Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2020’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρκ. β΄ 1-12)   Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Ὅπως μᾶς λέγει τὸ ἅγιο καὶ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, ὕστερα ἀπὸ μία περιοδεία του, ξαναγύρισε στὴν Καπερναούμ. Ὅταν ἔμαθαν οἱ ἄνθρωποι ὅτι βρίσκεται σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ σπίτια τῆς πόλεως, συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ τόσοι πολλοί, ὥστε νὰ μὴν χωροῦν ὅλοι μέσα, ἀλλὰ ἔμειναν στριμωγμένοι […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰω. α΄ 44-52)   «Ἐκεῖνο τὸν καιρό, θέλησε ὁ Ἰησοῦς νὰ περάση στὴ Γαλιλαία· ἐκεῖ βρίσκει τὸν Φίλιππο καὶ τοῦ λέγει· Ἀκολούθησέ με. Ἦταν ὁ Φίλιππος ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδά, ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Ἀνδρέα  καὶ τοῦ Πέτρου. Βρίσκει ὁ Φίλιππος τὸ Ναθαναὴλ καὶ τοῦ λέγει· Αὐτὸν ποὺ ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς στὸ νόμο […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ – 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΤΥΡΙΝΗΣ (Μτθ. στ΄ 14-21)   «Θησαυρίζετε δέ ὑμῖν θησαυρούς ἐν Οὐρανῷ». Εἰσερχόμεθα μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ στὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Σὲ μιὰ ἐκκλησιαστικὴ περίοδο, τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀφιερώσουμε στὸ Θεό. Σὲ μιὰ ἐποχὴ προσοχῆς, προσευχῆς, νηστείας, ψυχικῆς ἀναγεννήσεως, ἀνατάσεως, σὲ μιὰ περίοδο ψυχικοῦ καθαρμοῦ καὶ καλύτερης χριστιανικῆς ζωῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΑΠΟΚΡΕΩ (Μτθ. κε΄ 31-46)   Ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ κρίση, γιὰ τὰ ὁποῖα ὁμιλεῖ τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, εἶναι ἡ πράξη τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία καταξιώνεται ἡ διδαχὴ τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ βίος τῶν πιστῶν. Ἡ Ἐκκλησία ἐπισφραγίζει τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως μὲ τὴν προσδοκία […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ – 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΑΣΩΤΟΥ (Λκ. ιε΄ 11-32)   Ἡ δεύτερη Κυριακή τοῦ Τριωδίου εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἐπίσης καταπληκτική καί διδακτική παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ (Λκ.15,11-32). Οἱ Πατέρες ὅρισαν νά εἶναι ἀφιερωμένη ἡ Κυριακή αὐτή στήν συγκεκριμένη παραβολή τοῦ Κυρίου, γιά νά τονισθεῖ στούς πιστούς ἡ ἀπύθμενη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί τό πλούσιο ἔλεος […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ – 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΕΛΩΝΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λκ. ιη΄ 10-14)   Ἀρχίζει σήμερα, ἀγαπητοί χριστιανοί, τό Τριώδιο. Εἶναι ἡ περίοδος ἀπό σήμερα μέχρι τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα. Γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς εἶναι καιρός προσευχῆς, μετάνοιας καί ἄσκησης. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει κατάλληλα γιά νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε τά μεγάλα γεγονότα τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. […]

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η  ΥΠΑΠΑΝΤΗ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ (Λκ. β΄ 22-40)   Ἀγαπητοί ἀδελφοί, πιστοί τηρητές τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου ὁ Ἰωσήφ καί ἡ Παρθένος Μαρία, μέ τή συμπλήρωση σαράντα ἡμερῶν ἀπό τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ, ἔρχονται στά Ἱεροσόλυμα καί προσφέρουν στό Ναό τό νεογέννητο βρέφος. Ἐκεῖ τούς ὑποδέχεται ὁ γέρων ἱερεύς Συμεών, στόν ὁποῖο τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶχε ἀποκαλύψει: […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ – 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΕ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιθ΄ 1-10)   Ἡ ἱστορία τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου εἶναι ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά γεγονότα τοῦ δημόσιου ἔργου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκδηλώνεται ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀρχιτελώνη νά δεῖ τόν Ἰησοῦ, ἡ ἐπιθυμία του νά μπεῖ στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ μυστικός διάλογος ἀνάμεσα στή ματιά τοῦ Ἰησοῦ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΒ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ζ΄ 12-19)   Καθώς ὁ Ἰησοῦς ἔμπαινε σ΄ ἕνα χωριό, ἀκούσαμε στό σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τόν συνάντησαν δέκα λεπροί καί στάθηκαν μακριά. Δέν τολμοῦσαν νά πλησιάσουν κανέναν γιατί ἡ ἀσθένειά τους ἦταν μεταδοτική καί ὁ νόμος τό ἀπαγόρευε. Ἔπρεπε λοιπόν, σύμφωνα μέ τό νόμο, νά ζοῦν ἀπομονωμένοι ἀπό τό […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ – 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΑ  ΦΩΤΑ (Μτθ. δ΄ 12-17)   «Λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» Ἡ ἡμέρα τῆς βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὀνομάσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία μας «ἡμέρα τῶν Φώτων» γιά τρεῖς κυρίως λόγους: Πρῶτον, γιατί ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος μέ τή διδασκαλία του ἐφώτισε τό γένος […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10