Αναρτήσεις για ‘Εγκύκλιοι 2017’ Category

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Επι Τη Εορτή Της Του Χριστού Γεννήσεως

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ καί θεοφρούρητον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Ποιμαντορικη  Εγκυκλιοσ Επι  τῃ  Εορτῃ  τησ  του  Χριστου  Γεννησεως   Χριστούγεννα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί! Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, χάριν τοῦ ἀνθρώπου! Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Για Τον Έρανο Της Αγάπης

Ποιμαντορικη  Εγκυκλιοσ Για  τον  ΕΡΑΝΟ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε, Θεοσκέπαστε, φιλότιμε καί φιλάνθρωπε, Ἡ οἰκονομική κρίσις, χωρίς νά ἔχομεν τήν διάθεσιν νά σᾶς λυπήσομεν ἤ ἀπελπίσομεν, ὅλο καί περισσότερο βαθαίνει. Ἄλλωστε, γιά τούς ἀνθρώπους πού βιώνουν στίς καρδιές τους τόν Χριστόν ὡς λυτρωτή […]

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ 2017

ΠΑΥΛΟΣ  ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς, τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   «Αὕτη […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Ποιμαντορική  Εγκύκλιος Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Λαέ τοῦ Θεοῦ Εὐλογημένε, Ἡμέρα χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, σήμερα, ἡμέρα πνευματικῆς ἀναγεννήσεως, ἀναδημιουργίας καί ἀνακαινισμοῦ τοῦ πεπτοκώτος ἐξ αἰτίας τῆς ἀνυπακοῆς του ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος θέλησε νά γίνει Θεός χωρίς τόν Θεόν. Σήμερα «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριὴλ […]

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.   Χριστιανοί μου φιλέορτοι καί φιλάγιοι! Μέ τή Χάρη τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ, τίς εὐχές τῶν ἁγίων μας, ὅλως δέ ἰδιαιτέρως καί ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας μας, ἤδη ἔχουμε […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  &  ΚΟΖΑΝΗΣ Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ποιμαντορική  Ἐγκύκλιος ἐπί  τῶ  Νέῳ  Ἔτει  2016   Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,         Ἡ ἀνακύκλισις τοῦ χρόνου, οἱ αἰῶνες, τά ἔτη, οἱ μῆνες, οἱ ἡμέρες, οἱ ὥρες καί οἱ […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10