Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2014’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 14, 14-22) Ὁ χορτασμός τοῦ πεινασμένου λαοῦ στήν Παλαιστίνη, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀποτελοῦσε σημάδι μεσσιανικό: Αὐτός πού δίνει τροφή στά πλήθη καί μάλιστα μέ τρόπο ὑπερφυσικό δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Γι’ αὐτό καί τή στιγμή τοῦ συγκλονιστικοῦ πειρασμοῦ μετά τή βάπτιση λέγει ὁ σατανᾶς στό Χριστό: «Ἄν εἶσαι […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 9, 27-35) Δύο θαύματα μᾶς διηγεῖται ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί χριστιανοί, τή θεραπεία δύο τυφλῶν καί ἑνός δαιμονισμένου κωφάλαλου. Οἱ θεραπεῖες τυφλῶν πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς ἀλλά καί ὅλα τά θαύματά του ἀποτελοῦν «σημεῖα» τῆς μεσσιανικῆς ἐποχῆς καί τῆς νέας πραγματικότητας, κατά τήν ὁποία τά μάτια τῶν ἀνθρώπων ἀνοίγουν γιά […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 9, 1-8) Ὁ Χριστός, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, κατά τήν ἐπίγεια παρουσία του, ἀποκαλύπτει σταδιακά τή θεϊκή του φύση: Γεννιέται! Μάγοι καί ποιμένες σπεύδουν καί τόν προσκυνοῦν ἀφοῦ βλέπουν τό ἀστέρι νά τούς ὁδηγεῖ καί τούς ἀγγέλους νά τόν δοξολογοῦν. Σαραντίζει! Ὁ δίκαιος Συμεών ἀναγνωρίζει στό πρόσωπό του τόν ἀναμενόμενο Μεσσία καί […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ – 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ (Ματθ. 5, 14-19 ) Στά χαρακτηριστικά τῶν ἀληθινῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἀναφέρεται ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Εἶναι ἀπό τήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου καί μέ ἁπλές ἀλλά δυνατές εἰκόνες θυμίζει στόν ἀκροατή τόσο τά θεωρητικά ὅσο καί τά πρακτικά του καθήκοντα. Διαβάζεται σήμερα αὐτή ἡ περικοπή, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 8, 5-13)  «Κύριε, οὐκ εἰμι ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς» Ἀνώτερος ἀξιωματικὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ὁ ἑκατόνταρχος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, ἀδελφοὶ μου, ἔχοντας ἐξουσία καὶ κοινωνικὴ θέση, πλησίασε τόν Κύριο καὶ τοῦ ζήτησε μία χάρη. Εἶχε ἀκούσει γιὰ τόν Ἰησοῦ Χριστὸ, κατάλαβε τή θεϊκὴ Του προέλευση, πίστεψε ἀπόλυτα στὴ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων» (Ματθ. 16, 13-19)  Σήμερα, ἀδελφοί, ἑορτὴ τῶν ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, τῶν πρώτων καὶ κορυφαίων στὴν ὁμάδα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, εἶναι ἄξιο καὶ δίκαιο καὶ πρέπον νὰ σταθοῦμε πρῶτον μὲν στὴν διακήρυξη τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου «Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» δείχνοντας […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ  Βʹ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 4, 18-23) Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τὸ μεγαλύτερο καὶ σπουδαιότερο ἀπ’ ὅλα τὰ ἔργα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία εἶναι αὐτὸ ποὺ ἦλθε νὰ ἐπιτελέση ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς, ἡ σωτηρία δηλαδὴ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὴ ἡ σωτηρία ἐνδιαφέρει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἐπίσης δὲν ἔχει σχέση μὲ ἐφήμερες ἐπιδιώξεις, ἀλλὰ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ – 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΝΤΩΝ (Ματθ. 10,32-33, 37-38 & 19,27-30) Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,         Στὴ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ σημερινὴ Κυριακὴ ὀνομάζεται Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ εἶναι ἀφιερωμένη στὴ μνήμη ὅλων τῶν ἁγίων. Ἡ Ὀρθόδοξη αὐτὴ ἑορτὴ μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρίσουμε καλύτερα τοὺς ἁγίους καὶ νὰ κατανοήσουμε βαθύτερα τὴ σημασία ποὺ ἔχουν γιὰ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ – 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰω. 17, 1-13) Ἑορτάζοντας σήμερα τήν ἱερή μνήμη τῶν ἅγιων καί θεοφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ Ἐκκλησία ὅρισε νά διαβάζεται κατά τή θεία Λειτουργία ἡ εὐαγγελική περικοπή, πού εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀρχιερατικῆς, ὅπως ὀνομάζεται, προσευχῆς τοῦ Κυρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ – 25 ΜΑΪΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Ἰω. 9, 1-38) Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀναφέρεται στὴ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἔγινε ἀγώνας μεταξύ τοῦ πρώην τυφλοῦ καὶ τῶν Φαρισαίων. Ἕνας ἀγώνας, ὁ ὁποῖος συνεχίζεται ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια πάνω στὴ γῆ. Εἶναι ὁ πόλεμος καὶ ἡ διαμάχη μεταξὺ τῶν […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10