Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2018’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ 318 ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ – 20 ΜΑΪΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  318  ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰω. ιζ΄, 1-13)    «Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἀφοῦ σήκωσε τὰ μάτια του ὁ Ἰησοῦς στὸν οὐρανό, εἶπε· Πατέρα, ἦλθε ἡ ὥρα· δόξασε τὸν Υἱόν σου, γιὰ νὰ δοξάση καὶ ὁ Υἱός σου ἐσένα, ἐπειδὴ ἔδωσες σ᾽αὐτὸν ἐξουσία ἐπάνω σὲ κάθε ἄνθρωπο, γιὰ νὰ δώση σ᾽αὐτοὺς ποὺ τοῦ ἔχεις δώσει τὴν αἰώνια ζωή. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰώνια ζωή, τὸ νὰ γνωρίζουν ἐσένα τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεὸ καὶ αὐτὸν ποὺ ἔστειλες, τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἐγὼ σὲ δόξασα ἐπάνω […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ – 13 ΜΑΪΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΤΥΦΛΟΥ (Ἰω. 9, 1-38)   Δὲν εἶναι τόσο ἡ θεραπεία τοῦ «ἐκ γενετῆς τυφλοῦ», ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ποὺ μᾶς ἐντυπωσιάζει στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ διήγηση, ὅσο ἡ προσπάθεια τῶν Φαρισαίων νὰ ἀρνηθοῦν τό θαῦμα. Ἡ ἴαση  τοῦ τόσο γνωστοῦ στὴν Ἱερουσαλὴμ τυφλοῦ ἔχει συγκινήσει τὰ πλήθη, ὅμως οἱ Φαρισαῖοι ἀνησυχοῦν. Παρὰ τὴ θρησκευτικὴ μόρφωση καὶ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ – 6 ΜΑΪΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ἰω. 4, 5-42)   «Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν»     Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα στό «φρέαρ τοῦ Ἰακώβ» ὑπῆρξε ἀποφασιστικῆς σημασίας γιά τήν μετέπειτα ζωή τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας, ἡ ὁποία ἀπό τή στιγμή ἐκείνη ἐγκατέλειψε τά ἔργα τῆς ἁμαρτίας, ἔγινε […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ – 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (Ἰω. 5, 1 – 15)   Ἐνῶ οἱ ἡμέρες καὶ οἱ ἑβδομάδες περνοῦν καὶ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς λαμπρῆς καὶ πανεφρόσυνης ἡμέρας τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς ὡς μέλη τῆς ἀγίας Ἐκκλησίας συνεχίζουμε νὰ πανηγυρίζουμε καὶ νὰ ζοῦμε μέσα στὴν ἴδια ἀναστάσιμη χαρά. Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ θεμέλιο […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ – 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Μαρκ. ιε΄43 – ιστ΄8)   Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Πέρασαν ἤδη δύο ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς λαμπρῆς καὶ πανεφρόσυνης ἡμέρας τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Κι ἐμεῖς ὡς μέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας συνεχίζουμε νὰ πανηγυρίζουμε καὶ νὰ ζοῦμε μέσα στὴν ἴδια ἀναστάσιμη χαρά. Αὐτὸ τὸ ἀναστάσιμο πανηγύρι εἶναι πανηγύρι διαρκείας. Δὲν εἶναι μόνον […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (τοῦ  Θωμᾶ) Ἰω. κ΄, 19-31   Κανένα ἀπό τά γεγονότα τῆς ἱστορίας δέν ἀμφισβητήθηκε ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅσο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μά καί κανένα ἀπό τά γεγονότα τῆς ἱστορίας δέ βεβαιώνεται ἀδιάσειστα, ὅσο πάλι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνο πού βεβαίωναν οἱ Ἀπόστολοι τό βράδι τῆς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ) – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τοῦ Εὐαγγελισμοῦ) (Λκ. α΄ 24-38)   Ἡ λειτουργικὴ παράδοση καὶ  ἡ ὀρθόδοξη πνευματικότητα τοποθετοῦν σὲ ἰδιαίτερη θέση τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Γι’ αὐτὸ σήμερα, ἂν καὶ βρισκόμαστε στὴν τελευταία Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, δὲν ψάλλεται  τίποτε ἀπὸ τὸ Τριώδιο καὶ δὲν φαίνεται πουθενὰ ὁ κατανυκτικὸς χαρακτήρας τῆς περιόδου αὐτῆς. Ἀντίθετα, ἡ σημερινὴ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ (Ἰω. 12, 1-18)   Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ πέρασε. Ἀπὸ σήμερα μπαίνουμε στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ὁ Χριστὸς πορεύεται πρὸς τὰ Ἅγια Πάθη Του καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Στὸ τέλος λοιπὸν τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς γιορτάζουμε δύο σημαντικὰ γεγονότα μὲ ξεχωριστὴ σημασία. Χθὲς τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – Ἰωάννου τῆς Κλίμακος – Μρκ. θ, 17-31   Ταυτόχρονα μὲ τὴν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου στὸ ὅρος Θαβώρ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Ἰησοῦς ἔχει πάρει τρεῖς ἀπὸ τοὺς μαθητές Του καὶ μεταμορφώνεται «ἔμπροσθεν αὐτῶν», στὴν Κοιλάδα τοῦ ὅρους ἕνας πατέρας ἀπελπισμένος ζητᾶ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου νὰ θεραπεύσουν τὸ δαιμονισμένο παιδί του. […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ – τῆς Σταυροπροσκυνήσεως – (Μρκ. η΄34 – θ΄1)   Ἀδελφοί, στὴ μέση της Μεγάλης Σαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὴ γιορτὴ τῆς Σταυροπροσκύνησης. Ἀκολουθεῖ ἐορτολογικὰ ἡ Ἐκκλησία τὴν πρακτική τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐνόψει τῆς δίωξής του, τῆς καταδίκης του καὶ τοῦ σταυρικοῦ θανάτου του, ἀπευθύνει πρὸς τοὺς μαθητές του καὶ τὸ λαὸ ποὺ […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10