόγῳ Ιερό Παρεκκλήσιο στις όχθες της Λίμνης Πολυφύτου, όπου και τιμάται η μνήμη του Οσίου κάθε χρόνο στις 22 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, με την οικονομική βοήθεια και συνδρομή των ευσεβών χριστιανών, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης του Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου και ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου.

Από την Ιερά Μητρόπολη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΟΜΙΛΙΩΝ

ΚΑΤΑ  ΤΟΥΣ  ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ

ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  2017

ΕΙΣ  ΤΟΥΣ  ΙΕΡΟΥΣ  ΝΑΟΥΣ  ΠΟΛΕΩΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

Κυριακή  τῆς  Τυρινῆς  26-2-2017,  ὥρα 6.00 μ.μ.

 

Ι­Ε­ΡΟΣ  ΝΑ­ΟΣ  Α­ΓΙ­ΩΝ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΙ  Ε­ΛΕ­ΝΗΣ

 

Ὁ­μι­λη­τής: Ὁ Γέρων Νίκων, Νέας Σκήτης Ἁγίου Ὄρους.

Θέμα: «Ἡ Μετάνοια». Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10