Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2013’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ – 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ΄  ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 8, 27-39) Κάποτε στή Σαμάρεια, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μετά τόν μικρό διάλογο πού εἶχε ὁ Χριστός μέ τή γνωστή ἐκείνη γυναίκα, βγῆκαν τά πλήθη ἀπό τήν πόλη καί τόν παρακαλοῦσαν νά μείνει μαζί τους. «Ὡς οὔν ἦλθον πρός αὐτόν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτόν μεῖναι παρ’ αὐτοῖς…».

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ – 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΛΟΥΚΑ ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ  Ζ΄  ΟΙΚΟΥΜ.  ΣΥΝΟΔΟΥ (Λουκ. 8, 5-15)   Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Στὴ ζωὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἔχει πάντοτε ἐξέχουσα θέση ἡ Ἱερὴ Κατήχηση. Κατήχηση εἶναι ἡ διδασκαλία ποὺ ἀπευθύνει ἡ Ἐκκλησία σὲ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν καὶ νὰ γίνουν συνειδητὰ μέλη της. Δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιος ἀληθινὸς χριστιανός, ἐαν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ – 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 7, 11–16) Τό σημερινό Εὐαγγέλιο, ἀδελφοί, ξεδιπλώνει μπροστά μας μέ ζωντανά χρώματα τό θαῦμα πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στήν πόλη Ναΐν, τότε πού ἀνάστησε τό μοναχογιό τῆς χῆρας μητέρας. Ἄς ἀκούσουμε τό ἱερό Εὐαγγέλιο στή δική μας ἀπλή γλῶσσα καί ὕστερα λέμε ὅσα μᾶς δῶσει νά ποῦμε τό Ἅγιο Πνεῦμα: […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 6, 31–36) Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς περίφημης «ἐπὶ τοῦ Ὅρους ὁμιλίας» τοῦ Κυρίου, ὅπου κωδικοποίησε καὶ συνόψισε ὅλη τὴν ἠθική Του διδασκαλία. Σήμερα ἀναφέρεται στὴν κεντρική Του διδασκαλία, στὸ θέμα τῆς ἀγάπης, ποὺ δὲν ἔχει ὅρια, καὶ φτάνει μέχρι καὶ τοὺς ἐχθρούς μας: «Πλὴν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (Μαρκ. 8,34 – 9,1) Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἀντίθετα μὲ ὅσα κάνουν οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου αὐτοῦ, ποὺ προκειμένου νὰ προσελκύσουν ὀπαδοὺς ὑπόσχονται τιμὲς καὶ ἀπολαύσεις, ὁ Κύριος μᾶς παραδίδει τὶς τρεῖς ἀπαραίτητες πρϋποθέσεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ τόν ἀκολουθήσει. Γιὰ νὰ εἶναι λοιπὸν κανεὶς σωστὸς χριστιανὸς καὶ μαθητής […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ (Ἰω. γ΄, 13-17)          Ἡ σημερινή Κυριακή, ἀγαπητοί μου, ἀδελφοί, ὀνομάζεται πρό τῆς Ὑψώσεως, γιατί σέ λίγες μέρες θά γιορτάσουμε τή μεγάλη γιορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Αὐτή ἡ γιορτή μᾶς ὑπενθυμίζει καί μᾶς διδάσκει ἀλήθειες ὑψίστης σημασίας, γιατί ἀναφέρονται στή σωτηρία μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝΔΙΚΤΟΥ (Λουκ. δ΄, 16-22)  Στή σημερινή περικοπή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ Χριστός μπροστά στούς ἔκπληκτους Ἰουδαίους πού βρίσκονταν στή Συναγωγή τῆς Ναζαρέτ κατά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, λέει μέ ἁπλό καί φυσικό τρόπο ὅτι: «Σήμερα βρίσκει τήν ἐκπλήρωσή της ἡ προφητεία πού μόλις ἀκούσατε».

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  Θ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 14, 22–34)  Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ὡς πρώτιστο καὶ κύριο μέλημά της τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Ὅπως ὁ Θεός «θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία. Τὸ σημαντικώτερο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὄχι ἁπλῶς θέλει […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  Η΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιδ΄, 14-22)  Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς διηγεῖται τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων, ὥστε νά χορτάσουν πέντε χιλιάδες ἄνδρες χωρίς τίς γυναῖκες καί τά παιδιά. Γιά πολλούς ἀνθρώπους τό θαῦμα εἶναι ἕνας μαγικός τρόπος, μέ τόν ὁποῖο μποροῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς δυσάρεστες […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. 9, 27–35)          Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, κατὰ τήν διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του, πραγματοποίησε πολλὰ θαύματα. Θέλησε μὲ τόν τρόπο αὐτὸ νὰ δείξει τήν ἄπειρη ἀγάπη Του πρὸς τόν ἄνθρωπο, τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ τόν  σκοπὸ τοῦ ἐρχομοῦ Του πάνω στὴ γῆ, ὁ […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10