Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2014’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ – 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ Λουκ. ζ΄, 11-16 Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Μὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἡ μητέρα Ἐκκλησία μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ μάθουμε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ τὸν χριστιανικὸ τρόπο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ πένθους. Ἐπειδὴ ὁ θάνατος εἶναι τὸ πιὸ βέβαιο γεγονὸς στὸν ἀνθρώπινο βίο, ὅλοι σχεδὸν οἱ ἄνθρωποι δοκιμάζουν τὸν πόνο […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ – 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΛΟΥΚΑ Λουκ. στ΄, 31-36 Ἡ παραβολή τοῦ σπορέα, πού ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο στήν εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι ἡ πρώτη σέ μία σειρά παραβολῶν, πού ὅλες μαζί λέγονται παραβολές τῆς βασιλείας, γιατί κεντρικό τους θέμα εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν παραβολή αὐτή ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τό ἔργο τοῦ σπορέα […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΛΟΥΚΑ Λουκ. στ΄, 31-36 Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος ὁμιλεῖ, μέσα ἀπὸ τὴν περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ, γιὰ τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης. Καὶ ξεκινᾶ προτρέποντάς μας νὰ συμπεριφερόμαστε στοὺς συνανθρώπους μας ὅπως ἀκριβῶς ἐπιθυμοῦμε καὶ οἱ ἄλλοι νὰ συμπεριφέρονται πρὸς ἐμᾶς, δηλαδή μᾶς λέει ὅτι ἂν θέλουμε οἱ ἄνθρωποι νὰ μᾶς ἀγαπᾶνε, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ A΄ ΛΟΥΚΑ Λουκ. 5,1-11 «Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι ἀνήρ ἁμαρτωλός εἰμι Κύριε». Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Αὐτά τά λόγια εἶπε ὁ Πέτρος καθώς ἡ θεία δύναμη και ἡ θεία ἀκτινοβολία τόν ἔκαναν νά ὁμολογήσει αὐθόρμητα ὅτι εἶναι ἄνθρωπος ἁμαρτωλός. Ὀλέθριος καί καταστροφικός εἶναι ὁ ρόλος τῆς ἁμαρτίας στή ζωή μας. Ὕπουλα ἀπεργάζεται τή φθορά τῆς ψυχῆς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ – 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ (Μρ. 8,34 – 9,1)  Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐπέλεξε σήμερα, Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ τιμίου σταυροῦ, ἕνα κείμενο ἀπό τόν εὐαγγελιστή Μάρκο πού ἀναφέρεται στό σταυρό, τόν ὁποῖο καλεῖται νά φέρει στούς ὤμους του ὁ ἀληθινός μαθητής τοῦ Χριστοῦ καί νά κερδίσει ἔτσι τήν ἀληθινή ζωή. Σύμφωνα μέ τόν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Ἰω. γ΄ 13-17) «Οὕτω γαρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον …..» Ὁ Θεός Πατέρας «δέν ἀπέστειλε τόν Υἱό Αὐτοῦ στόν κόσμο γιά νά κρίνει τόν κόσμο, ἀλλά γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος δι’ Αὐτοῦ». Αὐτόν τόν λόγο, ἀγαπητοί μου, ἀκοῦμε στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή, πού ἀναγινώσκεται μέσα στή Θεία Λειτουργία, κατά […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 19, 16-26)  Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε σήμερα, ἀδελφοί μου, μᾶς διηγεῖται, ὅτι ἕνας πλούσιος νεαρός ρώτησε μιά μέρα τό Χριστό: «Τί νά κάνω γιά νά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή»; Ὁ Ἰησοῦς τόν παραπέμπει στήν ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν. Νά εἶσαι ἠθικά ἁγνός καί νά σέβεσαι τούς γονεῖς σου. Ν’ ἀγαπᾶς τό […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιη΄ 23-35) «οὕτω καὶ ὁ Πατὴρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν». Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, κηρύχθηκε σὲ ὅλα τά ἔθνη τὸ μήνυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀνεξικακίας. Τὸ μήνυμα αὐτὸ ἔρχεται νὰ μᾶς ὑπενθυμίση […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 17, 14-23) «Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν;» Συχνά, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, προσευχόμαστε οἱ ἄνθρωποι στόν Θεό. Τόν παρακαλοῦμε γιά κάτι, πού τελικά ὅμως δέν πραγματοποιεῖται. Τό αἴτημά μας δέν ἐκπληρώνεται. Ἡ ἰκεσία μας δέν βρίσκει ἀνταπόκριση.

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ Θʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 14, 22-34) Ὁ ὄχλος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ ὁποῖος παρέστη μάρτυς τοῦ πολλαπλασιαμοῦ τῶν ἄρτων βρίσκεται σ’ ἕνα παραλήρημα μεσσιανικοῦ ἐνθουσιασμοῦ, νομίζοντας ὅτι ἔφθασε ἡ μεγάλη στιγμή τῆς ἱκανοποιήσεως τῶν ἀναγκῶν του. Ὁ Ἰησοῦς, πού γνωρίζει καλά ὅτι αὐτός ὁ ἐνθουσιασμός μπορεῖ νά σημάνει ἀποτυχία τοῦ πνευματικοῦ του ἔργου, διώχνει τούς μαθητές […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10