ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ – 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΕ΄  ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. ιθ΄ 1-10)

 

Ἡ ἱστορία τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου εἶναι ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά γεγονότα τοῦ δημόσιου ἔργου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκδηλώνεται ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀρχιτελώνη νά δεῖ τόν Ἰησοῦ, ἡ ἐπιθυμία του νά μπεῖ στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ μυστικός διάλογος ἀνάμεσα στή ματιά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ζακχαίου πάνω στό δέντρο, ἡ αὐθόρμητη καί ἔμπρακτη μετάνοια τοῦ ἀρχιτελώνη, ἡ διακήρυξη τοῦ Σωτήρα ὅτι τήν ἡμέρα ἐκείνη «σωτηρία γένετο» στό σπίτι τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅλα τοῦτα τά περιστατικά τῆς ἱστορίας τοῦ Ζακχαίου εἶναι ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά καί τά πιό γνωστά. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ – 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΑ  ΦΩΤΑ

(Μτ. δ΄, 12-17)

 

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα σήμερα, ἀγαπητοὶ χριστιανοί, Κυριακὴ μετὰ τὴ μεγάλη γιορτὴ τῶν Θεοφανείων, τότε ποὺ στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ φανερώθηκε ἡ Ἁγία Τριάδα τὴ στιγμὴ τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Ὁ Ἰωάννης, ἀφοῦ προετοίμασε τὸ δρόμο γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία μὲ τὸ κήρυγμά του γιὰ μετάνοια εἶναι ἕτοιμος νὰ παραδώσει τὴ θέση του στὸν Κύριο. Ὅμως, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἐλέγχει, ὡς προφήτης, τὴ ζωὴ τοῦ ἄρχοντα Ἡρώδη Ἀντύπα, ποὺ πῆρε παράνομα τὴ γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του, τὴν Ἡρωδιάδα. Γι’ αὐτὸ συλλαμβάνεται καὶ φυλακίζεται. Ἀργότερα μὲ ἀπαίτηση τῆς Ἡρωδιάδας καὶ ἐντολὴ τοῦ Ἡρώδη ἀποκεφαλίζεται. Read more »

Εορτασμός των Αγίων Θεοφανείων

Ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλος, με την ευκαιρία του εορτασμού των Αγίων Θεοφανείων, θα ιερουργήσει ως εξής:
Ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλος, με την ευκαιρία του εορτασμού των Αγίων Θεοφανείων, θα ιερουργήσει ως εξής:

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου:

9:00 π.μ.: Μεγάλο Αγιασμό στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Λυγερής.

Σάββατο 6 Ιανουαρίου:

7.00 π.μ.: Όρθρο και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου.

10.30 π.μ.: Μεγάλο Αγιασμό των υδάτων στην Πλατεία Νίκης.

12.00 μ. : Μεγάλο Αγιασμό των υδάτων στη Λίμνη Πολυφύτου (Ναυτικό Όμιλο Κοζάνης).

Από την Ιερά Μητρόπολη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ – 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΥΝΑΞΙΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

(Ἰω. α΄, 29-34)

 

Ἀδελφοί, ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ἑπόμενη τῆς δεσποτικῆς γιορτῆς τῶν Θεοφανείων, εἶναι ἀφιερωμένη στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο καὶ Βαπτιστὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ σύναξη τῶν πιστῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Προδρόμου. Εἶναι ἀρχαία πράξη τῆς Ἐκκλησίας αὐτή: τὴν ἑπομένη τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν νὰ ποιεῖ συνάξεις γιὰ νὰ τιμήσει τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ ἔπαιξαν πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴ δεσποτικὴ γιορτὴ ποὺ προηγήθηκε. Τὴν ἑπομένη λ.χ. τῶν Χριστουγέννων ποιεῖ σύναξη γιὰ τὴν Παναγία. Σήμερα ποιεῖ σύναξη γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο.  Read more »

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Επι Τω Νέω Έτει 2018

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ποιμαντορικη  Εγκυκλιος

επι  τῳ  Νεῳ  Ετει  2018

 

«Ὁ πάσης δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνη τούς Βασιλεῖς καί τήν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καί σώσον ἡμᾶς».

