Αναρτήσεις για ‘Κηρύγματα 2012’ Category

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ – 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιστ΄ 19-31) «Πτωχός δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος» Μεγάλο χάσμα ὑπῆρχε ἀνάμεσα στόν πλούσιο καί στόν πτωχό Λάζαρο, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, στούς ὁποίους ἀναφέρεται ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, ὄχι μόνο μετά τό θάνατό τους, ἀλλά ἀκόμα ἀπό τήν παροῦσα ζωή. Ὁ πρῶτος ζοῦσε μέσα στήν χλιδή καί στήν καλοπέραση. Ὁ δεύτερος […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ – 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ζ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 41–56)  Γιά δύο θαύματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς λέει τό σημερινό εὐαγγέλιο, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Τό ἕνα εἶναι ἡ θεραπεία μίας γυναίκας ἀπό ἀρρώστια πού τή βασάνιζε δώδεκα χρόνια. Τό ἄλλο εἶναι ἡ ἀνάσταση ἑνός κοριτσιοῦ. Καί τά δύο εἶναι θαύματα τῆς ἀγάπης, πού μᾶς ἔχει ὁ Ἰησοῦς Χριστός, καί τῆς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΣΤ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 26–39)  Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, Η διήγηση τοῦ θαύματος, ποὺ ἀκούσαμε σήμερα στὸ ἅγιο καὶ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ἔχει ἕνα παράδοξο τέλος. ᾿Εμεῖς γνωρίζουμε ὅτι κάθε φορὰ, ποὺ ὁ Χριστὸς ἐπιτελοῦσε ἕνα θαῦμα, οἱ ἄνθρωποι γύρω του, ἐκτὸς ἀπὸ ὡρισμένους κακόβουλους, ἔμεναν ἔκπληκτοι καὶ ἐκδήλωναν τὸν ἐνθουσιασμὸ τους γι᾿ αὐτόν. ῎Ετσι συνέβη ὅταν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ – 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 4–15)  «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ»   Ἡ σημερινή παραβολή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶναι γλαφυρή, παραστατική, ζωηρή καί μεστή ὑψηλῶν διδαγμάτων. Βγῆκε ὁ σπορέας νά σπείρει τόν σπόρο του στό χωράφι του. Καί ἕνα μέρος τοῦ σπόρου ἔπεσε στό δρόμο, καταπατήθηκε ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τά ζῶα καί τόν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄  ΛΟΥΚΑ (Λκ. στ΄ 31–36)  Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι ἕνα τμῆμα τῆς περίφημης «ἐπὶ τοῦ Ὅρους ὁμιλίας» τοῦ Κυρίου, ὅπου κωδικοποίησε καὶ συνόψισε ὅλη τὴν ἠθική Του διδασκαλία. Σήμερα ἀναφέρεται στὴν κεντρική Του διδασκαλία, στὸ θέμα τῆς ἀγάπης, ποὺ δὲν ἔχει ὅρια, καὶ φτάνει μέχρι καὶ τοὺς ἐχθρούς μας. «Πλὴν […]

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ – 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. ε΄ 1-11)  Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅρισε, ἀπὸ τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Σταυροῦ καὶ μέχρι τὰ Χριστούγεννα νὰ διαβάζονται στὴ Θεία Λειτουργία εὐαγγελικὲς περικοπὲς παρμένες ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ. Ἡ σημερινὴ περικοπὴ, πρώτη αὐτῆς τῆς σειρᾶς, μιλάει γιὰ τὴν κλήση τῶν πρώτων τεσσάρων μαθητῶν τοῦ Κυρίου, […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΥΨΩΣΙΝ (Μαρκ. η΄ 34 – θ΄ 1) Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐπέλεξε σήμερα, Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ τιμίου σταυροῦ, ἕνα κείμενο ἀπό τόν εὐαγγελιστή Μάρκο πού ἀναφέρεται στό σταυρό, τόν ὁποῖο καλεῖται νά φέρει στούς ὤμους του ὁ ἀληθινός μαθητής τοῦ Χριστοῦ καί νά κερδίσει ἔτσι τήν ἀληθινή ζωή.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ  ΤΙΜΙΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ (Ἰω. γ΄, 13-17)  Σ᾿ ὅλες τὶς μεγάλες γιορτές, ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει προεόρτια καὶ μεθέορτα, θέλοντας νὰ δώσει διάρκεια, ἀλλὰ καὶ νὰ τονίσει τὴ σημασία ποὺ ἔχει γιὰ τὴ σωτηρίας μας ἡ κάθε γιορτή. Γιατὶ οἱ γιορτὲς τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἁπλῶς μιὰ ἐθιμοτυπικὴ […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ- 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΓ´  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. κα΄ 33-42)  Τήν παραβολή τοῦ ἀμπελώνα ἤ τῶν κακῶν γεωργῶν, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἶπε ὁ θεῖος Διδάσκαλος, στά Ἱεροσόλυμα, λίγες μέρες πρίν ἀπό τό ἑκούσιο Πάθος του, πρός τούς πνευματικούς ἡγέτες τοῦ λαοῦ, πού ἀμφισβήτησαν τή θεία ἐξουσία Του. Ὅταν ἔδιωξε ἀπό τό ναό τούς ἐμπόρους καί τούς τραπεζίτες, τότε οἱ γραμματεῖς […]

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΒ΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιθ΄ 16-26) «Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν». (Ματθ. 19,24)           Μεγάλο κακὸ ἡ φιλαργυρία! Τὸ εἶπε ὁ ἀπόστολος· «ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία», τὸ εἶπε ὁ Κύριος στοὺς μαθητές του· «ἀμὴν λέγω ὑμῖν […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10