Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2020’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΑΠΟΚΡΕΩ (Μτθ. κε΄ 31-46)   Ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ κρίση, γιὰ τὰ ὁποῖα ὁμιλεῖ τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, εἶναι ἡ πράξη τοῦ Θεοῦ, στὴν ὁποία καταξιώνεται ἡ διδαχὴ τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ βίος τῶν πιστῶν. Ἡ Ἐκκλησία ἐπισφραγίζει τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως μὲ τὴν προσδοκία […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ – 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΑΣΩΤΟΥ (Λκ. ιε΄ 11-32)   Ἡ δεύτερη Κυριακή τοῦ Τριωδίου εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἐπίσης καταπληκτική καί διδακτική παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ (Λκ.15,11-32). Οἱ Πατέρες ὅρισαν νά εἶναι ἀφιερωμένη ἡ Κυριακή αὐτή στήν συγκεκριμένη παραβολή τοῦ Κυρίου, γιά νά τονισθεῖ στούς πιστούς ἡ ἀπύθμενη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί τό πλούσιο ἔλεος […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ – 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΕΛΩΝΟΥ  ΚΑΙ  ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λκ. ιη΄ 10-14)   Ἀρχίζει σήμερα, ἀγαπητοί χριστιανοί, τό Τριώδιο. Εἶναι ἡ περίοδος ἀπό σήμερα μέχρι τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα. Γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς εἶναι καιρός προσευχῆς, μετάνοιας καί ἄσκησης. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει κατάλληλα γιά νά ἀξιωθοῦμε νά ἑορτάσουμε τά μεγάλα γεγονότα τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. […]

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η  ΥΠΑΠΑΝΤΗ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ (Λκ. β΄ 22-40)   Ἀγαπητοί ἀδελφοί, πιστοί τηρητές τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου ὁ Ἰωσήφ καί ἡ Παρθένος Μαρία, μέ τή συμπλήρωση σαράντα ἡμερῶν ἀπό τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ, ἔρχονται στά Ἱεροσόλυμα καί προσφέρουν στό Ναό τό νεογέννητο βρέφος. Ἐκεῖ τούς ὑποδέχεται ὁ γέρων ἱερεύς Συμεών, στόν ὁποῖο τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶχε ἀποκαλύψει: […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ – 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΕ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιθ΄ 1-10)   Ἡ ἱστορία τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου εἶναι ἀπό τά πιό χαρακτηριστικά γεγονότα τοῦ δημόσιου ἔργου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκδηλώνεται ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀρχιτελώνη νά δεῖ τόν Ἰησοῦ, ἡ ἐπιθυμία του νά μπεῖ στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ μυστικός διάλογος ἀνάμεσα στή ματιά τοῦ Ἰησοῦ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΒ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ζ΄ 12-19)   Καθώς ὁ Ἰησοῦς ἔμπαινε σ΄ ἕνα χωριό, ἀκούσαμε στό σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τόν συνάντησαν δέκα λεπροί καί στάθηκαν μακριά. Δέν τολμοῦσαν νά πλησιάσουν κανέναν γιατί ἡ ἀσθένειά τους ἦταν μεταδοτική καί ὁ νόμος τό ἀπαγόρευε. Ἔπρεπε λοιπόν, σύμφωνα μέ τό νόμο, νά ζοῦν ἀπομονωμένοι ἀπό τό […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ – 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΑ  ΦΩΤΑ (Μτθ. δ΄ 12-17)   «Λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» Ἡ ἡμέρα τῆς βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὀνομάσθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία μας «ἡμέρα τῶν Φώτων» γιά τρεῖς κυρίως λόγους: Πρῶτον, γιατί ἀνέτειλε ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος μέ τή διδασκαλία του ἐφώτισε τό γένος […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10