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, φιλόχριστε καί φιλάγιε λαέ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ γῆ ὁλόκληρος σείεται ἀπό εὐχές γιά τήν ἀνατολή τοῦ νέου χρόνου! Εὐχές, δῶρα, διασκεδάσεις, ταξίδια, ἐπισκέψεις συνθέτουν ὅλο τό σκηνικό τῆς ἡμέρας.

Βεβαίως, εἶναι ἕνα γεγονός, φεύγει ἕνας χρόνος μέ ὅσα αὐτός διέγραψε, δηλαδή: πράξεις θετικές ἤ ἀρνητικές, γεγονότα ὠφέλιμα ἤ δυσάρεστα γιά τόν ἄνθρωπο, λύπες ἤ χαρές, εὐχάριστα ἤ καί καταστροφικά. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΩΝ  ΦΩΤΩΝ

Μρκ. α΄, 1-8

 

Ἀποκαλυπτική φαίνεται στό βάθος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Τό περιεχόμενό της, οἱ ἀλήθειες καί ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖο αὐτές ἐκφράζονται, μᾶς ὁδηγοῦν στόν ἴδιο τό Θεό. Αὐτός εἶναι στήν πραγματικότητα ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δρᾶ καί ἐνεργεῖ. Read more »

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Επι Τη Εορτή Της Του Χριστού Γεννήσεως

ΠΑΥΛΟΣ

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες

καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ποιμαντορικη  Εγκυκλιοσ

Επι  τῃ  Εορτῃ  τησ  του  Χριστου  Γεννησεως

 

Χριστούγεννα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί!

Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, χάριν τοῦ ἀνθρώπου! Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα, ἔπεσαν στήν παγίδα τοῦ Διαβόλου, ἐξαπατήθησαν, ἐνῶ ὁ Δημιουργός καί Θεός μας τούς προδιέγραψε τό μέλλον τους, ὅτι δηλαδή θά γίνουν θεοί ἐάν τηρήσουν τίς ἐντολές Του. Δυστυχῶς ὅμως ἐκείνοι, τῇ προτροπῇ τοῦ Διαβόλου ὁ ὁποῖος διεστρέβλωσεν τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ, ἔλυσαν τόν κανόνα τῆς νηστείας, ἔλυσαν τόν κανόνα τῆς δοκιμασίας. Βιάστηκαν νά γίνουν θεοί! Καί ἀντ’ αὐτοῦ ἀπέθανον πνευματικῶς, τούς κατέκλυσεν ἡ ἁμαρτία, ἐσκοτίσθη ὁ νοῦς τους, χάθηκε ὁ κόσμος ἀπό μπροστά τους. Ἡ εἰρήνη, ἡ ὁποία βασίλευε σέ ὅλην τήν δημιουργία τοῦ Θεοῦ, διεσαλεύθη, τήν ἡρεμία καί τήν γαλήνη τήν διεδέχθη ἡ ταραχή καί ἡ ἀγριότης! Ἡ Εὔα ἦταν γιά τόν Ἀδάμ «ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων του καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός του». Μετά τήν ἀνυπακοή καί τήν περιφρόνηση τοῦ Θεοῦ ἡ Εὔα ὀνομάζεται περιφρονητικά «ἡ γυνή». Ἔτσι σημειώνει ἡ Ἁγία Γραφή. Προορισμός τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἡ θέωσις, ἐάν τηροῦσε ἐπ’ ἀκριβῶς τήν διδαχή τοῦ Δημιουργοῦ. Τώρα, μετά τό σφιχταγκάλιασμα μέ τόν Διάβολο, τί; Δυστυχῶς, ὁ πνευματικός θάνατος! Ἡ ἔξοδος τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ. Αὐτό σημαίνει παράδεισος. Κάθε ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό διακόπτεται, ὄχι γιατί ἐπεβλήθη ἀπό τόν Θεό ἀλλά διότι ὁ ἄνθρωπος τό ἐπεδίωξε. Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα. Read more »

Κάλαντα Χριστουγέννων στο Επισκοπείο Κοζάνης και Πρόγραμμα Θείων Λειτουργιών. Τέλεση δεύτερης Θείας Λειτουργίας των Χριστουγέννων

Εν όψει της επερχόμενης μεγάλης εορτής της του Χριστού Γεννήσεως η Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης ανακοινώνει τα εξής:

1. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος θα δέχεται επισκέψεις για τις ευχές και τα κάλαντα των Χριστουγέννων την Παρασκευή 22α Δεκεμβρίου, από τις 10.00 π.μ., στο ιστορικό Επισκοπείο Κοζάνης.

