ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτθ. ιδ΄ 14-22)

 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα, μαθαίνουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀποκεφάλιση τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, ἀνεχώρησε μὲ πλοιάριο καὶ πῆγε σὲ ἔρημο τόπο. Τὸ ἔκανε αὐτὸ γιὰ νὰ βρεθῆ μακρυὰ ἀπὸ τοὺς κακοπροαίρετους Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους, ποὺ σκόπευαν νὰ τὸν θανατώσουν. Ὅταν οἱ ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι ἔμαθαν ὅτι ὁ Χριστὸς βρίσκεται στὴν ἔρημο ἔφυγαν ἀπὸ τὶς πόλεις καὶ πῆγαν περπατώντας γιὰ νὰ τὸν συναντήσουν. Ὁ Χριστὸς τοὺς σπλαχνίστηκε καὶ θεράπευσε τοὺς ἀρρώστους, ποὺ εἶχαν μαζί τους. Καθὼς περνοῦσε ἡ ἡμέρα καὶ πλησίαζε τὸ βράδυ, τὰ πλήθη τῶν ἀνθρώπων δὲν ἀποφάσιζαν νὰ φύγουν ἀπὸ τὸν τόπο ἐκεῖνο. Ἤθελαν νὰ βλέπουν καὶ νὰ ἀκοῦνε τὸν Ἰησοῦ. Οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ ἀνησύχησαν καὶ τοῦ εἶπαν νὰ ἀφήση τοὺς ἀνθρώπους νὰ πᾶνε στὰ γύρω χωριὰ γιὰ νὰ ἀγοράσουν τρόφιμα καὶ νὰ φᾶνε. Ἐκεῖνος τοὺς ἀπήντησε πὼς δὲν χρειάζεται νὰ φύγουν, ἀλλὰ ἔδωκε ἐντολὴ στοὺς μαθητές του νὰ τοὺς προσφέρουν τροφή. Οἱ μαθηταὶ διαμαρτυρήθηκαν πὼς δὲν εἶχαν παρὰ μόνον πέντε ψωμιὰ καὶ δύο ψάρια. Τότε ὁ Χριστὸς ζήτησε νὰ τοῦ τὰ δώσουν. Ἀμέσως διέταξε τοὺς ἀνθρώπους νὰ καθίσουν στὸ χορτάρι κατὰ ὁμάδες. Ὕστερα, παίρνοντας τὰ πέντε ψωμιὰ καὶ τὰ δύο ψάρια καὶ ὑψώνοντας τὰ μάτια του στὸν οὐρανό, τὰ εὐλόγησε, τὰ ἔκοψε σὲ κομμάτια καὶ τὰ ἔδωκε στοὺς μαθητές του νὰ τὰ μοιράσουν στοὺς ἀνθρώπους. Ἔτσι ἔφαγαν καὶ χόρτασαν ὅλοι ὅσοι ἦταν ἐκεῖ, πέντε χιλιάδες ἄνδρες, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά. Κι ἀφοῦ χόρτασαν ὅλοι περίσσεψαν καὶ δώδεκα κοφίνια γεμάτα μὲ ψωμιά. Read more »

Η  ΤΙΜΙΑ  ΚΑΡΑ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑ  ΠΕΤΡΑΝΑ

Η  ΤΙΜΙΑ  ΚΑΡΑ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΣΤΑ  ΠΕΤΡΑΝΑ

 

Ανακοινώνεται ότι η Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευθερίου, που φυλάσσεται στην Ιερά Μητρόπολη Ελασσώνος, θα αφιχθεί το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό Γενέσιου της Θεοτόκου Πετρανών, όπου και θα τελούνται οι εξής ιερές ακολουθίες Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ – 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ

Δ΄  ΟΙΚΟΥΜ.  ΣΥΝΟΔΟΥ

(Ματθ. 5, 14-19 )

 

Στά χαρακτηριστικά τῶν ἀληθινῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἀναφέρεται ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Εἶναι ἀπό τήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου καί μέ ἁπλές ἀλλά δυνατές εἰκόνες θυμίζει στόν ἀκροατή τόσο τά θεωρητικά ὅσο καί τά πρακτικά του καθήκοντα. Διαβάζεται σήμερα αὐτή ἡ περικοπή, γιατί σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη τῶν Πατέρων πού συγκρότησαν τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (451 μ.Χ. στή Χαλκηδόνα), καί διετράνωσαν τήν ὀρθόδοξη πίστη, ὅτι ὁ Χριστός ὑπῆρξε τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, χωρίς ἁμαρτία. Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στάθηκαν μέ λόγια καί ἔργα ἀληθινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Read more »

Εορτή Αγ. Κυριακής Σερβίων

Τα  Σέρβια  εορτάζουν

την  πολιούχο  τους  Αγία  Κυριακή

 

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 εορτάζει η πολιούχος και έφορος των Σερβίων Αγία Κυριακή. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτθ. θ΄ 1-8)

 

Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου ἀδερφοί, σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ἀκούσαμε, βρίσκεται στὴν Καπερναούμ, στὴν πόλη του, ὅπως τὴ χαρακτηρίζει ὁ εὐαγγελιστής. Καὶ εἶναι δική του ἡ πόλη τῆς Καπερναοὺμ γιατί εἶναι τὸ κέντρο τῆς δράσης του στὴ Γαλιλαία. Ἐκεῖ, στὴ λίμνη τῆς Γενησαρὲτ, καλεῖ τοὺς πρώτους μαθητές του, ἐκεῖ κάνει τὰ περισσότερα θαύματα, ἐκεῖ κηρύττει λόγο σωτηρίας. Read more »

Ονομαστήρια του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου

Ονομαστήρια  του  Σεβασμιώτατου

Μητροπολίτη  Σερβίων  &  Κοζάνης  κ.  Παύλου

 

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 29η Ιουνίου τρ. ε., εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλος άγει τα σεπτά του ονομαστήρια.

