Αναρτήσεις για ‘Εγκύκλιοι 2013’ Category

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ   Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως     Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως «Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται. Αἱ […]

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ   ΕΛΕῼ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ Ἀδελφοί μου καί πνευματικά μου παιδιά, εὔχομαι καί προσεύχομαι ἡ Χάρη καί η εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ νά μᾶς σκεπάζει διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Μητέρας μας, τῆς ὁποίας τήν Κοίμηση ἑορτάζει σήμερα καί λαμπρῶς πανηγυρίζει ὁλόκληρος ὁ ὀρθόδοξος κόσμος.           Ἡ Παναγία μας διαχρονικῶς εἶναι […]

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ 2013

ΠΑΥΛΟΣ  ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ     Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς, τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως καί τόν εὐλαβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.             […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς

Ποιμαντορική  Ἐγκύκλιος  ἐπί  τῷ  Νέῳ  Ἔτει  2013 Φιλόχριστε καί φιλάγιε λαέ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς καί Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως, ἄς εἶναι εὐλογημένος παρά Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου ὁ Νέος Χρόνος! Πολλοί θά διερωτηθοῦν καί ἀναλόγως θά σχολιάσουν ἐρωτηματικῶς: «Μά εἶναι δυνατόν σ’ αὐτήν τήν δυσχερή οἰκονομική κατάσταση στήν ὁποία περιήλθαμε ἤ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς, […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10