2. Την Κυριακή 24η Δεκεμβρίου θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός των Χριστουγέννων, χοροστατούντος του Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στις 5.00 μ.μ..

3. Την ημέρα των Χριστουγέννων, Δευτέρα 25η Δεκεμβρίου, ο Μητροπολίτης θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου (5.00-8.00 π.μ.).

Τα Χριστούγεννα, επίσης, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης θα τελεστεί και δεύτερη Θεία Λειτουργία (9.30-10.30 π.μ.).

4. Την Τρίτη 26η Δεκεμβρίου ο Μητροπολίτης θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Κυριακής Σερβίων.

5. Την Τετάρτη 27η Δεκεμβρίου ο Μητροπολίτης κ. Παύλος θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βελβενδού.

Από την Ιερά Μητρόπολη

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για όλα τα παιδιά από την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης

«Δεύτε ίδωμεν πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός……»

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για όλα τα παιδιά

από την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης

το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017, 6:30 μ.μ., στον «Φίλιππο»

 

Η αυλαία ανοίγει!

Το πιάνο, το τουμπερλέκι κι η λύρα πήραν θέση πάνω στη σκηνή, μπροστά από το στολισμένο δέντρο με τα πεφταστέρια και τα σπίτια της πόλης.

Περιμένουν τους μικρούς μουσικούς αλλά και τους μεγάλους. Τις άγουρες φωνές των παιδιών, αλλά και τη φωνή του ψάλτη που δοξάζει ταπεινά κάθε μέρα τον Θεό.

Την λύρα και τις εφηβικές φωνές που δεν ξεχνούν τα κάλαντα από τις χαμένες πατρίδες, αλλά και τη φωνή της σοπράνο που υμνεί τον Θεό με Schubert και Handel.

Ο Θεός της αγάπης θα΄ρθει και φέτος.

Τα παιδιά των κατηχητικών μας το θυμίζουν με κείμενα, τραγούδια, κάλαντα, ποιήματα.

Ένα τουμπερλέκι ακούγεται, αναμμένα φαναράκια φωτίζουν την σκηνή, κουδουνάκια θυμίζουν  ότι στις γιορτές γινόμαστε παιδιά.

Καθηγήτριες της μουσικής και του λόγου έσκυψαν τρυφερά και με περισσή φροντίδα πάνω στα παιδιά , ώστε να στηθεί

ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Μια γιορτή κάλεσμα για όλους, ανοιχτή σε όλους.

«Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτει….» ακούγεται κάπου στο βάθος η φωνή του Νίκου Ξυλούρη να ψάλει….

Και η αυλαία κλείνει…..

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ,

Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης.

«ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» μας μεταφέρει η κ. Χρυσάνθη Καραγιαννίδου,  καθηγήτρια φιλόλογος.

Συμμετέχουν:

– η σοπράνο κ. Άννα Παπαδοπούλου, στο πιάνο ο κ. Δίκος Γεώργιος

–  4 λύρες και η χορωδία του 4ου ΓΕΛ Κοζάνης

– οι Ταξιδευτές του θεάτρου με την κυρία τους κ. Γκουτζιαμάνη Γιάννα, καθηγήτρια φιλόλογο

– η παιδική χορωδία των κατηχητικών τις Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης, με την επιμέλεια της καθηγήτριας μουσικής κ. Σοφίας Ρούσα.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.

 

Από την Ιερά Μητρόπολη

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(Μτθ. α΄, 1-25)

 

Κυριακὴ «πρὸ  τῆς Χριστοῦ γεννήσεως» ἡ σημερινὴ καὶ γι’ αὐτὸ, σύμφωνα μὲ τὸ συναξάριο τῆς ἡμέρας, θυμόμαστε λειτουργικὰ ὅλους τους προπάτορες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὅσους εὐαρέστησαν τὸ Θεὸ ἀπὸ τὸν Ἀδὰμ μέχρι καὶ τὸν Ἰωσὴφ τὸ μνήστορα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Read more »

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10