Οι πανηγυρικές ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στον Ιερό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου ως εξής: Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτθ. η΄ 28 – θ΄ 1)

 

Γιά τή θεραπεία δύο δαιμονισμένων ἀνθρώπων μᾶς μίλησε σήμερα τό Ἱερό Εὐαγγέλιο. Στήν ἀνατολική ὄχθη τῆς λίμνης Γεννησαρέτ ὑπῆρχε μιά πόλη πού λεγόταν Γέργεσα. Οἱ ἄνθρωποι τῆς πόλεως αὐτῆς ἦταν βυθισμένοι στήν ὕλη καί στήν παρανομία. Μιά εἰκόνα τῶν ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἦταν οἱ δύο δαιμονισμένοι, «Χαλεποί λίαν», πού δέν ἔμεναν μέσα στήν πόλη, ἔμεναν ἔξω, στά μνήματα καί κανένας δέν τολμοῦσε νά περάσει ἀπό τό μέρος ἐκεῖ. Ἦταν ἐπικίνδυνοι, ὁ φόβος καί ὁ τρόμος. Ἐκεῖ ὁ Χριστός μέ τούς μαθητές του ἀποβιβάστηκε ἀπό τό πλοιάριο καί ἀμέσως οἱ δαιμονισμένοι τρόμαξαν. Μόλις εἶδαν τόν Χριστό τά πονηρά πνεύματα, φώναξαν δυνατά: «Τί ἡμῖν καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ; ἦρθες ὧδε πρό καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;». «Ποιά σχέση ὑπάρχει μεταξύ μας Ἰησοῦ, υἱέ τοῦ Θεοῦ; Σύ εἶσαι υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἐμεῖς ἀκάθαρτα πνεύματα. Γνωρίζουμε ὅτι στήν παγκόσμια κρίση θά τιμωρηθοῦμε. Σέ παρακαλοῦμε μή μᾶς τιμωρήσεις ἀπό τώρα.» Πρόβλεψαν οἱ δαίμονες ὅτι ὁ Κύριος θά τούς ἐξεδίωκε. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόμου) – 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

– Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόμου & Βαπτιστοῦ –

(Λκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80)

 

Στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γνωρίζουμε ὅτι ὡς ἡμέρα μνήμης ἑνὸς Ἁγίου ἑορτάζουμε τὴν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, ἀφοῦ αὐτὴν θεωροῦμε ὡς γενέθλιο ἡμέρα στὴν Οὐράνιο Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅμως μέσα στήν Ἐκκλησία ἑορτάζουμε καὶ τρία γενέθλια: Τὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου μας, τῆς Θεοτόκου Μητέρας Του καὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός· τὰ τρία αὐτὰ πρόσωπα εἶναι τὰ ἐξόχως σημαντικὰ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας. Ἐπιπλέον στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν μόνο δύο σημαντικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς τὰ ἀναγγέλλει μέσω τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Καὶ αὐτὰ εἶναι ἡ Γέννηση τοῦ Προαιώνιου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ κατὰ σάρκα καὶ ἡ γέννηση τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ μείζονος «ἐν γεννητοῖς γυναικῶν», σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου μας. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτθ. στ΄, 22-33)

 

Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας τοῦ Χριστοῦ καί ἔχει ὡς κεντρικό θέμα τήν ἀγωνιώδη μέριμνα τῶν ἀνθρώπων γιά τή ζωή, ἔναντι τῆς ὁποίας ὑπογραμμίζει τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Εὔλογα ὅμως ἀκούγοντας αὐτά, θά διερωτηθεῖ κανείς: Μήπως ἔτσι καταδικάζεται ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά φροντίσει γιά τόν ἑαυτό του καί τήν οἰκογένειά του; Θά ἦταν παρανόηση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ νά ὑποστηρίξει κανείς κάτι τέτοιο. Ἡ φροντίδα γιά τή ζωή δέν ἀπορρέει μόνο ἀπό τή στοιχειώδη λογική, ἀλλ’ ἀποτελεῖ καί προσταγή τοῦ Θεοῦ. Read more »

Εορτή της εκ Σερβίων Αγίας Θεοδώρας

Ανακοίνωση Εορτής της εκ Σερβίων Αγίας Θεοδώρας

 

Ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 εορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων της Αγίας Θεοδώρας, της καταγόμενης από τα Σέρβια Βασίλισσας της Άρτας.
Οι ιερές ακολουθίες θα τελεσθούν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Κυριακής Σερβίων, όπου θα εκτίθεται προς προσκύνηση και τίμιο λείψανο της Αγίας:

Σάββατο 9 Ιουνίου, ώρα 7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.

Κυριακή 10 Ιουνίου, ώρα 7.00 π.μ.: Όρθρος, Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο και χειροτονία Πρεσβυτέρου, ιερουργούντων των Σεβασμ. Μητροπολιτών Ελασσώνος κ. Χαρίτωνος και του Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου.

 

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10