Αναρτήσεις για ‘Εγκύκλιοι 2018’ Category

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Επί Τη Εορτή Της Πεντηκοστης

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ  ΕΟΡΤῌ  ΤΗΣ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.     Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε, χαίρετε ἐν Κυρίῳ. Τό Πάσχα εἶναι ἡ «κλητή καί ἁγία ἡμέρα», «ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν», «ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων», ἡ «βασιλίς καί κυρία». Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν, κατά τούς Πατέρας […]

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ 2018

ΠΑΥΛΟΣ  ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς, τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   «Ἰδού […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Επι Τω Νέω Έτει 2018

ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Ποιμαντορικη  Εγκυκλιος επι  τῳ  Νεῳ  Ετει  2018   «Ὁ πάσης δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10