ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

– Ἰωάννου τῆς Κλίμακος –

Μρκ. θ, 17-31

 

Ταυτόχρονα μὲ τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου στὸ ὅρος Θαβώρ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Ἰησοῦς ἔχει πάρει τρεῖς ἀπὸ τοὺς μαθητές Του καὶ μεταμορφώνεται «ἔμπροσθεν αὐτῶν», στὴν Κοιλάδα τοῦ ὅρους ἕνας πατέρας ἀπελπισμένος ζητᾶ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου νὰ θεραπεύσουν τὸ δαιμονισμένο παιδί του. Ὅμως παρὰ τὶς προσπάθειες τῶν μαθητῶν στὸ τέλος «οὐκ ἴσχυσαν». Τὴν ἴδια στιγμή, λοιπόν, ποὺ ὁ Κύριος μεταμορφώνεται «ἔμπροσθεν τῶν μαθητῶν Του» καὶ ζοῦν τὸ θαῦμα, οἱ ὑπόλοιποι μαθητές Του στὴν κοιλάδα τοῦ ὅρους Θαβὼρ ἐν τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ Κυρίου τους ἀδυνατοῦν νὰ προσφέρουν τὴν θεραπεία. Ἑπομένως τὸ θαῦμα στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένο μὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου. Εἶναι δηλαδὴ σημεῖο καὶ ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας καὶ διενεργεῖται εἴτε πρὸς χάριν τῶν ἀνθρώπων διαμέσου τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου εἴτε οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ἁπλὰ γίνονται δέκτες τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Read more »

Απολογισμός 2017 Κληροδοτήματος Ελένης-Νικολάου Μπαλού

Απολογισμός Κληροδοτήματος 2017

Απολογισμός 2017 Κληροδοτήματος Χατζηδάκη

Απολογισμός Κληροδοτήματος 2017

Απολογισμός 2017 Δρίζειου Κληροδοτήματος

Απολογισμός Κληροδοτήματος 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

– τῆς Σταυροπροσκυνήσεως –

(Μρκ. η΄34 – θ΄1)

 

Ἀδελφοί, στὴ μέση της Μεγάλης Σαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὴ γιορτὴ τῆς Σταυροπροσκύνησης. Ἀκολουθεῖ ἐορτολογικὰ ἡ Ἐκκλησία τὴν πρακτική τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐνόψει τῆς δίωξής του, τῆς καταδίκης του καὶ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου του, ἀπευθύνει πρὸς τοὺς μαθητές του καὶ τὸ λαὸ ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσε λόγο σκληρό, ἀλλὰ ἀληθινό. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο: Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) – 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

(Μαρκ. β΄ 1-12)

 

Ἡ φράση τοῦ Ἰησοῦ «ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» ἀπευθύνεται στὸν παράλυτο, ποὺ τοῦ φέρνουν μπροστά του σὲ κάποιο σπίτι στὴν Καπερναούμ, ὅπως μᾶς διηγεῖται τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Κάνει ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ λόγια αὐτὰ ἀπευθύνονται σὲ ἕναν ἄνθρωπο σωματικὰ ἀσθενῆ. Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ τοῦ Ἰησοῦ στὶς ἁμαρτίες φανερώνει τὸ δεσμὸ ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ ἁμαρτίας καὶ ἀρρώστιας. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ A΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) – 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  A΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(τῆς  Ὀρθοδοξίας)

(Ἰω. α΄ 44-52)

 

«Ἐκεῖνο τὸν καιρό, θέλησε ὁ Ἰησοῦς νὰ περάση στὴ Γαλιλαία· ἐκεῖ βρίσκει τὸν Φίλιππο καὶ τοῦ λέγει· Ἀκολούθησέ με. Ἦταν ὁ Φίλιππος ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδά, ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Ἀνδρέα  καὶ τοῦ Πέτρου. Βρίσκει ὁ Φίλιππος τὸ Ναθαναὴλ καὶ τοῦ λέγει· Αὐτὸν ποὺ ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς στὸ νόμο καὶ οἱ προφῆτες, τὸν βρήκαμε· εἶναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ γιός τοῦ Ἰωσήφ ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπε σ᾽ αὐτὸν ὁ Ναθαναήλ· Ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ μπορεῖ νὰ βγῆ κάτι καλό; Λέγει σ᾽αὐτὸν ὁ Φίλιππος· Ἔλα καὶ δές. Εἶδε ὁ Ἰησοῦς τὸ Ναθαναὴλ νὰ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει σ᾽ αὐτόν· Ἰδὲς ἕνα ἀληθινὸ Ἰσραηλίτη, στὸν ὁποῖο δὲν ὑπάρχει δόλος. Λέγει σ᾽ αὐτὸν ὁ Ναθαναήλ· Ἀπὸ ποῦ μὲ γνωρίζεις; Ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε σ᾽ αὐτόν· Προτοῦ νὰ σὲ φωνάξη ὁ Φίλιππος, ὅταν ἤσουν κάτω ἀπὸ τὴ συκιᾶ ἐγὼ σὲ εἶδα. Ἀποκρίθηκε ὁ Ναθαναὴλ καὶ εἶπε σ᾽αὐτόν· Ραββί, ἐσὺ εἶσαι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἐσὺ εἶσαι ὁ Βασιλιὰς τοῦ ᾽Ισραήλ. Ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε σ᾽ αὐτόν· Διότι εἶπα σὲ σένα, ὅτι σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ τὴ συκιᾶ, πιστεύεις; θὰ δῆς ἀκόμα μεγαλύτερα ἀπ᾽ αὐτά. Καὶ λέγει σ᾽ αὐτόν· Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ἀπὸ τώρα θὰ δῆτε τὸν οὐρανὸ ἀνοιχτό, καὶ τοὺς ἀγγέλους  τοῦ  Θεοῦ  νὰ  ἀνεβαίνουν  καὶ    νὰ   κατεβαίνουν ἐπάνω στὸν Υἱὸ τοῦ ἀνθρώπου». Read more »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2018 ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

 

Κυριακή  τῆς  Τυρινῆς  18-2-2018,  ὥρα 6.00 μ.μ.

Ι­Ε­ΡΟΣ  ΝΑ­ΟΣ  Α­ΓΙ­ΩΝ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΚΑΙ  Ε­ΛΕ­ΝΗΣ

Ὁ­μι­λη­τής:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος. Read more »

Εορτή της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας

Εορτή  της  Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας

 

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι η Εορτή της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας μεταφέρεται την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ – 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΤΥΡΙΝΗΣ

 (Μτθ. στ΄ 14-21)

 

Ἀγαπητοί χριστιανοί,

Βρισκόμαστε στὸ κατώφλι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀνοίγεται μπροστὰ μας τὸ «στάδιο τῶν ἀρετῶν», στὸ ὁποῖο ὁ ὑμνωδὸς τῆς Ἐκκλησίας μᾶς καλεῖ νὰ εἰσέλθουμε «ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα». Ταυτόχρονα, μὲ τὸ συναξάρι τῆς ἡμέρας, θυμόμαστε τὴν ἐξορία τοῦ Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν Παράδεισο, καὶ ἀπὸ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα διδασκόμαστε τὸν τρόπο τῆς ἀληθινῆς νηστείας. Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10