Αναρτήσεις για ‘Εγκύκλιοι 2011’ Category

Ποιμαντορική Εγκύκλιος-Κοίμηση της Θεοτόκου 2011

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕῼ  ΘΕΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ   «Τήν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων τά πλήθη οὐρανῷ, καί ἀνθρώπων τό γένος ἐπί τῆς γῆς μακαρίζομεν˙ …»                                       (τροπ. ἀποστ. Μ. Ἑσπερινοῦ).  Αὔγουστος, ὁ μῆνας τῆς Παναγίας μας, ὅπως λέγει ὁ θεοσεβής καί φιλάγιος λαός μας, Ἀγαπητοί Πατέρες, Ἄρχοντες τοῦ […]

Ποιμαντορική Εγκύκλιος-Χριστούγεννα 2011

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ   ΘΕΟΥ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ    ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ   ΚΑΙ   ΚΟΖΑΝΗΣ  Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντες καί τόν εὐλαβῆ λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως   Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι καί θά παραμείνει στήν παγκόσμια ἱστορία γεγονός ἀνεπανάληπτο, μοναδικό, ἀνερμήνευτο, γεγονός ἀξεπέραστο! Εἴκοσι καί πλέον […]

Topproductsreview Computers And Accessories Reviewer 2016 Best Sellers In Computers And Accessories> Top 10 Best Sellers In Computers And Accessories Reviewer 2016
Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10, Reviewer 2016 Top 10 Best Sellers in Tools and Home Top 10 Best Sellers in Tools and Home Improvement Under $10